Nadređena Kategorija: Participatory methods

SHOWCASE PARTICIPATIVNI BUDŽET

NASLOV: “RIVAPARTECIPA 2018”- Inicijativa participativnog budžetiranja

1. KRATKI OPIS PROBLEMA/IZAZOVA

Stanovnici Riva del Garda u sjevernoj Italiji imali su priliku predložiti i glasati za vlastite prijedloge o tome kako bi uložili 100.000,00 Eur koje je Općina osigurala u svom proračunu za financiranje ove inicijative.

Ovaj specifični projekt, poznat kao Rivapartecipa 2018, bavio se uključivanjem lokalnog stanovništva u proces donošenja odluka na općinskoj razini.

Ovo eksperimentalno participativno budžetiranje prvotno je implementirano u talijanskoj regiji Trentino.


2. POČETAK INTEREKACIJE I KORIŠTENJE ICT ALATA

Rivapartecipa 2018 je kombinirala upotrebu web platformi i klasičnih metoda uključenosti (npr. priopćenja za tisak i javni sastanci) kako bi privukla lokalne dionike da u što većem broju prezentiraju i glasaju za odgovarajuće prijedloge.

Razvijena je otvorena web platforma koje je omogućila da se prijedlozi prikupe i predstave, a potom i online glasovanje za one prijedloge koji su došli do finalne etape projekta (neki prijedlozi su odbijeni nakon detaljnog pregleda od strane općine).

Tehnologija se usmjerila na korištenje već postojećih web platformi, tako da je implementacija zahtijevala minimalne dorade: razvoj specifičnih programa i dodavanje nekih web stranica za rukovanje s on-line glasovanjem. Podaci koje su građani unosili bile su dostupne javnim službenicima putem CRM sustava.

Interakcija između građana i uprave provedena je putem e-pošte, odnosno sastanaka i poziva, dok je korištenja društvenih mreža svedeno na minimum.

3. IMPLEMENTACIJA PARTICIPATIVNIH METODA

RivaPartecipa 2018 podijeljena je u nekoliko faza, od kojih je posljednja zaključena u siječnju 2019.

Proces je pokrenut u studenome 2017. dodjelom financijskih sredstava, a nastavljen u siječnju 2018. s prvim javnim sastancima i priopćenju za javnost u cilju uključivanja lokalnog stanovništva. Do sredine veljače 2018. različite skupine građana podnijele su ukupno 13 prijedloga, od kojih su samo četiri na kraju prihvaćena na završno glasovanje.

On-line glasovanje trajalo je od 13. lipnja do 30. lipnja 2018., što je rezultiralo s ukupno 87 važećih glasova. Kada je virtualno biračko mjesto zatvoreno, glasalo je manje od 0,6% stanovnika koji ispunjavaju uvjete. To je mali postotak, manji od očekivanog, što je postalo predmetom posebne procjene u narednim koracima.

 

Pobjednički prijedlog - 'Polaganje kamena spoticanja na području općine u spomen partizanskih, antifašističkih i židovskih žrtava ubijenih 1944-45', dobio je 43,67% glasova i sada je podvrgnut daljnjem postupku od strane lokalne vlasti kako bi se započela završna faza provedbe. Predviđa se da bi građevinski radovi započeli tijekom 2019. godine.

Uloga URBAN INNO Trento pilota u ovoj fazi bila je poticati, pratiti i evaluirati cjelokupni proces, te pomoći različitim dionicima da procijene svoj rad, analiziraju prednosti i slabosti onoga što je provedeno. Stečena iskustva tako će moći primijeniti potrebno na sljedećem izdanju projekta, koji će se održati 2019. godine.4. ISHODI/REZULTATI PILOT PROJEKTA

Tijekom provedenih aktivnosti zaposlenici u općine uložili su velike napore. Gradonačelnik i lokalna vlast odlučili su se, za ovo prvo pilot iskustvo, gotovo isključivo oslanjati na unutarnju radnu snagu kako bi ispunili zadatke.

Ovakvim pristupom prikupljena su korisna iskustva i znanja, a zaposlenici općine ista su raspravili zajedno s projektnim timom URBAN INNO Trento, u cilju budućih poboljšanja.

Neka od njih su:

Važnost kvalitetnog specificiranja pri definiranju opsega prijedloga koji se mogu prikupiti od strane građana.

Potreba da se uspostavi ravnoteža između on-line i fizičkog sudjelovanja, kako bi se potaknuo dubinski dijalog o suradnji i potrebama zajednice, prije samog predstavljanja prijedloga.

Važnost dužeg i razboritog vremenskog perioda za provođenje participativnog procesa na dobrobit i građana i općine

Potreba da se provede snažna i kreativna komunikacijska kampanja s ciljem poticanja aktivnog sudjelovanja te prateće inicijative u svim njezinim fazama. Uz tradicionalne alate institucionalne komunikacije, korisno je uvesti i inovativne oblike na webu, ali i na samom području provedbe

Mogućnost pružanja podrške javnim službenicima angažmanom stručnog facilitatora u zajedničkom upravljanju participativnim budžetiranjem, posebno u aktiviranju ciljanih obuka

Pozitivan učinak uvođenja zajedničkog projektiranja između stanovnika i tehničara, u početnim fazama izrade prijedloga

Mogućnost ponovnog korištenja i proširenja web platforme razvijene za pilot projekt integriranjem u ANPR (talijanski nacionalni registar građana) kako bi se dodatno ubrzala faza glasovanja i povećala pouzdanost cijelog sustava.