Nadrzędna kategoria: Participatory methods

DEMOLA

OPIS

Demola jest międzynarodową organizacją, która ułatwia współtworzenie projektów pomiędzy studentami i firmami, zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym. Jest to sieć, która składa się z różnych partnerów, w tym uniwersytetów, ich wydziałów, badaczy i studentów, jak również firm, lokalnych agencji i rosnącej liczby centrów Demola na całym świecie. Jest on zorganizowany jako sformatowany oraz odpowiednio ułatwiony proces, który zapewnia, że praca jest systematyczna i przebiega zgodnie z harmonogramem. Demola zapewnia koncepcję współtworzenia, która jest zorientowana na sprostanie rzeczywistym wyzwaniom.

Każdy projekt ma swój wynik - czy to nowa koncepcja, wersja demo, czy prototyp. Jeśli firma partnerska uzna wynik za użyteczny, może udzielić licencji lub zakupić wynik, a następnie wykorzystać go do dalszego rozwoju. Każdy partner ma jasno określoną rolę, a praca jest prowadzona według prostych procedur. Odbywa się w mniejszych interdyscyplinarnych grupach studentów, profesorów i mentorów z firm zgromadzonych wokół każdego wyzwania, podczas gdy zespół Demola ułatwia ten proces.

Możesz skorzystać z metody innowacji Demola, dołączając do jednego z istniejących centrów Demola lub zakładając takie centrum w swoim mieście (www.demola.net).  

 

DLA KOGO ?

Demola jest bardzo dobra w wyszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań dla dobrze zdefiniowanych wyzwań, co oznacza, że wyzwania powinny być wystarczająco konkretne i dobrze zdefiniowane przez uczestniczące firmy. Nie jest to metoda opracowywania strategii, wizji, planów działania lub podobnych, ale projektowanie prototypu, aplikacji, modelu mikroekonomicznego itp. Rezultaty są zazwyczaj bardzo konkretne.

Jest to bardzo przydatne przy wprowadzaniu firm do otwartego procesu innowacji ze studentami w celu zaprojektowania lub ulepszenia nowego produktu lub rozwiązania, jak również dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej w celu wprowadzenia nowych lub poprawy istniejących usług.

 

ZASOBY

Ponieważ metoda Demola może być praktykowana tylko poprzez sieć Demola Network, nie możemy przedstawić opisu procesu i środków z poszanowaniem praw własności intelektualnej.

Jednak możesz otworzyć centrum Demola w swoim mieście, dołączając do sieci Demola, kontaktując się za pośrednictwem strony https://www.demola.net/about/#contact.

 

PRZYKŁAD WDROŻENIA: DEMOLA

IMPROVING E-SERVICES IN THE CITY OF MARIBOR