Participatory methods

PILOTNI PRIMER Tovarna vizij

NASLOV: Multidisciplinarni znanstveni center, VAS COUNTY

1. KRATEK OPIS PILOTNEGA PROBLEMA / IZZIVA

Glavni profil podjetja Pannon Business Network je povečati konkurenčnost in inovativnost lokalnega / madžarskega sektorja malih in srednjih podjetij, da bodo lahko našli prave odgovore na današnje izzive. Največji in najbolj aktualen problem regije je pomanjkanje ustrezne delovne sile na več področjih proizvodnje.

Organizacija se je na ta izziv odzvala tako, da se je obrnila v smeri dosežkov programa Industrija 4.0, da bi jih izvajala v regiji. V podporo temu procesu se je PBN odločil za ustanovitev lokalnega združenja za digitalne inovacije (Digital Innovation HUB), ki bi lahko prispevalo k inovativnim rešitvam za življenje, v sodelovanju z več področji inženirstva.

Digital Innovation HUB deluje od 1. novembra 2017 in se imenuje Am-LAB, kar pomeni Advanced manufacturing LAB. Trenutno organizacija zaposluje 3 inženirje s polnim delovnim časom, ki so usposobljeni za industrijsko oblikovanje, senzorsko tehnologijo in uporabno fiziko, s podprto s študenti mehanike in drugimi sodelavci. Am-LAB ima tudi razširjen tehnološki park, ki ima že več 3D tiskalnikov, ki uporabljajo več različnih tehnik, 3D skener, samostojni mobilni robot, dron in tudi robotsko roko.

Projekt Urban Inno pomaga Am-LAB pri prepoznavanju in zbiranju potreb uporabnikov, ki prihajajo iz različnih področij, kot so splošna javnost, predstavniki/vodje MSP in lokalna skupnost učencev, preko dogodkov s participativnimi metodami. S tem znanjem bi lahko razvoj izdelkov in izdelava prototipov izdelkov potekala po pravi poti, da bi izpolnili pričakovanja uporabnikov že od samega začetka procesa.

Vas County je uporabila tri participativne metode; prva je bila Tovarna vizij, ki je definirala potrebe končnih uporabnikov ter tudi znanje in izkušnje, ki bi jih sodelavci am-LAB-a potrebovali na tej poti, da bi ta iniciativa na koncu postala zgodba o uspehu. To je bil skupni učni proces, s katerim smo pridobili uporabno znanje I4.0, preko 5 različnih dogodkov


2. ZAGON INTERAKCIJ IN UPORABLJENA ORODJA IKT

Udeležence, ki so sodelovali pri realizaciji metode, so sestavljali predstavniki lokalne skupnosti učencev, sodelavci am-LAB in PBN (večinoma inženirji in projektni vodje Urban Inno) in deležniki, ki so že imeli edinstvene I4.0 izkušnje v praksi.

Uporabljena so bila neposredna vabila za zainteresirane lokalne šole in dobro poznane izvajalce, ki uporabljajo Industrijo 4.0, prav tako tudi spletni oglasi in klici v ustrezne platforme. Tudi mednarodni akterji, ki predstavljajo avstrijsko visokošolsko izobraževanje, so prišli, da bi predstavili svoje posebne rešitve, zasnovane na I 4.0, da bi udeležencem pomagali bolje razumeti, kako bi lahko različne tehnike uporabili v praksi in jih naredili dragocene.

Različne vrste udeležencev so bile vnaprej obveščene tudi o posameznih dogodkih, ki so se jih lahko udeležili, saj so bili nekateri od njih intenzivnejši in zamudnejši, kot je usposabljanje za 3D tiskanje za študente, ki je potekalo v treh zaporednih dneh. Poleg tega so bili organizirani študijski obiski in primeri I 4.0 s strokovnjaki, da bi udeležencem zagotovili globlji vpogled.

Prihodnja uporaba I 4.0 bo zgrajena s strani mlajše generacije, podjetij, ki so odprta za novosti, in razvijajočih se podjetij, njihovih strokovnjakov in inženirjev; in v skladu s tem je PBN izbiral in vabil akterje k sodelovanju.

3. IZVAJANJE PARTICIPATIVNE METODE

Participativna metoda je bila realizirana s 6 dogodki, 4 izmed njih so se osredotočili na usposabljanje lokalnih predstavnikov skupnosti učencev in na pridobitev njihove povratne informacije, eden je bil osredotočen na to, da članom PBN in am-LAB zagotovijo kvalificirano strokovno znanje in izkušnje s področja I 4.0, eden pa je želel združiti različne vrste končnih uporabnikov za izmenjavo mnenj in pripravo osnutkov prihodnje strategije.

Ob dogodkih so študentje dobili vpogled v tehnologije, ki temeljijo na I 4.0, razložen pa je bil tudi izraz "Internet stvari", da bi bolje razumeli, kakšen razvoj dogodkov je omogočil dejansko revolucijo na industrijskem področju. Strokovnjaki so skupini am-LAB in PBN pokazali tudi različne načine izkoriščanja teh novih tehnik. Ker I 4.0 ne predstavlja naprednega področja v Vas County, bi lahko am-LAB in vključeni končni uporabniki igrali pomembno vlogo pri sodelovanju z lokalnimi podjetji pri iskanju najbolj koristnih in donosnih načinov za izvajanje tega, kar ponuja ta nova tehnologija.

Premislite o tem. Podjetje in njegovi člani imajo svoje lastno stališče in včasih je težko oblikovati inovativno idejo in razbiti lastne notranje kroge ter zaupati nekomu drugemu, čeprav bi novo-nastale tehnologije omogočile produktivnejše rezultate. Sveža misel študentov bi lahko pomagala, tudi če jim je bil koncept I 4.0 šele predstavljen, predvsem pa pomoč zaposlenih v am-LAB, katerih poslanstvo je pomagati temu procesu. Zato je Tovarna vizij zelo uporabna, saj zbere vsa stališča akterjev in vidi, katere so skupne točke in koristne ugotovitve. Še bolje, v okviru več delavnic so lahko različne skupine končnih uporabnikov oblikovale svoje ideje s podporo drug drugemu, nakar je potekal skupni dogodek, na katerem so lahko razpravljali o glavnih smereh.


4. REZULTATI PILOTNEGA PROJEKTA

Rezultati so še boljši, kot je bilo pričakovano! 5 študentov, katerim je bil predstavljen koncept I 4.0, še vedno sodeluje z nami in postajajo vse bolj vključeni v poslanstvo am-LAB in PBN.

Prav tako so naši tehniki na pravi poti, da pomagajo malim in srednjim podjetjem iz vse Madžarske do višje produktivnosti s svojim znanjem in izkušnjami v I 4.0, k čemur je naša Tovarna vizij veliko prispevala.

Na podlagi orisov Tovarne vizij se je začela metoda Projekt-v-enem dnevu osredotočati predvsem na izdelavo prototipov rešitev, ki bodo na voljo za sodelujoče MSP-je, pa tudi Motivacijski posnetek je pripravljen, da k sodelovanju pritegne več partnerjev. Poglejte ga tukaj: