Invitations
Platforme za skupno rabo

Platforme za skupno rabo

Povezovalec
 
 
 
POVEZOVALEC
+
  • Osebna povezava
  • Povečanje omrežja
-
  • Možno ozko grlo

Povezovalec je pot do več stikov.
V stiku so z bogato mrežo ljudi.


Kdo bi bil najbolj relevanten na področju, ki ga želite raziskati?
Kdo je v najboljšem položaju, da doseže ljudi v podjetjih, ki so zanimiva?