Participatory methods

Svetovna kavarna

OPIS

Svetovna kavarna je metoda v obliki delavnice, ki je primerna za skupine velikosti od 12 do 2.000 udeležencev. Gre za strukturiran pogovorni postopek, namenjen spodbujanju odprtega in intimnega pogovora. Povezuje ideje v večji skupini za dostop do »kolektivne inteligence« udeležencev in za razumevanje/učenje z več vidikov. Poudarek je na raziskovanju/inovacijah različnih tem, ne pa na reševanju problemov. Format je zasnovan kot forum za ustvarjalno/odprto razmišljanje in ni primeren za scenarije, kjer obstaja vnaprej določen odgovor/rešitev. Okolje svetovne kavarne bi moralo biti vabljivo – kot vsaka atmosfera v kavarni (majhne okrogle mize, prekrite z prtom, na katerega je mogoče pisati, bloki papirja ali papirnate kartice v različnih oblikah, barvni svinčniki ...). Trajanje je od pribl. 45 minut do 3 ur.

Svetovna kavarna se lahko uporablja v skoraj vseh fazah postopka, tako za javne zadeve kot za razvoj zasebnih storitev. Dobro deluje pri združevanju različnih pogledov na neko temo, za oblikovanje akcijskega načrta v kratkem času, za skupen razvoj strategij, za pridobitev povratnih informacij o že pripravljenih predlogih in, kjer je to primerno, za razvoj predlogov za izboljšave ter v okviru ocenjevanja projektov ali zbiranja vmesnih rezultatov. Svetovne kavarne potekajo v multinacionalnih podjetjih, političnih organizacijah, občinah, mestih, združenjih itd. Metoda je še posebej učinkovita pri heterogenih, mešanih skupinah udeležencev, ki jih zadeva skupna tema.

 

ZA KOGA?

Po opredelitvi namena svetovne kavarne je treba določiti ciljno skupino, katere predstavnike je treba povabiti na dogodek. V tem kontekstu se morate odločiti tudi za največje število udeležencev. Če sledite pristopu »Open Innovation« (odprta inovacija), naj bo sestava udeležencev čim bolj raznolika, vendar morajo biti vsi udeleženci povezani s temo svetovne kavarne.

Upoštevajte, da bi lahko prišlo do konfliktov, če povabite udeležence iz konkurenčnih organizacij ali nasprotnike in zagovornike teme.

 

VIRI

Vzpostaviti je treba ekipo, ki je odgovorna za organizacijo in izvajanje svetovne kavarne. Število članov skupine je odvisno od tega, na koliko oddelkov/organizacij vpliva ta tema. Financiranje lahko zagotovi izključno pobudna organizacija ali pa zaprosi za javno financiranje. Stroški se lahko razlikujejo glede na lokacijo, gostinsko postrežbo in naročanje zunanjega ponudnika storitev za organizacijo/moderiranje dogodka.

Lokacija mora biti dovolj velika, da sprejme načrtovano število udeležencev v atmosferi kavarne (majhne mize, 4–5 stolov/mizo, notranje rastline ...). Potrebujete tudi gradiva za izvedbo (npr. pisalni prti, papir za tablo z listi / papirni vložki, markerji v različnih barvah, risalni žebljički, bele table / stojala za table, zvonec, samolepilni lističi ...).

 

PRIPRAVA DOGODKA

Proces Svetovna kavarna obsega tri faze: priprave, izvajanje in zaključek. Priprave obsegajo zadeve, kot so vzpostavitev skupine za načrtovanje, opredelitev ciljne skupine, načrtovanje časa, lokacija, moderiranje, postrežba, gradiva, vabilo, komunikacija in uporaba rezultatov. Izvajanje je dejansko uresničevanje dogodka, zaključek pa obravnava analize in nadaljnjo uporabo rezultatov. Organizacija, ki je sprožila svetovno kavarno, mora biti organizator. To daje bolj uradni značaj dogodku in prispeva k dobremu odzivu glede števila udeležencev. Če na primer Svetovna kavarna obravnava urbane teme, bi morala biti organizator občina. Če so v središču pozornosti raziskovalne teme, mora biti organizator raziskovalna ustanova z ustreznega področja. V primeru razvoja/izboljšanja izdelka ali storitve mora biti organizator povezano podjetje (večje in/ali bolj poznano je podjetje, večji je odziv).

