Vzpostavljanje odnosov

Opredelitev

IZBERITE CILJNO SKUPINO

Skupina

S kom želimo govoriti?

Pomešajte odločevalce z uporabniki.

Poiščite »Povezovalca« znotraj skupine
*Učinek snežne kepe (glejte »Obveščanje«)

Poiščite ustrezne platforme.