Nadređena Kategorija: Participatory methods

PRIMJER WORLD CAFE

NASLOV: eDrais2017, Električni bicikli

1. KRATKI OPIS PROBLEMA/IZAZOVA

Električni bicikli: Kako se koriste u Karlsruheu, gdje je prikladna infrastruktura i što je potrebno poboljšati? Ovo su bila ključna pitanja Karlsruhe URBAN INNO Pilota “eDrais2017”.
U okviru eDrais2017, o razvojU infrastrukture pogodne za e-bicikle u Kalshrueu raspravljalo se s energetskog i klimatski relevantnog aspekta, te s aspekta korištenja novih tehnologija. Uključeni u navedeni proces bili su: zainteresirani građani, predstavnici Grada Karlsruhe, te relevantni predstavnici iz područja lokalne ekonomije i znanosti. Svrha svega bila je testirati metode kako bi se osnažilo sudjelovanje građana u analizi, dizajnu i razvoju lokalne infrastrukture.

S obzirom na to, u pilotu su korištene dvije participativne metode: (1) crowdsourcing i (2) radionice budućnosti (future workshops). Osnovni izazov pilota je trenutna situacija u vezi 'električnog kretanja' (električnim automobilima, električnim biciklima, itd.) Da li na slabo korištenje električnih bicikala utječe nedostatak  prikladnih biciklističkih staza i nedovoljan broj punionica? Ili nema prikladnih biciklističkih staza i dovoljan broj punionica iz razloga što se električni bicikli slabo koriste? Odgovorom na ovu uzročno-posljedičnu vezu olakšat će se davanje preporuka donosiocima odluka. Također, jedan od izazova bio je pronaći koje biciklističke staze se najviše koriste te gdje korisnici parkiraju svoje električne bicikle, s obzirom da je svrsishodno postaviti punionice upravo na ta mjesta. Potrebno je napomenuti da su dostupne nepotpune informacije o trenutnoj situaciji i situaciji kakvu bi građani željeli s obzirom na korištenje električnih bicikala.

2. POČETAK INTEREKACIJE I KORIŠTENJE ALATA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Participativni pristup u Karlsruhe pilotu uključio je zainteresirane građane, predstavnike Grada, političke predstavnike i lokalne predstavnike iz područja ekonomije i znanosti u radionice budućnosti. Generalna publika se mogla uključiti u raspravu putem institucionalne stranice CyberForuma te odgovarajućih društvenih kanala. Na taj način, inicijalna senzibilizacija za temu i moguća pitanja povezana s istom mogla su se postaviti unaprijed. Poziv je također distribuiran putem DIZ-a (Digitalnog inovacijskog centra) te putem online magazina “techtag”. Dodatno, na “FahrradFestival 2017“ u svibnju 2017., građani su zamoljeni da se registriraju za radionice budućnosti. Kroz treći stup relevantni dionici iz ostale tri grupe kontaktirani su i pozvani putem Wirtschaftsförderung Karlsruhe (ekonomski razvojni ured) te partnera Stadtplanungsamt (gradskog ureda za planiranje).

3. IMPLEMENTACIJA PARTICIPATIVNIH METODA:

Metoda World café upotrjebljena je u okviru radionica budućnosti  – kombinacija World café metode i tvornice vizije. Radionica je trajala pola dana, a prisutni su bile relevantne interesne skupine (građani, gradska administracija, regionalni političari te predstavnici iz područja lokalne ekonomije i znanosti). Projektni tim testirao je drugu participativnu metodu u Gradskoj vijećnici Karlsruhe 16. rujna 2017. Nažalost, samo 13 osoba bilo je dovoljno motivirano prisustvovati radionici, a mogući razlog je i lijepo vrijeme zbog kojeg su mnogi odlučili provesti subotu vani. Nakon kratkog uvoda o URBAN INNO projektu te pozadini Karlsruhe Pilota, započeo je rad u grupama raspravom između sudionika o potrebama na polju mobilnosti, električnih bicikala te relevantne infrastrukture. Iako je relativno mali broj - 13 ljudi prisustvovao radionici, smatra se svrsishodnim podijeliti sudionike u manje grupe kako bi se osigurali različiti pristupi navedenim temama.

Tijekom prvog modula prikupljena su mišljenja o potrebama vezanim uz temu mobilnosti (potrebe različitih dionika itd.). Tijekom drugog modula raspravljalo se o specifičnim potrebama mobilnosti na dva kotača

Zatim je uslijedila radna pauza gdje su sudionici dobili mogućnost označiti na mapi grada preferirane biciklističke puteve i mjesta gdje bi, prema njima, trebalo postaviti punionice za električne bicikle. Nakon toga je nastavljena grupna rasprava o razvoju vizije o 'Održivoj mobilnosti na dva kotača Karlsruhe 2025+'.

Finalno, rezultati vizija koje su sudionici u grupama razvili na radionici, prezentirani su ostalim grupama te se skupno raspravljalo o iznesenom. Radionica je završila s prijedlogom na koji način će se rezultati koristiti od strane Gradskog ureda za planiranje i Odjela za ekonomski razvoj Karlsruhea.

4. ISHODI/REZULTATI PILOT PROJEKTA

World café metoda je uspješno prilagođena projektu i izvršena. Takav participativni format gradovi i općine mogu vrlo lako implementirati. Povratne informacije pokazale su da je događaj uvelike ispunio očekivanja sudionika. Također, dobiveni su zanimljivi rezultati i izvan pitanja o punionicama i energiji. Rezultati pokazuju da je svrsishodno raditi u manjim grupama. Prvotno iz razloga što sudionici individualno mogu više pridonijeti te je proces rasprave pojednostavljen. S druge strane, različita gledišta i prioriteti mogu se razraditi, a zatim prilagoditi. Rezultati dvije grupe su se djelomično preklapali, ali je također bilo značajnih razlika, što se može objasniti različitim sastavom grupa i nejednakom razinom znanja i interesa sudionika.