Nadređena Kategorija: Invitations
Platforma za prijavu

Platforma za prijavu

facebook
cost free
 
 
EVENTBRITE
+
  • Dostupne informacije o sudioniku
  • Više informacija o događaju
  • Prilagodljivost
  • Jednostavno povezivanje s drugim platformama
-
  • Nema interakcije među sudionicima
  • Potrebno je koristiti druge platforme za dijeljenje
evenbrite qr12