Participatory methods

Tovarna vizij

OPIS

Tovarna vizij je kombinacija svetovnih kavarn, katere namen je prihodnji razvoj kompleksnih tem, npr. razvoj mest ali prestrukturiranje podjetij. Začne se z več svetovnimi kavarnami, specifičnimi za ciljno skupino, da bi preučili specifične zahteve ciljne skupine in mnenja v zvezi s temo zanimanja. Ciljne skupine so npr. posebne skupine prebivalstva, ki živijo v mestu (starejši, migranti, otroci ...) ali posamezni oddelki v podjetju. Na podlagi rezultatov teh svetovnih kavarn se definirajo vodilna vprašanja za »glavni dogodek« (Tovarno vizij – Vision Factory).

Pri tem dogodku so predstavniki vseh ciljnih skupin vabljeni, da o tej temi razpravljajo, tako da upoštevajo posebne zahteve.

Rezultat je vizija za prihodnost pri določeni temi za daljše časovno obdobje (5–20 let).
 

ZA KOGA?

Po opredelitvi namena je treba določiti ciljne skupine. V tem kontekstu se morate odločiti tudi za največje število udeležencev za posamezne dogodke v ciljnih skupinah in glavni dogodek. Ciljna skupina posameznega dogodka mora imeti 10–20 udeležencev, slednji (glavni) dogodek pa do 100 udeležencev. Pri izvajanju posebnih dogodkov v ciljnih skupinah je treba upoštevati značilnosti skupin (npr. večje velikosti pisave in razumljive razlage za starejše, angleški jezik za migrante, ki imajo težave z nacionalnim jezikom ...).

Razmislite o različnih kanalih komuniciranja za povabilo ciljnih skupin (npr. pisno vabilo za starejše, družbeni mediji za otroke ...). Upoštevajte, da bi lahko prišlo do konfliktov med različnimi ciljnimi skupinami na glavnem dogodku.

 

VIRI

Glejte »Potrebni viri« za metodo Svetovna kavarna.

Ker je število udeležencev na določenih dogodkih v ciljnih skupinah nizko, sta potrebni samo 1–2 pogovorni mizi in ustrezna sredstva.

 

PRIPRAVA DOGODKOV

MODERATOR

Moderator mora biti oddelek ali organizacija s strokovnim znanjem in izkušnjami pri organiziranju in moderiranju delavnic, ki se ukvarja z različnimi ciljnimi skupinami in analizira/interpretira rezultate svetovne kavarne. Socialni znanstveniki so zelo primerni za takšne dogodke. Moderiranje dogodka je ključnega pomena. Priporočljivo je, da poklicni moderator (kot gostitelj kavarne) prevzame celotno moderiranje dogodkov (Svetovne kavarne + Tovarna vizij).

NAMEN

Dovolj zgodaj posvetite pozornost razlogu za organizacijo Tovarne vizij. Na podlagi tega lahko določite, katere vrste ciljnih skupin so primerne in kateri parametri so pomembni za doseganje želenega rezultata dogodka. Zelo pomembno je najti in oblikovati teme ali vprašanja, ki so pomembna za prepoznane ciljne skupine. Pogovori Tovarne vizij predstavljajo odkrivanje in raziskovanje močnih tem/vprašanj. Običajno se boste morali ukvarjati s kompleksno temo. Zato jo lahko razdelite na podteme. Vsaki podtemi na glavnem dogodku dodelite eno mizo za razpravo. Določite tudi, katere vrste rezultatov želite prejeti s pomočjo metode. To vpliva na opredelitev vodilnih vprašanj za specifične dogodke v ciljni skupini.

DEFINIRANJE ČASOVNICE IN LOGISTIKE

Pri časovnici za izvedbo metode načrtujte 3–6 mesecev. V tem času je treba izvajati specifične svetovne kavarne in tovarno vizij za ciljne skupine. Za organizacijo posameznega dogodka si oglejte metodo Svetovna kavarna – časovnica in logistika. Tovarna vizij se razlikuje od Svetovne kavarne po daljšem trajanju (4–6 ur). Glede na ciljne skupine in organizatorja mora biti tovarna vizij načrtovana v soboto ali nedeljo.