MODERATOR

Moderator mora biti oddelek ali organizacija s strokovnim znanjem in izkušnjami iz organiziranja in moderiranja delavnic, ki se ukvarja z različnimi ciljnimi skupinami in analizira/interpretira rezultate svetovne kavarne. Socialni znanstveniki so zelo primerni za takšne dogodke. Moderiranje dogodka je ključnega pomena. Mnogo Svetovnih kavarn prepusti poklicnemu moderatorju (kot gostitelju kavarne) celotno moderiranje dogodka.

NAMEN

Dovolj zgodaj posvetite pozornost razlogu za organizacijo svetovne kavarne. Na podlagi tega lahko določite, katere vrste udeležencev boste povabili in kateri parametri so pomembni za doseganje želenega rezultata dogodka. Zelo pomembno je najti in oblikovati teme ali vprašanja, ki so pomembna za povabljene udeležence. Svetovna kavarna lahko razišče samo eno temo/vprašanje ali pa se lahko razvije več tem/vprašanj. Pogovori Svetovne kavarne predstavljajo odkrivanje in raziskovanje močnih tem/vprašanj. Če boste morali obravnavati zapleteno temo, jo lahko razdelite na podteme. Vsaki podtemi na dogodku dodelite eno mizo za razpravo. Določite tudi, katere vrste rezultatov želite prejeti od dogodka. To vpliva na opredelitev vodilnih vprašanj za udeležence.

ČASOVNICA IN LOGISTIKA

Določite časovni načrt za celoten proces, ki se začne z datumom, ko se povabilo pošlje potencialnim udeležencem (to mora biti 4–6 tednov pred dogodkom). Določiti je treba tudi časovni okvir dogodka (običajno 2–4 ure, odvisno od dneva v tednu in ciljne skupine). Ko je jasno, kateri cilj želite doseči in koliko časa ste določili, lahko določite ustrezno število in dolžino pogovornih krogov. Glede konkretnega datuma dogodka lahko naredite ekipno odločitev ali vprašate ciljno skupino (npr. preko Doodle), če je število potencialnih udeležencev obvladljivo. Upoštevajte šolske počitnice, državne praznike in posebne čase (adventni čas, karneval ...). Zagotoviti je treba tudi gostinsko postrežbo, potrebne materiale in lokacijo.

PODPORNA DOKUMENTACIJA

Navedite neke vrste smernice/scenarij za moderatorja in gostitelje miz. Koristne so tudi predloge dokumentov za dokumentiranje diskusij. Določite vodilna vprašanja za udeležence za podporo logičnega napredka pri odkrivanju skozi več pogovornih krogov. Dobro definirana vprašanja usmerijo pozornost udeležencev k temu, kar je resnično pomembno. Priporočena so odprta vprašanja. Dobra vprašanja bi morala spodbuditi poizvedbo in odkrivanje namesto zagovarjanja in prednosti. Ne morajo nakazovati takojšnjih ukrepov ali reševanja problemov. Vprašanje je dobro vprašanje, če spodbuja nove ideje in vpoglede. Močno vprašanje je preprosto, jasno in izzivalno za razmišljanje, se osredotoča na poizvedbo, na površino privede nezavedne predpostavke, odpira nove možnosti.

POVABILO UDELEŽENCEV

Vabilo za dogodek je treba oblikovati. Ime svetovne kavarne naj na nek način ustreza svojemu namenu, npr. Kavarna znanja, Kavarna strategije. Potencialnim udeležencem podajte kratek povzetek o razlogu za dogodek, cilj(e) in razloge za sodelovanje, nato dodajte še datum in lokacijo. Po potrebi prilagodite besedilo vabila različnim ciljnim skupinam. Vabilo je treba poslati 4–6 tednov pred dogodkom. Opomnik za prijavljene udeležence je treba poslati 1 teden pred dogodkom. Za povabilo uporabite ustrezne kanale (npr. družabni mediji, pisemska vabila, vabila po e-pošti). Organizacija, ki je sprožila Svetovno kavarno, mora tudi poslati vabilo (npr. občina, podjetje ...). Ta se lahko razlikuje od organizacije, ki dejansko vodi delavnico (npr. ponudnik storitev).

