Continued Interactions

Novice

dots 1

NIZKA ANGAŽIRANOST

  • Oddaljeni gledalci, ki želijo biti obveščeni.

  • Lahko so opazovalci 'platform za razprave'.

  • Potencialni udeleženec „platform za razprave“, ki bi ga lahko zanimala večja angažiranost.