PODPORNA DOKUMENTACIJA

Navedite neke vrste smernice/scenarij za moderatorja in gostitelje miz. Koristne so tudi predloge dokumentov za dokumentiranje diskusij. Določite vodilna vprašanja za udeležence v podporo logičnega napredka pri odkrivanju skozi več pogovornih krogov. Dobro definirana vprašanja usmerijo pozornost udeležencev k temu, kar je resnično pomembno. Priporočena so odprta vprašanja. Dobra vprašanja bi morala spodbuditi poizvedbo in odkrivanje namesto zagovarjanja in prednosti. Ne morajo nakazovati takojšnjih ukrepov ali reševanja problemov. Vprašanje je dobro vprašanje, če spodbuja nove ideje in vpoglede. Močno vprašanje je preprosto, jasno in izzivalno za razmišljanje, se osredotoča na poizvedbo, na površino privede nezavedne predpostavke, odpira nove možnosti.

POVABILO UDELEŽENCEV

Vabila za dogodke je treba oblikovati. Poimenujte svojo tovarno vizij na način, ki ustreza njenemu namenu. Potencialnim udeležencem podajte kratek povzetek o razlogu za zadevni dogodek, cilj(e) in razloge za sodelovanje, nato dodajte še datum in lokacijo. Po potrebi prilagodite besedilo vabila različnim ciljnim skupinam. Vabilo je treba poslati 4–6 tednov pred dogodkom. Opomnik za prijavljene udeležence je treba poslati 1 teden pred dogodkom. Za povabilo uporabite ustrezne kanale (npr. družabni mediji, pisemska vabila, vabila po e-pošti). Organizacija, ki je sprožila Tovarno vizij, mora tudi poslati vabilo (npr. občina, podjetje ...). Ta se lahko razlikuje od organizacije, ki dejansko vodi delavnice (npr. ponudnik storitev).

PRIPRAVA OKOLJA

Glejte »Priprava okolja« pri metodi Svetovna kavarna. Ker je število udeležencev na določenih dogodkih v ciljnih skupinah nizko, sta potrebni samo 1–2 pogovorni mizi in ustrezna sredstva.

 

IZVEDBA DOGODKOV

Za uresničitev specifičnih svetovnih kavarn ciljnih skupin si oglejte poglavje »Realizacija« pri metodi Svetovna kavarna.

V nasprotju z metodo Svetovna kavarna udeleženci glavnega dogodka izberejo svojo glavno (pod)temo zanimanja, ko se prijavijo za sodelovanje. Na začetku glavnega dogodka se udeleženci razporedijo za pogovorne mize z izbrano temo. Udeleženci ne spreminjajo teme pri mizi, temveč ostanejo pri »svoji« temi skozi celoten dogodek. Vodilna vprašanja, ki izhajajo iz specifičnih svetovnih kavarn za ciljno skupino (povezana s posebno temo mize), so napisa na karticah na mizi. Vsaka miza ima so-moderatorja, ki ga zagotovi organizator (ni gostitelja mize izbranega izmed udeležencev).

Tovarna vizij se začne z dobrodošlico organizatorja in uvodom moderatorja.

V prvem krogu (pribl. 30 minut) se pri vsaki mizi razpravljajo zahteve določene teme. Cilj je plakat z združenimi zahtevami in izzivi, povezanimi s temo mize. To je izhodišče in osnova za razvoj vizije. Udeleženci razpravljajo in zapisujejo zahteve in izzive. So-moderator mize pojasnjuje nalogo, moderira razpravo in sestavlja grozde pisnih prispevkov.

