Szülőkategória: Participatory methods

VEZETŐI MÓDSZERTAN A “LIVING LAB”-EK LÉTREHOZÁSÁHOZ ÉS MŰKÖDTETÉSÉHEZ

LEÍRÁS

A “Vezetői módszertan” eljárás eredetileg egy ‘Alcotra Innovációs regionális stratégiai projekt’-ben került kidolgozásra, amelynek célja a határokon átnyúló Living Lab-ek létrehozása a tematikus területeken a francia és az olasz Alpok mindkét oldalán (www.alcotra-innovazione.eu).

leaders

A Living lab eljárás metodológiája: a felhasználókat korán bevonják a fejlesztési folyamatba, áthidalva az innovációs szakadékot a technológiai fejlesztés és az új termékek és szolgáltatások igénybevétele között, ezzel megteremtve az új technológiai megoldások társadalmi-gazdasági következményeinek korai értékélésének lehetőségét.

A megközelítés 3 fő pillért tartalmaz: a fennálló regionális keretrendszer vizsgálata, a legmegfelelőbb ICT felületek és szolgáltatások kiszűrése, melyeket a projektben tesztelnek, illetve többszintű irányítási modellek kifejlesztése egy állandó hálózati struktúra számára.

A módszer 7 lépés alkalmazásával valósul meg:

 1. Kulcsszereplők lokalizálása és azonosítása
 2. Living Lab PPP (Köz- és magánszféra partnersége) létrehozása
 3. A módszer »határokon átnyúló« jellegéből fakadó esetleg megoldandó kérdések feltérképezése
 4. ICT infrastruktúra kiépítése
 5. Helyi és/vagy »határokon átnyúló« PPPP közösség (PPP + emberek) létrehozása
 6. Legalább egy, de akár több, végfelhasználók által dominált pilot projekt megvalósítása
 7. Eredmények összegzése és értékelése

A Living Lab megközelítés támogatja az üzleti szféra, a lakosság és a kormány (helyi önkormányzat) közötti együttműködést a már meglévő. helyben fellelhető értékekre építve (emberi erőforrások, tudás, tőke), hogy alulról felfelé építse ki a Living lab ökoszisztémát a helyi környezetükben a regionális innovációs potenciál erősítése érdekében.

 

KINEK AJÁNLOTT ?

A Living lab módszere bátorítja a helyi fontos szereplők (szervezetek, lakosság és kormány) részvételét a különböző tematikájú projektcsoportokban azzal a céllal, hogy azonosítsa, megtervezze, végrehajtsa és tesztelje a projektmegoldásokat a helyi jellegzetes környezet körülményei között.

A minimum és maximum létszám a bevont helyi kulcsszereplők esetében az igényektől is erősen függ. A fejlesztési és tesztelési folyamatok a pilot projektekben az igények meghatározásától és menedzselésétől függően eltérhetnek.

 

SZÜKSÉGES FORRÁSOK

Főként az emberi erőforrások szerepe jelentős, hiszen ők felelnek a kulcsszereplőkből álló csoportok szervezéséért és a velük való együttműködés vezetéséért, moderálásáért

 

 

A FOLYAMAT ELŐKÉSZÍTÉSE

A Living lab létrehozása, a project tervezése és tesztelése, a tapasztalatok, tudásanyagok, módszertanok megosztása más regionális Living lab-ekkel legalább 2 évet vesz igénybe többnyire.

 
 

TIPPEK A KIVITELEZÉSHEZ

A következő sablonok és eszközök használhatóak támogatásként a folyamatok megkomponálására és irányítására:

 • SWOT elemzés elkészítése a területre, ahol a Living lab-et létrehozzák
 • Sablon elkészítése egy olyan adatbázisra, melyben az érdekelt partnerek összegyűjtése fog történni
 • Üzleti modell sablon (CANVAS) elkészítése a pilot project alapján
 • Sablondokumentum elkészítése a projekt első periódusának riportolásához az önértékelést elősegítendő
 • Sablondokumentum elkészítése a projekt második periódusának riportolásához az önértékelést elősegítendő
 • 4 projektet bemutató rendezvény szervezése a Living lab potenciális együttműködőivel, hogy megtervezzék és teszteljék a projektmegoldásokat
 • Összehasonlító elemzésre szolgáló sablon létrehozása

Available Support ICT tools:

 • On-line tool ‘Wiki Space’ (http://wikispace.com/) to share the pilot project concepts with pilot project groups, 
 • Set-up of own web portal to share results with end users,
 • On-line tool ‘Survey Monkey’ (surveymonkey.com) to receive feedback from end users about developed service.
 

SHOW CASE

Az ENERGY LIVING LAB létrehozása, “Energy House AID” program kidolgozása és tesztelése

 

SABLONOK

 

SHOWCASE LEADERS

Digitalization of Regional and Urban Food Networks in Košice region, Slovakia