Budowanie relacji

Identyfikacja

WYBIERZ GRUPĘ DOCELOWĄ

group

Z kim chcemy nawiązać konwersację?

Wymieszaj decydentów z użytkownikami.

Znajdź „Element łączący" w grupie
*Efekt kuli śnieżnej (patrz „Wyjście z inicjatywą”)

Znajdź odpowiednie platformy.