Szülőkategória: Participatory methods

SHOWCASE WORLD CAFE

TITLE: eDrais2017, e-kerékpárok és rendszerük, Karlsruhe

1. A PILOT PROBLÉMA / KIHÍVÁS RÖVID LEÍRÁSA

E-kerékpárok és energiarendszerük: Hogyan használhatóak Karlsruhe városában, milyen a megfelelő infrastruktúra számukra és mit érdemes fejleszteni sikeres alkalmazásukhoz? Ezek voltak a Karlsruhe URBAN INNO pilot “eDrais2017” programjának központi kérdései.

Az eDrais2017 program során az infrastrukturális fejlesztési lehetőségek kerültek előtérbe, melyek során figyelembe vették az energetikai és éghajlat által nyújtott lehetőségeket is csakúgy, mint az újabb technológiák bevonásának lehetőségét. A téma iránt érdeklődő helyi lakosok, illetve a város releváns szervezeteinek a képviselői kerültek bevonásra az eljárásba, akik a gazdasági és érintett tudományos szektorokból érkeztek főként. A fő cél az volt, hogy az infrastruktúra fejlesztés és annak tervezésének folyamataiba mélyebben is bevonják az érdekelt feleket, így erősítve a helyi kapcsolatokat.

Ehhez igazodva a pilot megvalósítása során kétféle részvételi eljárást alkalmaztak: 1. közösségi ötletbörze, 2. „world café” a jövőbeli fejlesztések kapcsán. Az alapvető kihívás már ott eleve jelentkezett, hogy azt felmérjék, hogy miért van olyan helyzetben az elektromos, környezetbarát módja a közlekedésnek a régióban, amilyenben. Vagyi hogy miért használják kevesen az elektromos kerékpárokat (e-kerékpár)? Azért, mert kevés a kerékpárút és a töltési lehetőségek korlátozottak? Vagy eleve kevésbé sikeresek a környéken azok használatának elterjesztésében és ezért nincs igény kerékpárutakra és töltőpontokra? Ha ezt az ok-okozati összefüggést sikerülne megfejteni az eljárások segítségével, akkor máris könnyebb dolguk lenne a témában döntéshozatali joggal rendelkezőknek az infrastruktúra fejlesztésének irányai kapcsán. Fontos kiderítendő kérdések voltak ezen felül még, hogy például mely kerékpárutakat használják a közlekedők a leggyakrabban, illetve hol teszik le leggyakrabban a bicikliket, hiszen azokra a helyekre pedig töltőállomások létesítése lehet célszerű. Ezen felül ráadásul arról csak felületes információk állnak rendelkezésre a régióban, hogy a jelenlegi helyzethez képest a tényleges felhasználók milyen stratégiai pontokon szeretnének leginkább változtatni és mit.

2. KAPCSOLATFELVÉTEL ÉS IKT ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA

A résztvevő csoportok az előző szekcióban már fel lettek sorolva. Közülük a lakosság résztvevőit a CyberForum a szervezeti weboldalán keresztül hívta meg, illetve a kapcsolódó releváns közösségi média platformokat alkalmazták még erre a célra. A meghívást továbbá publikálták még egy helyi digitális tudásközponton keresztül, illetve egy magazinban, melynek címe „techtag”. Ezen felül a „FahrradFestival 2017” rendezvény (biciklis központi tematikájú) keretében 2017 májusában az ott megjelenteknek is biztosítottak regisztrációs lehetőséget már előre. A kapcsolódó kulcsszereplők (stakeholder-ek) meghívása pedig direkt módon történt, melyben két önkormányzati részegység játszotta a főszerepet, a „Wirtscaftsförderung” – városi gazdasági fejlesztésért felelős osztály, illetve a „Stadtplanungsamt” – várostervezési osztály

3. A RÉSZVÉTELI MÓDSZER GYAKORLATI KIVITELEZÉSE:

A “world café” jellegű esemény részben a “vision factory” rendezvénysorozat jellemzőit hordozta magán, hiszen egyfajta jövőbeli stratégia kialakítása volt a cél. Egy fél napos rendezvény volt ez a gyakorlatban, ahol a lakosság képviselői mellett a városi igazgatás, regionális politika és tudományos-gazdasági szakértők bizonyos szereplői voltak jelen. Egy szombati napra esett a rendezvény 2017. szeptember 16-án, 13 fő volt jelen, ami a szervezők reményei szerint annak is volt köszönhető, hogy a szép idő aznap a szabadba vonzotta inkább az embereket, például a biciklis utakra. Azután, hogy meghallgathattak egy rövid ismertetőt az URBANINNO projektjéről és a karlsruhe-i pilotról, a megjelentek csoportokban kezdtek el beszélgetni az „e-közlekedés fontosságáról” és azon belül is afelé támasztott igényeikről a régió területén (az infrastruktúrát illetően is).

Első körben alapvetően a közlekedés fejleszthetősége volt a téma, aztán a második felvonásban koncentrálódtak a beszélgetések kimondottan a kerékpáros megoldások köré. A következő fázis egy aktív kávészünet volt, melynek során a jelentkezőket arra kérték, hogy a falon elhelyezett térképeken jelöljék be kedvenc/gyakori útvonalaikat, továbbá azt is, hogy mely részeken helyeznének el töltőállomásokat. Ezután egy jövőkép kijelölése volt a fő feladat, melyben azt célozzák meg, hogy Karlsruhe 2025-ig egy jól fenntartható e-kerékpáros szisztémával rendelkező várossá váljon.

A kisebb munkacsoportok képviselői zárásképp előadták a többi résztvevő számára ötleteiket, melyeket a két megjelent önkormányzati osztály képviselői véleményeztek és fejtették ki véleményüket megvalósíthatósgukról.

4. A PILOT PROJEKT EREDMÉNYEI

A “world café” eljárást sikerült megfelelően a pilot project céljaihoz igazítani, ez elmondható összességében, illetve az is, hogy az önkormányzati szereplők elégedettek voltak az eredményekkel és maguk által is megvalósíthatónak és hasznosnak éreznének ilyen jellegű rendezvényeket bizonyos témakörökben. A kérdőívekben adott visszajelzésekből az is kiderült, hogy a résztvevők is elégedettek az eredményekkel, illetve az előzetesen felvázolt témaköröknél (töltési infrastruktúra, energiaellátás) még jóval mélyebbre ástak a rendezvény során. Az eredmények azt tükrözik vissza, hogy valóban célszerűbb a látogatókat kisebb csoportokra osztani, két okból is. Az egyik, hogy az egyes résztvevők jobban ki tudnak bontakozni és hatékonyabbak ily módon. A másik ok pedig az, hogy így több elképzelést is ki lehet dolgozni, melyeket később „összegyúrva” jobb, pontosabb eredményeket kaphatunk, melyek jobban megfeleltethetőek az igényeknek. A csoportok eredményei között természetesen vannak összefüggések, de több olyan különbség is mutatkozott, melyekkel hasznos számolni, hiába ugyanaz a téma, mégis más előismeretekkel, tapasztalatokkal, szokásokkal rendelkeznek a résztvevők, melyeket mind érdemes lehet figyelembe venni a jövő tervezése során..