Nadređena Kategorija: Participatory methods

LEADERS PRISTUP ZA UTVRĐIVANJE I RAD ŽIVIH LABORATORIJA (LIVING LABS)

OPIS

'LEADERS pristup' izvorno je razvijen u projektu 'Alcotra Innovation - regionalni strateški projekt', čiji je cilj uspostavljanje prekograničnih Living Labova u različitim tematskim područjima na obje strane francuskih i talijanskih Alpa
(www.alcotra-innovazione.eu).

leaders

Karakteristike Living Lab pristupa: rano uključivanje korisnika u proces zajedničkog stvaranja, premošćivanje inovacijskog jaza između razvoja tehnologije i prihvaćanja novih proizvoda i usluga, što omogućuje ranu procjenu socio-ekonomskih implikacija novih tehnoloških rješenja.

Pristup se sastoji od tri glavne osi: ispitivanje postojećeg okvira regionalne politike, utvrđivanje najprikladnijih ICT platformi i usluga testiranih kroz pilot projekte, razvoj modela upravljanja na više razina za stalnu mrežnu strukturu.

Metoda LEADERS implementira se u 7 koraka:

 1. Lokalizirajte i identificirajte svoje dionike
 2. Uspostavite Living Lab JPP (Javno-Privatnog Partnerstva)
 3. Procijenite relevantnost 'prekograničnih' pitanja
 4. Uvedite ICT infrastrukturu
 5. Uspostavite lokalnu i/ili 'prekograničnu' JPPLJ zajednicu (JPP + Ljudi)
 6. Pokrenite jedan ili više inovacijskih i otvorenih pilota usmjerenih korisniku
 7. Sažmite i ocijenite rezultate.

Living lab pristup podržava suradnju između poduzetnika, građana i vlade, nadograđujući postojeći teritorijalni kapital (ljudi, znanje, imovina), kako bi se uspostavio Living Lab ekosustav prema bottom-up principu u svom lokalnom okruženju, s ciljem unaprjeđenja regionalnog inovacijskog potencijala.

 

KOME JE NAMIJENJEN ?

Living Lab okruženje potiče sudjelovanje regionalnih dionika (organizacija, građana i vlade) u različitim tematskim pilot-projektnim skupinama, sa svrhom identificiranja, dizajniranja, implementacije i testiranja pilot rješenja u lokalnim okruženjima.

Minimalni i maksimalni broj u grupama dionika ovisi o potrebama. Razvojem i testiranjem pilot projekata potrebno je moderirati i upravljati.

 

RESOURSI

Razvoj i testiranje pilot projekata zahtijeva moderiranje i upravljanje. Ljudski resursi potrebni su za organiziranje i vođenje tematskih pilot skupina dionika i procesa.

 

PRIPREMA PROCESA

Proces uspostave Living Laba, projektiranje i testiranje pilot projekta, prijenos i razmjena znanja s drugim regionalnim Living Labovima traje najmanje 24 mjeseca.

 
 

SAVJETI PROVEDBE

Za upravljanje procesom mogu se koristiti sljedeći predlošci i alati:

 • SWOT analiza LEADERS pristupa za identifikaciju i procjenu teme/područja Livig Laba
 • Priprema baze podataka potencijalnih Living Lab dionika
 • Poslovni model CANVAS za opisivanje ideje pilot projekta
 • Obrazac za Izvješće pilot projekta – Prva faza za samoprocjenu
 • Obrazac za Izvješće pilot projekta – Druga faza za samoprocjenu
 • Četiri radionice pilot projekta s Living Lab dionicima za dizajniranje i testiranje pilot rješenja
 • Usporedna analiza obrazaca pilot projekta.

Available Support ICT tools:

 • On-line tool ‘Wiki Space’ (http://wikispace.com/) to share the pilot project concepts with pilot project groups, 
 • Set-up of own web portal to share results with end users,
 • On-line tool ‘Survey Monkey’ (surveymonkey.com) to receive feedback from end users about developed service.
 

DEMONSTRACIJA

Uspostava ENERGY LIVING LAB-a, razvoj i testiranje pilot projekta 'Energy House AID'’

 

LEADERS PREDLOŠCI

 

SHOWCASE LEADERS

Digitalization of Regional and Urban Food Networks in Košice region, Slovakia