SISTEMI

background user inno toolbox slo

SISTEMI za uporabo obstoječih orodij IKT, da bi deležnike vključili v interakcije PRED, MED in PO dogodkih.


OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJEV
Opredelitev izziva in ciljev procesa je ključnega pomena za uspeh sodelovanja s končnimi uporabniki. Svojo opredelitev problema ali ciljev lahko pregledate po prvi interakciji s ciljnimi skupinami, da bo jasnejša.


VZPOSTAVLJANJE ODNOSOV
Vzpostavljanje odnosov je prvi korak in se ponovno preuči za nadaljnje dogodke v tem stalnem procesu. Prikazuje kombinacije orodij IKT in korakov, ki jih je treba narediti, da bi dosegli in začeli prve interakcije s ciljno skupino.


VABILA
Opisovanje kombinacij orodij IKT za izmenjavo in prijavo na vabila za vaš interaktivni dogodek.

ZAGON INTERAKCIJ
Vključite zainteresirane strani pred dogodkom, tako da vstopite v stik z njimi, da bodo imeli priložnosti, da dodajo svoj prispevek pred dogodkom.


DOKUMENTACIJA
Različni načini priprave in izvedbe dokumentacije na dogodku z uporabo obstoječih tehnologij in orodij IKT.


ODDALJENO OBČINSTVO
Koraki, ki jih je treba sprejeti pred, med in po dogodku, da se uredijo nastavitve za oddaljeno občinstvo med dogodkom.


NADALJNJE SPREMLJANJE
Orodja in kontrolni seznam za povratne informacije, ki bodo na voljo udeležencem po dogodku.


NADALJNJE INTERAKCIJE
Sistem za ohranjanje dolgotrajne interakcije udeležencev dogodka glede na stopnjo angažiranosti.