Invitations
Platforme za prijavo

Platforme za prijavo

facebook
brezplačno
 
 
EVENTBRITE
+
  • Pridobite informacije o udeležencu
  • Več informacij o dogodku
  • Prilagodljivo
  • Enostavna povezava z drugimi platformami za skupno rabo
-
  • Ni interakcije med udeleženci
  • Potrebno je uporabljati druge platforme za skupno rabo
evenbrite qr12