Szülőkategória: Participatory methods

Showcase Részvételi költségvetés-tervezés

TITLE: RIVAPARTEPICA 2018 - Online közpénz-felhasználási javaslattétel – Részvételi költségvetés-tervezés Trento, Olaszország

1. A PILOT PROBLÉMA / KIHÍVÁS RÖVID LEÍRÁSA

Riva del Garda (Észak-Olaszország) városának lakói számára egészen különleges lehetőség nyílt, hiszen egy erre a célra elkülönített összeg, 100.000 € sorsáról rendelkezhettek az eljárás keretében, melynek során a város lakóinak javaslattételeire szavazhattak.

Ez a kezdeményezés a „Rivapartecipa 2018” nevet kapta és célja az volt, a terület lakói a helyi önkormányzat kormányzati, döntéshozatali ügyeibe beleszólási joghoz jussanak.

Ez egy részvételi költségvetés-tervezési eljárás volt, amelyhez hasonló még nem került megrendezésre ebben a trentino-i régióban.

2. KAPCSOLATFELVÉTEL ÉS IKT ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA

A “Rivapartecipa” egyesítette a tradicionális és a modern kapcsolat-felvételi módokat annak érdekében, hogy a helyi lakosok figyelmét felkeltse és arra buzdítsa őket, hogy vegyenek részt olyan szavazásokban, melyek során az erre elkülönített anyagi forrásokat igényeik szerint oszthatja el a helyi kormányzás, tette mindezt egy webes platform, illetve sajtóközlemények és közösségi találkozók alkalmazásával.

Egy nyilvános webes platformra kerültek fel az előszűrt javaslatok, amelyekre online szavazhattak a régió lakói. Az előszűrést olyan szakértők végezték el, akik azt vizsgálták a javaslatok esetében, hogy a városi innovációs folyamatok szempontjából azok célszerűek, kivitelezhetőek és gazdaságosak e.

Egy már meglévő platformot kezdtek el újra használni erre a célra, így csak kisebb fejlesztésekre volt szükség a megfelelő, testreszabott szoftveres környezet kidolgozásához, illetve néhány egyéb weboldalt is kapcsoltak hozzá, hogy a szavazási procedúrák is kivitelezhetőek legyenek általa. Egy CRM rendszeren keresztül tették elérhetővé a feltöltött információkat.

A kapcsolattartás a polgárok és az adminisztrációs egységek között főként e-mailek, hívások és személyes találkozók keretében zajlott és csak minimális szerepet szántak a közösségi média eszközeinek itt.

3. A RÉSZVÉTELI MÓDSZER GYAKORLATI KIVITELEZÉSE

A “Rivapartecipa 2018” tevékenységei 2017 novemberében kezdődtek az anyagi források kiallokálásával, majd 2018 januárjában folytatódtak az első körös megkeresésekkel a lakosok felé sajtóközleményekkel és nyilvános rendezvényekkel. 2018. február közepére már 13 javaslat került megosztásra polgárok különböző csoportjai által, melyek közül 4 db jutott el a szavazás végső fázisáig.

Az online szavazás június 13-tól 30-ig tartott, 87 érvényes szavazat került leadásra a virtuális szavazórendszer lezárásáig, ami az érintett lakosság valamivel kevesebb mit 0,6 %-át jelenti. Ez a vártnál egy alacsonyabb ráta volt, melynek okait később ki is vizsgálták.

A győztes javaslat arra irányult, hogy emlékhelyet alakítsanak ki az 1944-45 között odaveszett partizánok, antifasiszták és zsidó polgárok számára, akik a területen éltek, 43,67 %-a a szavazóknak választotta ezt az opciót, ezeknek a létrehozása a végső fázisában jár, 2019-ben elkezdődnek a munkálatok megépítésére.

A trento-i pilotban az URBANINNO projekt szerepe abban gyökerezett, hogy támogassa, megfigyelje és kivizsgálja az ahhoz kapcsolódó folyamatokat, segítsen felmérni azok kulcsszereplői számára a munkájuk szerepét, számba vegye a pro és kontra érveket, illetve a megfelelő tapasztalatokat feljegyezze és azokkal felvértezze a szereplőket a következő hasonló projektre, mely szintén 2019-ben fog elindulni várhatóan.


4. A PILOT PROJEKT EREDMÉNYEI

A helyi önkormányzat tagjai nagy erőfeszítéseket tettek a különböző feladatok megvalósulásáért a pilot során. A polgármester és a kormányzata gyakorlatilag csak belső forrásokra támaszkodtak a megvalósítás során.

Ennek az volt a nagy előnye, hogy rendkívül sok tapasztalattal gazdagodtak mind ők, mind pedig az URBANINNO projekt trento-i csapata, melyekre építve a következő ilyen kezdeményezést már könnyebben és hatékonyabban fogják tudni levezényelni.

Az említett tapasztalatok kapcsán az alábbiak jegyezhetőek meg:

Fontos, hogy még konkrétabban kerüljön kijelölésre a javaslatok témaköre, nem szabad túl tágra venni ennek határait.

Az egyensúlyra hatványozottan oda kell figyelni az online és fizikális részvétel között annak érdekében, hogy mélyebb beszélgetések alakulhassanak ki még az előtt, hogy a javaslatok előzetes bemutatásra kerülnének.

A tervezett időráfordítást még inkább számításba kell venni és megtervezni, gyakran több idő szükséges egy ilyen folyamat véghezviteléhez, mint előzetesen gondolnánk. Így kielégítőbb eredmények keletkezhetnek mind a polgárok, mind pedig a helyi önkormányzatok számára.

Erőteljes és kreatív kommunikációra van szükség a folyamat minden részszakaszában, nemcsak eleinte. Igaz ez az online és tradicionális kommunikációs csatornákra is. Az innovatív közlési formák jobb eredményekhez vezethetnek (különösen, ha a fiatalabb generáció is célcsoport).

A hivatali adminisztrátorok részére szakértők segítségének biztosítása kiemelten fontos lehet jobb eredmények elérése érdekében, főleg célzott tréningek esetében a lakosság részére,

A kezdeti szakaszban a szakértők és résztvevő lakossági képviselők bemutatásának módján és mélységén sok múlik.

Olyan webes platformot célszerű tervezni a feladatok ellátására, mely később is felhasználható, átalakítható és integrálható az ANPR (olasz webes alapú nemzeti regisztrációs platformja a lakosoknak) rendszerébe, hogy felgyorsítható legyen a szavazási fázis és az egész rendszer megbízhatóbban működjön.