PRIPRAVA OKOLJA

Bistveno je ustvariti okolje, ki deluje neformalno in intimno. Udeleženci bi morali občutiti, da to ni običajen sestanek. Izberite prostor z naravno svetlobo in pogledom na zunanjost. Prostor naj bo videti kot dejanska kavarna z majhnimi mizami, ki imajo stole za 4–6 oseb, razporejene na razmetan, naključen način; to je videti sproščeno in vabljivo. Pri vsaki mizi uporabite pisalne prte (papir) in notranje rastline. Namesto pisalnih prtov lahko položite vsaj dva velika lista papirja čez vsak namizni prt skupaj s vrčem, napolnjenim z barvnimi markerji. Papir in pisala spodbujajo čečkanje, risanje in s tem povezovanje idej. Postavite eno dodatno kavarniško mizo v osrednji del prostora, kamor postavite vse materiale za moderatorja. Razmislite tudi o razstavi umetniških del ali dodajanju plakatov na stene. Zagotovite pijačo in prigrizke za udeležence.

 

IZVEDBA DOGODKA

Moderator odpre svetovno kavarno s toplo dobrodošlico in uvodom v proces svetovne kavarne, določi kontekst, razloži etiketo svetovne kavarne in poskrbi za sprostitev udeležencev.

Primer etikete svetovne kavarne, ki jo mora moderator sporočiti udeležencem:

  • Osredotočite se na pomembne stvari.
  • Prispevajte svoje razmišljanje.
  • Povejte, kar mislite in čutite.
  • Poslušajte, da bi razumeli.
  • Povezujte in sestavljajte ideje.
  • Poslušajte skupaj, da bi dobili vpoglede in poglobljena vprašanja.
  • Igranje, čečkanje, risanje – pisanje na mizo je zaželeno.

Moderator izmed udeležencev prosi za prostovoljce, ki bodo imeli vlogo gostitelja mize in pojasni njihove naloge (druga možnost: organizatorji zagotovijo svoje gostitelje miz). Gostitelji miz imajo poseben pomen v svetovni kavarni. Zagotoviti morajo odprto, jasno in prijazno vzdušje. Gostitelji miz ostanejo isti za vse pogovorne kroge pri svoji mizi in se poslovijo od svojih gostov, ko le-ti zamenjajo mizo, pozdravijo novince in povzamejo glavne ideje in ključne ugotovitve prejšnjega kroga. Med pogovorom pri svoji mizi zagotovijo, da lahko vsi sodelujejo in da so vse pomembne misli, ideje in povezave zapisane in narisane na prtih. Na koncu procesa morajo grobo povzeti ključne ugotovitve svoje mize.

Po tem moderator za začetek razporedi (naključno) udeležence v več skupin glede na število miz in vsako skupino dodeli k mizi. Moderator postavlja vprašanja ali teme za pogovorne kroge in zagotovi, da so vprašanja na voljo na tabli ali na karticah na vsaki mizi in vidna vsem. Moderator se premika med mizami in spodbuja vsakogar, da sodeluje, in med diskurzom poskrbi, da so ključni vpogledi vizualno zabeleženi ali pa so (če je mogoče) zbrani in objavljeni. Moderator beleži čas pogovornih krogov in signalizira, če morajo udeleženci zamenjati mizo ali ko je na vrsti kratek odmor za kavo. Vroče in hladne pijače ter piškoti ali kaj podobnega bi morali biti na voljo udeležencem skozi celoten dogodek.

Udeleženci v sobi sedijo porazdeljeni po mizah s štirimi do osmimi osebami. Mize so prekrite z belimi pisalnimi namiznimi prti (in/ali papirnatimi karticami) in opremljene s svinčniki ali označevalci (markerji). Vsaka miza pokriva določeno temo ali vprašanje. Pred vsakim pogovornim krogom se postavi vprašanje, ki je pripravljeno za posebni kontekst in želeni namen svetovne kavarne. Ista vprašanja se lahko uporabijo za več krogov, ali pa se lahko dograjujejo, da se pogovor osredotoči ali usmeri. Druga možnost je ena globalna tema s podtemami, ki so razporejene na različne mize. Med pogovornim krogom je treba to temo ali vprašanje v vsaki skupini obravnavati od 15 do 30 minut.