V drugem krogu (pribl. 1 ura) se udeleženci odpravijo na pot v prihodnost. Razpravljajo in zapisujejo domišljijske in konkretne ideje o idealnem stanju na tematskem področju. Dosežena podoba prihodnosti bo ponazorjena s primeri. Udeleženci se morajo dogovoriti o 3 do največ 5 ključnih sporočilih (jedra vizije). Ta jedra vizije povzemajo ideje in so neke vrste vodilne teme nad njimi. Če je potrebno, lahko udeleženci uporabijo lepilne pike za prednostno razporeditev.

V naslednjem krogu (pribl. 1 ura) udeleženci konkretizirajo in vizualizirajo vizije. Udeleženci prenesejo jedra vizije na namizni plakat. Razpravljajo o tem, kako bi te vizije lahko dosegli. Udeleženci nato izberejo nadaljnjo obdelavo glede najpomembnejših točk in ukrepov. Na namiznem plakatu morajo pojasniti področja, za katera želijo nekaj vizualizirati. Nato se morajo udeleženci razdeliti v (dve/tri) skupine. Vsaka skupina ima določeno nalogo vizualizacije (z ročnim delom, risanjem ...). Potem pripravijo rezultate za plenarno predstavitev in razpravo ter izberejo udeleženca, ki bo to storil. Rezultat je velik namizni plakat / kolaž z jedri vizije, na katerem morajo biti vidne najpomembnejše točke in ukrepi za zadevno področje, z dodano navedbo o tem, katere potrebe in želje so pri tem izpolnjene. Po možnosti naj bodo dodane tudi povezave med temi ukrepi, konfliktne točke in prva priporočila za ukrepanje (v smislu prenosa, tj. na podlagi želenega prihodnjega stanja razmišljamo o načinih in instrumentih, ki bi lahko vodili do tega).

Kasneje, med večjim premorom (pribl. 1 uro), lahko udeleženci obiščejo druge tematske mize, si ogledajo grozde idej in jedra vizij ter pustijo svoje komentarje v obliki samolepilnih lističev.

Po premoru poteka plenarna predstavitev in razprava o rezultatih posameznih miz (pribl. 2 uri). Razprava vključuje opredelitev posebnih značilnosti, prekrivanj in sinergijskih potencialov ter morebitnih konfliktov. Poleg tega je treba zbirati dodatne predloge, pomisleke in kritike. Udeleženci morajo tudi komentirati, kako bi oni prispevali k doseganju jeder vizij.

Ob koncu dogodka moderator poda pogled na to, kaj se bo zgodilo z rezultati in kakšen je prihodnji potek projekta.

 

DOKUMENTIRANJE IN RAZŠIRJANJE REZULTATOV

Za vsak dogodek: Dokumentiranje poteka s fotografiranjem vseh risb in zapisov na pisalnih namiznih prtih in samolepilnih lističev na stojalih s papirjem. Udeleženci lahko zalepijo velike samolepilne lističe z enim vpogledom na tablo, steno itd. pri vsaki mizi. Gostitelji miz lahko združijo vpoglede z lističev svoje mize v »sorodne grozde«, tako da so povezane ideje vidne. Prav tako je mogoče za vsako mizo postaviti osebo, ki zapisuje zgodovino razprav in rezultate v dokument.

Ker je število udeležencev na določenih dogodkih v ciljnih skupinah nizko, sta potrebni samo 1–2 pogovorni mizi. Skupinske pogovore na glavnem dogodku lahko zajame tudi grafični zapisovalec, ki nariše zamisli na papirnata stojala ali naredi stenske poslikave v obliki besedila in grafik, ki ponazorijo vzorce pogovora.

 

LITERATURA IN VIRI

Ta metoda je bila razvita v okviru nemškega projekta in je bila uporabljena le enkrat (za ta projekt v letu 2015). Druga literatura, smernice ali priročniki niso javno dostopni.

 

PILOTNI PRIMER Tovarna vizij

Multidisciplinarni znanstveni center, VAS COUNTY