Participatory methods

PILOTNI PRIMER Spletno javno udejstvovanje

NASLOV: SPLETNO JAVNO UDEJSTVOVANJE V REKI

1. KRATEK OPIS PILOTNEGA PROBLEMA / IZZIVA

Osrednji del pilotnega projekta v Reki je vzpostavitev platforme za sodelovanje državljanov (CCP), spletnega orodja, ki bo omogočilo interakcijo z državljani, predvsem pri zbiranju idej in predlogov za uporabo občinskih infrastrukturnih objektov, nepremičnin in drugih javnih prostorov, od katerih so mnogi obnovljeni in iščejo novo vsebino in funkcije. Namen je preseči meje med lokalnimi oblastmi in državljani, raziskati najenostavnejši in najučinkovitejši način, da ugotovimo njihove potrebe in interese ter naredimo spremembe, ki jih zahtevajo.

Pilotni projekt CCP bo testiran med državljani s tremi že obstoječimi participativnimi programi:

  • Mali občinski posegi - kjer lahko državljani predložijo svoje zahteve za občinska dela na določenih območjih mesta in podajo svoj predlog v elektronski obliki.
  • Lokalno partnerstvo - neposredna participacija združenj, prostovoljcev in lokalnih odborov državljanom omogoča hitrejše in stroškovno učinkovitejše reševanje problemov v zvezi z javnimi prostori.
  • Odprti predlogi - državljani bodo lahko predložili svoje predloge v zvezi z mestnimi prostori brez časovne omejitve, v nasprotju s prvima dvema možnostma, ki sta omejena s trajanjem razpisa.

Z izvajanjem tega novega participativnega orodja lahko mestni (neuporabljeni) prostori dobijo nov namen in sprejmejo programe, prilagojene potrebam državljanov. CCP je del politike Rijeka Smart City (pametno mesti Reka) in bo v bližnji prihodnosti razširjen z novimi participativnimi možnostmi.


2. ZAGON INTERAKCIJ IN UPORABLJENA ORODJA IKT

Prva različica CCP je bila predstavljena na treh delavnicah, vključno s svetovno kavarno, za tri različne ciljne skupine. Namen teh interaktivnih delavnic je bil zbirati ideje in cilje državljanov o značilnostih in funkcionalnostih, ki jih je treba vključiti v CCP. Na 4. delavnici so sodelovali udeleženci iz tehnološkega sektorja, cilj razprave pa je bil ugotoviti, kako lahko nove tehnologije pripomorejo k izboljšanju storitev državljanov, zlasti pri izvajanju AI, VR, AR.

Druga participativna metoda - spletno udejstvovanje državljanov se bo začela februarja 2019. Usmerjena bo v doseganje širše, nespecifične publike, z namenom zbiranja predlogov in idej o izboljšanju CCP. Dejavnost bo objavljena na naslednjih družbenih omrežjih in platformah za skupno rabo:

  • Uradna spletna stran mesta Reka
  • Multimedijski portal mesta Reka 'Moja Rijeka'
  • Uradna Facebook stran mesta Reka
  • Uradna Facebook stran portala 'Moja Rijeka'
  • Uradna Facebook stran Startup inkubatorja Rijeka
  • Uradni Twitter račun mesta Reka
  • Če je možno: druge platforme za skupno rabo pridruženih ustanov/deležnikov, vključenih v razvojni proces CCP.

3. IZVAJANJE PARTICIPATIVNE METODE

Za sodelovanje državljanov na spletu bo uporabljeno obstoječe uradno orodje ePosvetovanje (eKonzultacije), da bi dosegli najširšo in raznoliko vrsto končnih uporabnikov. V uvodnem delu bo predstavljena razlaga pilotnega projekta: kaj je namen platforme za udejstvovanje državljanov, značilnosti in funkcionalnosti. Tudi povratne informacije, ki jih želimo zbrati, bodo natančno opredeljene: učinkovitost, uporabnost, uporabniški vmesnik, kompleksnost in splošna uporabniška izkušnja. Anketiranci bodo morali predložiti svoje predloge o imenu orodja, novih funkcijah, izboljšavah, vizualizaciji zbranih podatkov itd. Obdobje, v katerem se bodo zbirali predlogi in ideje, je omejeno na pribl. 7-14 dni. Po participativnem obdobju bodo zbrana mnenja državljanov analizirana, ovrednotena in po možnosti izvedena.


4. REZULTATI PILOTNEGA PROJEKTA

Pričakujemo, da bomo dosegli različne ciljne skupine in zbrali različna mnenja. Možno je, da bomo prejeli predloge, ki se ne skladajo ali se medsebojno izključujejo. To se bo rešilo z analizo koristi (ali pomanjkljivosti) predlagane intervencije. Cilj je v čim večji meri CCP v končni verziji oblikovati tako, da bo prilagojen potrebam in idejam državljanov.