Participatory methods

PILOTNI PRIMER PARTICIPATIVNI PRORAČUN

NASLOV: “RIVAPARTECIPA 2018” - Pobuda za participativni proračun

1. KRATEK OPIS PILOTNEGA PROBLEMA / IZZIVA

Prebivalci mesta "Riva del Garda", ki je v severni Italiji, so imeli priložnost predstaviti in glasovati o svojih predlogih, kako oz. kam vložiti 100.000,00 EUR, ki jih je občina v svojem proračunu namenila za financiranje te pobude.

Ta poseben participativni proračun, znan kot "Rivapartecipa 2018", se je ukvarjal z vključevanjem lokalnih prebivalcev v proces odločanja vodstva te občine.

To je bil eksperiment „participativnega proračuna“, prvi, ki je bil izveden z uporabo te participativne metode v italijanski regiji Trentino.


2. ZAGON INTERAKCIJ IN UPORABLJENA ORODJA IKT

Projekt »Rivapartecipa« je združil uporabo spletne platforme in bolj tradicionalnih metod vključevanja (npr. sporočila za javnost in javno srečanje), da bi pritegnil pozornost lokalnih prebivalcev, da bi prepričal in pomagal več ljudem, da predstavijo in volijo predloge, primerne za uporabo proračuna, ki je na voljo.

Razvita je bila posebna spletna platforma, odprta za javnost, ki je predstavila predloge in omogočila postopek spletnega glasovanja med tistimi, ki so bili sprejeti v končno fazo projekta (nekateri predlogi so bili zavrnjeni, ko so jih mestni in upravni tehniki občine bolj poglobljeno pregledali).

Tehnologija je bila osredotočena na ponovno uporabo obstoječe spletne platforme, tako da je bilo za izvajanje potrebno manjše razvijanje posebne programske opreme in dodajanje nekaterih spletnih strani za obravnavo s spletnim glasovanjem.  Prenos informacij je bil na voljo javnim uradnikom prek CRM.

Interakcija med državljani in upravo je potekala preko elektronske pošte ali osebnih srečanj in klicev, medtem ko je bilo v projekt vključene malo ali nič uporabe družbenih omrežij.


3. IZVAJANJE PARTICIPATIVNE METODE

»RivaPartecipa 2018« je bila razčlenjena v zaporedje faz, od katerih je treba zadnjo še zaključiti (velja za januar 2019).

Začetek je bil novembra 2017 z dodelitvijo finančnih sredstev, nato se je proces nadaljeval januarja 2018 s prvimi fazami javnih srečanj in sporočil za javnost, da bi vključili lokalno prebivalstvo. Do sredine februarja 2018 so različne skupine državljanov predložile niz 13 predlogov, od katerih so bili na koncu sprejeti na končno glasovanje le štirje.

Spletno glasovanje je potekalo od 13. do 30. junija 2018 in je skupaj privedlo do 87 veljavnih glasov. Ko je bilo virtualno volišče zaprto, je glasovalo manj kot 0,6 % upravičenih prebivalcev. To je bil majhen odstotek, manjši od pričakovanega, in je bil predmet posebnega vrednotenja pri preverjanju celotne izkušnje.

 

Zmagovalni predlog, »Polaganje kamnitih ovir na občinskem ozemlju v spomin na partizane, antifašiste in Jude, ubite v letu 1944-45«, je dobil 43,67 % preferenčnih glasov in je zdaj podvržen nadaljnjemu tehničnemu pregledu občinskih uradov, da bi začeli končno fazo dejanskega izvajanja. Gradbena dela naj bi se začela leta 2019.

Vloga pilotnega projekta URBAN INNO Trento na tej stopnji je bila podpora, spremljanje in ocenjevanje celotnega procesa, pomoč različnim deležnikom pri ocenjevanju njihovega dela, analizi prednosti in slabosti tega, kar je bilo izvedeno, ter pomoč pri pridobivanju izkušenj, potrebnih za prilagoditev procesa, za naslednje izvajanje projekta, ki bo potekalo leta 2019.


4. REZULTATI PILOTNEGA PROJEKTA

Med različnimi dejavnostmi so zaposleni na občini vložili veliko truda. Župan in njegova uprava sta se za to prvo pilotno izkušnjo odločila, da se bosta skoraj izključno zanašala na notranjo delovno silo za izpolnitev nalog.

Zato so se zaposleni veliko naučili za v prihodnje in skupaj z URBAN INNO Trento prepoznali, ocenili in razpravljali o tem, kako še izboljšati naslednji projekt.

Nekatera spoznanja so:

Pomen natančnejše opredelitve obsega predlogov, ki jih je mogoče zbrati od prebivalstva

Potreba po uravnoteženju med spletnim in fizičnim sodelovanjem, ki temelji na prisotnosti, da bi spodbudili poglobljen skupni dialog o potrebah skupnosti, predhodno pred predstavitvijo predlogov.

Vrednost bolj razumnega in daljšega časa za izvedbo participativnega procesa v korist državljanov in uradov občine

Potreba po izvedbi močne in ustvarjalne komunikacijske kampanje, katere cilj je spodbuditi aktivno sodelovanje in spremljati pobudo v vseh fazah. Poleg bolj tradicionalnih orodij institucionalne komunikacije je lahko koristno uvesti tudi bolj inovativne oblike na spletu in na terenu

Priložnost, da podprejo javne uslužbence s profesionalnim moderatorjem za soupravljanje participativnega proračuna, zlasti z aktiviranjem ciljnih usposabljanj

Pozitivni učinek uvajanja trenutkov skupnega projektiranja med prebivalci in tehniki v začetnih fazah razvoja predlogov

Možnost ponovne uporabe in razširitve spletne platforme, razvite za pilotni projekt, z vključitvijo v ANPR (italijanski spletni nacionalni register državljanov), da bi še pospešili fazo glasovanja in povečali zanesljivost celotnega sistema.