Participatory methods

DEMOLA

OPIS

Demola je mednarodna organizacija, ki spodbuja projekte soustvarjanja med študenti in podjetji, na lokalni ali mednarodni ravni. Je mreža, ki je sestavljena iz različnih partnerjev in vključuje univerze, njihove fakultete, raziskovalce in študente, kot tudi podjetja, lokalne agencije in vedno večje število centrov Demola po vsem svetu. Organizirana je kot oblikovan in voden proces, ki zagotavlja, da je delo sistematično in poteka po urniku. Demola zagotavlja koncept soustvarjanja, ki je usmerjen v reševanje konkretnih izzivov.

Vsak projekt ima rezultat – bodisi nov koncept, demo ali prototip. Če partnersko podjetje ugotovi, da je rezultat koristen, lahko podjetje rezultat licencira ali kupi in ga prevzame za nadaljnji razvoj. Vsak partner ima jasno vlogo, delo pa vodijo preprosti postopki. Deluje v manjših interdisciplinarnih skupinah študentov, profesorjev in mentorjev iz podjetij, ki se oblikujejo okoli vsakega izziva, medtem ko ekipa Demola olajšuje proces.

Inovacijsko metodo Demola lahko uporabite, tako da se pridružite enemu od obstoječih centrov Demola ali vzpostavite enega v vašem mestu (www.demola.net).  

 

ZA KOGA?

Demola je zelo dobra pri iskanju inovativnih rešitev za dobro opredeljene izzive, kar pomeni, da morajo biti izzivi dobro opredeljeni s strani sodelujočih podjetij in dovolj konkretni. To ni metoda za razvoj strategij, vizij, akcijskih načrtov ali podobnega, ampak metoda za oblikovanje prototipa, aplikacije, mikro-poslovnega modela itd. Rezultati so običajno zelo konkretni.

Metoda je zelo koristna za podjetja, da s študenti vzpostavijo odprt inovacijski proces, s katerim načrtujejo ali izboljšajo nov izdelek ali rešitev, pa tudi za javne storitve, da uvedejo nove ali izboljšane obstoječe storitve.

 

VIRI

Metodo Demola je mogoče izvajati le preko omrežja Demola, zato zaradi spoštovanja pravic intelektualne lastnine ne moremo podati opisa procesa in virov.

Vendar pa lahko vzpostavite svoj center Demola v vašem mestu, tako da se povežete v omrežje Demola preko stikov na spletni strani https://www.demola.net/about/#contact.

 

PILOTNI PRIMER DEMOLA

IZBOLJŠANJE E-STORITEV V MESTU MARIBOR