Kapcsolatrenszer kiépítése

Azonosítás

CÉLCSOPORT KIJELÖLÉSE

group

Kivel szeretnénk felvenni a kapcsolatot?

A döntéshozatali szerepkörben tevékenykedők vegyítése a felhasználókkal hasznos lehet.

Kapcsolódási pontok felkutatása az érintett csoportok között
*Hólabda effektus (lásd az “Elérés, megközelítés” pontnál)

Alkalmas platformok felkutatása.