Budovanie vzťahov

Identifikovať

ZVOLTE CIEĽOVÚ SKUPINU

group

Koho chceme osloviť?

Spojte tvorcov rozhodnutí s používateľmi.

Nájdite "spojku" v rámci skupiny
* Efekt snehovej gule (pozri "Dosah")

Nájdite relevantné platformy.