Postopek se začne s prvim od treh ali več pogovornih krogov za majhno skupino, ki sedi okrog mize. Na koncu vsakega pogovornega kroga se vsak član skupine preseli k drugi – novi mizi. Samo gostitelji miz ostanejo pri isti mizi ves čas. Pozdravljajo nove goste, na kratko povzamejo prejšnji pogovor in motivirajo nadaljnji diskurz.

V nekaterih različicah se lahko uporablja »govorilna palica«, ki zagotavlja, da imajo vsi udeleženci možnost govoriti. Poleg govorjenja in poslušanja so posamezniki spodbujeni k pisanju ali risanju na papirnati prt ali papirnate kartice, tako da lahko ljudje, ko zamenjajo mize, vidijo, kaj so prejšnji člani izrazili z lastnimi besedami in slikami. Udeleženci imajo več pogovornih krogov glede na vnaprej definirana vprašanja, pri čemer lahko vzamejo ideje iz ene skupine in jih dodajajo, razvijajo vpoglede skozi več pogovorov z različnim številom ljudi in razširjajo kolektivno znanje skupine. Na tak način se rezultati vizualno odražajo na različne načine.

Glede na načrtovano število pogovornih krogov lahko moderator po več pogovornih krogih začne en pogovor za celotno skupino udeležencev, pri katerem se razpravlja o vmesnem rezultatu svetovne kavarne.

Svetovna kavarna se zaključi s fazo refleksije. Po končanem vnaprej določenem številu pogovornih krogov gostitelji miz dobijo 10 minut, da grobo povzamejo ugotovitve svojih miz. Po tem moderator vpraša udeležence, če želijo karkoli razjasniti ali spremeniti. Nato moderator pojasni udeležencem, kaj se bo zgodilo z rezultati svetovne kavarne, npr. združevanje idej in vpogledov ter poglobljena analiza v zvezi z razvojem rešitev. Moderator vpraša udeležence, če koga zanimajo rezultati analize in njihova nadaljnja uporaba, ter zbere e-poštne naslove zainteresiranih udeležencev. Potem se moderator zahvali udeležencem za njihovo sodelovanje in uradno zapre svetovno kavarno. V nadaljevanju je udeležencem na voljo samopostrežni bife (odvisno od razpoložljivega denarja), kjer lahko še naprej razpravljajo o svojih vpogledih.

 

DOKUMENTIRANJE IN RAZŠIRJANJE REZULTATOV

Dokumentiranje poteka s fotografiranjem vseh risb in zapisov na pisalnih namiznih prtih in samolepilnih lističev na stojalih s papirjem. Udeleženci lahko zalepijo velike samolepilne lističe z enim vpogledom na tablo, steno itd. pri vsaki mizi. Gostitelji miz lahko združijo vpoglede z lističev svoje mize v »sorodne grozde«, tako da so povezane ideje vidne in na voljo za načrtovanje naslednjih korakov.

Skupinske pogovore lahko zajame tudi grafični zapisovalec, ki nariše zamisli na papirnata stojala ali naredi stenske poslikave v obliki besedila in grafik, ki ponazorijo vzorce pogovora. Prav tako je mogoče za vsako mizo postaviti osebo, ki zapisuje zgodovino razprav in rezultate v dokument.

 

LITERATURA IN VIRI

Juanita Brown und David Isaacs: The World Café. Shaping Our Futures Through Conversations That Matter, McGraw-Hill Professional, 1995.

Merianne Liteman; Sheila Campbell; Jeffrey Liteman (14 July 2006). Retreats That Work: Everything You Need to Know About Planning and Leading Great Offsites. John Wiley & Sons.

 

PILOTNI PRIMER SVETOVNA KAVARNA

eDrais2017, E-kolesa ali električna kolesa