Varovanje osebnih podatkov

E-zavod se zavezuje k varovanju zaupnosti, dostopnosti in celovitosti osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane osebne podatke iz kontaktnega obrazca bo E-zavod do izbrisa zbiral in obdeloval skladno z namenom obdelave poizvedb. E-zavod bo podatke ustrezno fizično in logično varoval.

Osebne podatke, ki jih posamezniki posredujejo na podlagi osebnega soglasja, E-zavod obdeluje do posameznikovega podanega nedvoumnega preklica dovoljenja uporabe. Izbris vaših osebnih podatkov lahko zahtevate preko .

Zbrani podatki se ne prenašajo v tretje države ali druge organizacije.

Dostope do podatkov E-zavod omogoča in odobri le pooblaščenim zaposlenim osebam E-zavod-a.

E-zavod zbranih osebnih podatkov ne uporablja za izvajanje avtomatiziranega odločanja ali profiliranja posameznikov.