Participatory methods

PILOTNI PRIMER DEMOLA

NASLOV: IZBOLJŠANJE E-STORITEV V MESTU MARIBOR

1. KRATEK OPIS PILOTNEGA PROBLEMA / IZZIVA

Prebivalci Maribora imajo široko izbiro e-storitev s strani izvajalcev javnih storitev (javne službe, javnega prevoza, knjižnic…), vendar njihovo veliko število in razpršenost v kibernetičnem prostoru predstavlja izziv za potencialne uporabnike.

Projektna skupina Mestne občine Maribor in eZavod sta organizirala skupino deležnikov vseh relevantnih ponudnikov e-storitev za izboljšanje e-storitev in zagotavljanje boljšega navigacijskega sistema, osredotočenega na končnega uporabnika - državljana. Cilj je bil bistveno povečati uporabo e-storitev med državljani. DEMOLA pristop je bil le del širšega procesa soustvarjanja, ki je bil organiziran kot živi laboratorij (Living lab). Študenti so bili opredeljeni kot ena od ključnih ciljnih skupin in povabljeni, da se pridružijo procesu soustvarjanja, da bi izboljšali e-storitve.

Uporabljen je bil pristop DEMOLA, ki je enostavna in preizkušena metoda za oblikovanje inovativnih rešitev s študentsko populacijo.

Uporaba metode je zagotavljala:

 • Preizkušanje e-storitev v realnem življenju s strani prebivalstva, ki dnevno uporablja e-storitve
 • Soustvarjanje rešitev s ponudniki e-storitev in njihovimi razvijalci
 • Skupne ugotovitve in priporočila za izboljšanje e-storitev.

Proces soustvarjanja DEMOLA:

 • Pripravljalna delavnica s študenti
 • Terensko delo študentov - testiranje e-storitev v realnem primeru
 • Ankete, ki jih opravijo študenti med sošolci
 • Skupna delavnica s študenti in ponudniki-razvijalci e-storitev
 • Dokončne ugotovitve in priporočila

 

2. ZAGON INTERAKCIJ IN UPORABLJENA ORODJA IKT

Opišite svoje pilotne aktivnosti za interakcijo, kako ste motivirali deležnike, da se vključijo v izvajanje pilotnih projektov, in katera komunikacijska orodja IKT (družbeni mediji in platforme za skupno rabo) ste uporabili (besedilo do 1.000 znakov)

Projektna skupina je sprva identificirala POVEZOVALCA na Univerzi v Mariboru - profesorja na Fakulteti za gradbeništvo, ki je že leta vodil DEMOLO na univerzi in imel široko mrežo deležnikov. Z njim je bilo na občini organizirano prvo srečanje za predstavitev izziva. Aktiviral je skupino študentov s področja arhitekture in prostorskega načrtovanja, da bi postali »osrednja ekipa« procesa. Osrednja ekipa je preko osebnega stika aktivirala druge študente (učinek »snežne krogle«)

Študenti so bili opremljeni s seznamom e-storitev, ki jih je treba testirati, in dostopnimi kodami. Komunikacijski kanal je bil e-pošta in telefon, aktiviranje prek družbenih medijev v tem primeru ne bi imelo smisla.


 

3. IZVAJANJE PARTICIPATIVNE METODE

Na začetku smo organizirali delavnico z javnimi ponudniki e-storitev iz Maribora, kjer se je zbralo 9 institucij (javne službe, ponudnik javnega prevoza, knjižnica…), kjer so bili opredeljeni glavni izzivi - nizka uporaba e-storitev med državljani, veliko število e-storitve, ki so na voljo brez enotne vstopne točke.

Aktivirana je bila »osrednja skupina« treh študentov, ki so bili povabljeni na poučevanje, kjer so bili predstavljeni izzivi in metodologija. Osrednja skupina je aktivirala dodatnih 20 študentov za sodelovanje v procesu, ki se je izvajal z naslednjimi koraki:

 1. Začetna delavnica z osrednjo skupino študentov, kjer so jim bila podana navodila in skupno razumevanje problema. Projektna skupina je imenovala mentorja za podporo študentom v celotnem procesu.
 2. Terensko delo - Osrednja skupina je imela voljo oz. dodeljena dva meseca za testiranje aplikacij in drugih e-storitev ter pripravo izčrpnih povratnih informacij uporabnikov
 3. Osrednja skupina je aktivirala dodatnih 20 študentov, da bi podali uporabniško izkušnjo na enostaven način - z intervjuji
 4. Skupna delavnica z ponudniki e-storitev - skupna delavnica (3 ure) s ponudniki in razvijalci e-storitev je bila organizirana kot proces soustvarjanja.
 5. Končno mnenje - končno mnenje je študentska osrednja skupina ponudila ponudnikom e-storitev v obliki praktičnih priporočil za izboljšanje e-storitev. Papirno različico priporočil je podala študentska osrednja skupina.
 6. Projektna skupina je študentom podelila finančno nagrado.

 

4. REZULTATI PILOTNEGA PROJEKTA

RAZVOJ NOVE STORITVE ZA PREBIVALCE MARIBORA

Z izvajanjem participativnega procesa preko pristopa Living Lab & DEMOLA je bila za prebivalce Maribora in s prebivalci Maribora razvita nova storitev - ENOTNA VSTOPNA TOČKA (SINGLE-ENTRY POINT). Postopek soustvarjanja je prinesel rešitev, ki bo izboljšala uporabo javnih e-storitev. Nova rešitev zagotavlja poenostavljen dostop do javnih e-storitev in lažjo navigacijo. Nekatere e-storitve bodo spremenjene (ko jih bodo podjetja posodobila v skladu z njihovimi internimi načrti) na podlagi ugotovitev, pridobljenih v procesu soustvarjanja.