Rodičovská kategória: Participatory methods

LEADERS“ PRE ZALOŽENIE A PREVÁDZKOVANIE LIVING LAB-ov

POPIS

Prístup Living Lab - LEADERS bol pôvodne vyvinutý v regionálnom inovačnom projekte v oblasti Alcotra (Taliansko), so zámerom založenia cezhraničných Living Lab-ov (voľne „živých“ alebo „žijúcich laboratórií“) v množstve tematických domén na oboch stranách francúzskych a talianskych Álp (www.alcotra-innovazione.eu).

leaders

Charakteristiky prístupu Živého laboratória: skoré uvedenie používateľov do spolu-vytváracieho procesu, premosťovanie inovačnej medzery medzi technologickým vývojom a absorpciou nových produktov a služieb, umožnenie skorého ohodnotenia sociálno-ekonomických následkov nových technologických riešení.

Prístup pozostáva z troch hlavných častí: preskúmanie existujúceho rámca regionálnej politiky, identifikovanie najvhodnejších ICT platforiem a služieb testovaných cez pilotné projekty, vývoj modelov multi-úrovňového riadenia pre stálu sieťovú štruktúru.

Metóda LEADERS sa implementuje v 7 krokoch:

 1. (L = Localize) Lokalizujte a identifikujte vaše zainteresované osoby
 2. (E = Establish) Zostavte Živé Laboratórium PPP (Verejné Súkromné Partnerstvo)
 3. (A = Assess) Ohodnoťte relevanciu “cezhraničných” otázok
 4. (D = Deploy) Rozmiestnite ICT infraštruktúru
 5. (E = Establish) Zostavte miestu a/alebo “cezhraničnú” PPPP komunitu (PPP+ľudia)
 6. (R = Run) Uskutočnite jeden alebo viac Užívateľmi hnaný, Otvorené inovácie pilotov
 7. (S = Summarize) Zosumarizujte a vyhodnoťte výsledky.

Prístup Living Lab podporuje spoluprácu biznisu, občanov a vlády, stavajúc na existujúcom teritoriálnom kapitále (ľudia, vedmomosti, majetok), aby sa založil rastúci ekosysém živého laboratória v ich miestnom prostredí na pozdvihnutie regionálnych inovačných potenciálov.

 

PRE KOHO ?

Prostredie žijúceho laboratória povzbudzuje účasť regionálnych zainteresovaných osôb (organizácie, občania a vláda) v pilotných projektových skupinách s rôznou tematikou s cieľom identifikovať, navrhnúť, implementovať a testovať pilotné riešenia v lokálnych prostrediach.

Minimálny a maximálny počet osôb v skupinách závisí od potrieb. Vývoj a testovanie pilotných projektov vyžaduje potrebu moderovania a riadenia.

 

ZDROJE

Vývoj a testovanie pilotných projektov vyžaduje potrebu moderovania a riadenia.

Na organizáciu a riadenie tematických pilotných skupín a procesu sú potrebné ľudské zdroje.

 

PRÍPRAVA PROCESU

Proces zostavenia žijúceho laboratória, návrhu a testovania pilotného projektu, presunu a výmeny vedomostí s ďalšími regionálnymi laboratóriami trvá minimálne 24 mesiacov.

 
 

IMPLEMENTAČNÉ TIPY

Nasledujúce podporné dokumenty a nástroje môžu byť použité pre riadenie procesu:

 • dokument SWOT analýza líderský prístup na identifikáciu a ohodnotenie témy/územia živého laboratória
 • dokument príprava databázy potenciálnych zainteresovaných osôb
 • dokument biznis model CANVAS na popis myšlienky pilotného projektu
 • dokument Pilot Report - Fáza I pre seba-ohodnotenie
 • dokument Pilot Report - Fáza II pre seba-ohodnotenie
 • 4 Pilot projektové workshopy so zainteresovanými osobami pre návrh a testovanie pilotného riešenia
 • dokument porovnávacia analýza pilotného projektu.

Available Support ICT tools:

 • On-line tool ‘Wiki Space’ (http://wikispace.com/) to share the pilot project concepts with pilot project groups, 
 • Set-up of own web portal to share results with end users,
 • On-line tool ‘Survey Monkey’ (surveymonkey.com) to receive feedback from end users about developed service.
 

PRÍKLAD

Založenie ENERGY LIVING LAB, vývoj a testovanie pilotného projektu „Energy House AID’

 

ŠABLÓNY Living Lab - LEADERS

 

PRÍKLAD LEADERS

Digitalization of Regional and Urban Food Networks in Košice region, Slovakia