Participatory methods

PILOTNI PRIMER motivacijski video posnetek

NASLOV: Inovativne participativne rešitve za vključevanje vseh deležnikov med razvojem energetske strategije in hibridnega sistema daljinskega ogrevanja v regiji Neusiedl am See

1. KRATEK OPIS PILOTNEGA PROBLEMA / IZZIVA

Motivacijski posnetek je bil oblikovan, da bi gledalcem omogočil kompaktni pregled podnebnih in energetskih strategij ter zagotovil nekaj nasvetov, ki jih lahko takoj uporabijo sami. V posnetku je poudarjeno, da lahko vsak posameznik prispeva k izboljšanju razmer. Prikazana je široka paleta tako imenovanih nasvetov po korakih, ki spodbujajo varstvo podnebja. To je poziv gledalcem, da so odprti za spremembe v vsakdanjem življenju. Prva tema je bil gospodinjski sektor, kjer so navedena energetsko učinkovita priporočila. Nato se osredotoči na mobilnost posameznika in kako zmanjšati količino emisij v tem sektorju. V tem primeru so bili predlogi za uporabo in pridružitev sistemom za souporabo avtomobilov ali za hojo oz. kolesarjenje na kratkih razdaljah. Naslednji del je bil osredotočen na vedenje potrošnikov. Še posebej, da se morate kot potrošnik osredotočiti na regionalne in sezonske izdelke in se izogibati nepotrebni embalaži. Poleg tega se morate kot potrošnik držati pravila „manj je več“ in razumne porabe. Potem se gledalec sooči s hišnim / domačim sektorjem, kjer se je razpravljalo zlasti o sektorju gradbene tehnologije. Nekateri predlogi za vsakdanje življenje so bili npr. intenzivno prezračevanje in zniževanje temperature. Nadalje je bilo predlagano, da je treba ogrevalni sistem redno preverjati in namestiti toplotno izolacijo. Po vseh možnih predlogih so se vizualizirale prednosti izvajanja vseh teh ukrepov. Pokazano je bilo, da ti predlogi in izvedba niso dobri le za okolje, temveč tudi za vaš lastni žep. Na koncu je poudarjeno, da so cilji glede podnebja in energije dosegljivi le, če je definiran določeni okvir in vsak državljan prispeva svoj delež.

2. ZAGON INTERAKCIJ IN UPORABLJENA ORODJA IKT

Prvo vprašanje, ki se pojavlja v tem projektu »motivacijski posnetek«, je bilo vprašanje deležnikov. Kateri deležniki bi morali biti ali bi lahko bili vključeni v to nalogo? Po nekaj premislekih je bilo odločeno, da ni potrebe po vključevanju deležnikov v motivacijski posnetek, ker bi lahko takšni motivacijski posnetek uporabili sami, tako da noben deležnik ni potreben za izdelavo motivacijskega posnetka. Prvi koraki pri uresničevanju videa so bili določitev celotne vsebine in priprava grobega pregleda zgodb. Poleg tega je treba določiti časovno zaporedje glede na zgodbo. Poleg tega je šlo za tehnično realizacijo video posnetka. Zato je bilo obravnavanih veliko različnih orodij in aplikacij. Prednosti in slabosti so bile utežene, preden se je končno odločilo za uporabo orodja “Powtoon”.

3. IZVAJANJE PARTICIPATIVNE METODE

Na začetku so bili rezultati Svetovne kavarne in Živega laboratorija - Living Lab pripravljeni za predstavitev z motivacijskim posnetkom.

Nato je bil naslednji korak skrbno vrednotenje rezultatov in podroben pregled vseh koristnih priporočil. Na podlagi teh rezultatov in priporočil je bil ustvarjen scenarij. Načeloma bi lahko tehnično izvedbo izvedli s številnimi različnimi orodji, po postopku izbire pa smo se odločili za orodje Powtoon (www.powtoon.com) za uresničitev tega motivacijskega posnetka. Po zaključku projekta je bil video naložen in objavljen na YouTubu. YouTube je bil izbran, ker je najbolj priljubljena video platforma z najširšim vplivom. Poleg tega je bil video deljen na platformah Facebook, Twitter in LinkedIn, da bi povečali število ogledov in dosegli čim več ljudi.

 

4. REZULTATI PILOTNEGA PROJEKTA

Rezultat tega pilotnega projekta je kratek in jedrnat video posnetek, ki obravnava širok spekter tem. Glavna vsebina tega motivacijskega posnetka je razvoj podnebne in energetske strategije ter način, kako bi ljudje lahko podpirali cilje te strategije. Poleg tega predstavljajo velik del tega video posnetka: varovanje okolja, varčevanje z viri in bolj trajnosten življenjski slog, podrobneje pa so predstavljeni tudi sektorji mobilnost, gospodinjstvo, vedenje potrošnikov in podobno.

Na vsakem področju so bili omenjeni predlogi za izboljšave. Prav tako je izrecno navedeno, da ti koraki ne le pozitivno vplivajo na okolje, temveč tudi na vašo denarnico. Videoposnetek je nastal kot instrument za soočanje ljudi s temami trajnosti, energetske učinkovitosti in okolja ter naj bi jih spodbujal, da spremenijo način življenja in prispevajo k bolj prijaznemu svetu.