Nadrzędna kategoria: Participatory methods

PRZYKŁAD WDROŻENIA BUDŻET PARTCYPACYJNY

TYTUŁ: “RIVAPARTECIPA 2018”- Inicjatywa budżetu patrycypacyjnego

1. KRÓTKI OPIS PILOTAŻOWEGO PROBLEMU/WYZWANIA

Mieszkańcy "Riva del Garda", miasteczka leżącego w północnych Włoszech, mieli okazję zaprezentować i głosować na własne propozycje, aby wykorzystać 100,000 euro, które gmina wydzieliła w swoim budżecie na sfinansowanie tej inicjatywy.

Ten konkretny projekt budżetu uczestnictwa, znany jako "Rivapartecipa 2018", dotyczył zaangażowania lokalnych obywateli w proces podejmowania decyzyjny rządu tej gminy.

Był to eksperyment "budżetu partcypacyjnego", pierwszy zrealizowany przy użyciu tej metody, w pobliżu włoskiego regionu Trentino.


2. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY I NARZĘDZIA ICT

“Rivapartecipa” to połączenie korzystania z platformy internetowej i bardziej tradycyjnych metod zaangażowania (np. komunikatów prasowych i spotkań publicznych), aby przyciągnąć uwagę lokalnych mieszkańców, przekonać i pomóc większej liczbie osób w przedstawianiu i głosowaniu propozycji odpowiednich do wykorzystania budżetu.

Stworzono specjalną platformę internetową, publicznie dostępną, w celu przedstawienia propozycji i umożliwienia procesu głosowania on-line wśród osób, które zostały dopuszczone do końcowego etapu projektu (niektóre propozycje odrzucono po bardziej dogłębnej analizie przez miejskich i administracyjnych techników gminy).

Technologia skupia się głównie na ponownym wykorzystaniu istniejącej platformy internetowej, tak aby wdrożenie wymagało niewielkiego dopracowania i dodania kilku stron internetowych do obsługi głosowania on-line. Przesyłanie informacji zostało udostępnione urzędnikom publicznym za pośrednictwem CRM (Zarządzania Relacjami z Klientami).

Wzajemne relacje między obywatelami a administracją były prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub spotkań twarzą w twarz i rozmów telefonicznych, podczas gdy w projekt zaangażowane były niewielkie lub żadne możliwości sieci społecznościowych.

3. WDRAŻANIE METODY WSPÓŁPRACY

Projekt "RivaPartecipa 2018" został podzielony na kilka etapów, z których ostatni nie został jeszcze zakończony (styczeń 2019 r.).

Proces rozpoczęty w listopadzie 2017 r., wraz z przyznaniem środków finansowych odbył się w styczniu 2018 r., a pierwsze etapy publicznych spotkań i oświadczeń prasowych miały na celu zaangażowanie lokalnego społeczeństwa. Do połowy lutego 2018 r., 13 wniosków zostało złożonych przez odrębne grupy, z których tylko 4 zostały przyjęte do ostatecznego głosowania.

Głosowanie w trybie on-line trwało od 13 do 30 czerwca 2018 r., Co dawało łącznie 87 ważnych głosów. Po zamknięciu wirtualnego lokalu wyborczego głosowało mniej niż 0,6% uprawnionych mieszkańców. Był to niewielki procent, mniejszy od oczekiwanego i podlegał szczegółowej ocenie w ramach działań następczych związanych z ogólnymi doświadczeniami.

 

Zwycięska propozycja “Ułożenie kamieni pamięci na terenie gminy na pamiątkę partyzantów, antyfaszystów i Żydów zabitych w latach 1944–45” uzyskała 43,67% głosów i jest obecnie poddawana szczegółowej kontroli technicznej przez urzędy miejskie w celu rozpoczęcia ostatniego etapu wdrożenia. Zakłada się, że prace budowlane rozpoczną się w 2019 r.

Rola projektu URBAN INNO Trento na tym etapie polegała na wspieraniu, monitorowaniu i ocenie całego procesu, pomagając poszczególnym zainteresowanym stronom w ocenie ich pracy, analizie za i przeciw tego, co zostało wdrożone i w pomocy zdobycia doświadczenia potrzebnego do dostosowania procesu na kolejną edycję projektu, która odbędzie się w 2019 r.4. WYNIKI/REZULTATY PROJEKTU PILOTAŻOWEGO

W trakcie poszczególnych działań pracownicy gminy podjęli wielki wysiłek. Burmistrz i jego rząd, aby zdobyć pierwsze doświadczenie projektowe, postanowili polegać niemal wyłącznie na wewnętrznej sile roboczej do wykonania zadań.

Dlatego była to wspaniała lekcja na przyszłość, którą pracownicy docenili, i przedyskutowali razem z URBAN INNO Trento, w celu udoskonalenia przyszłej edycji.

Wśród nich:

Dokładniejsze określenia zakresu propozycji, które można zebrać od społeczeństwa

Konieczność zachowania równowagi między uczestnictwem online a uczestnictwem w obecności, w celu wspierania wspólnej rozmowy na temat potrzeb społeczności, przed przedstawieniem propozycji.

Wartość rozsądnego i dłuższego czasu na przeprowadzenie procesu uczestnictwa z korzyścią zarówno dla obywateli, jak i urzędów gminy

Potrzeba wdrożenia silnej i kreatywnej kampanii komunikacyjnej, mającej na celu zachęcanie aktywnego uczestnictwa i towarzyszenie inicjatywie we wszystkich jej etapach. Oprócz bardziej tradycyjnych narzędzi komunikacji instytucjonalnej przydatne może być wprowadzenie bardziej innowacyjnych form zarówno w Internecie, jak i na terytorium

Możliwość wspierania urzędników publicznych ze specjalistą ułatwiającym współzarządzanie budżetem, zwłaszcza poprzez wdrożenie ukierunkowanych sesji szkoleniowych

Pozytywny wpływ wprowadzenia momentów współtworzenia między mieszkańcami i technikami w początkowych fazach opracowywania propozycji

Możliwość ponownego wykorzystania i rozszerzenia platformy internetowej opracowanej dla projektu poprzez włączenie jej do ANPR (Włoskiego Krajowego Rejestru Obywateli), aby jeszcze bardziej przyspieszyć etap głosowania i zwiększyć niezawodność całego systemu.