Rodičovská kategória: Participatory methods

DEMOLA

POPIS

Demola je medzinárodnou organizáciou, ktorá uľahčuje spolu-tvorbu projektov medzi univerzitnými študentmi a firmami, buď lokálne alebo medzinárodne. Je to sieť, ktorá pozostáva z rôznych partnerov zahŕňajúc univerzity, ich fakulty, výskumníkov a študentov, ako aj firmy, miestne agentúry a rastúci počet Demola centier na celom svete. Je organizovaná ako proces, ktorý je usporiadaný a uľahčený a zaručuje, že práca je systematická a beží podľa plánu. Demola poskytuje koncept spolu-tvorby, ktorý je vybavený na riešenie skutočných výziev.

Každý projekt má určitý výstup – nech to je nový koncept, demo alebo prototyp. Ak partnerská spoločnosť považuje tento výstup za užitočný, môže dostať licenciu alebo kúpiť tento výstup a vziať si ho pre ďalší vývoj. Každý partner má jasnú rolu a práca sa riadi jednoduchými postupmi. Prebieha v menších interdisciplinárnych skupinách študentov, profesorov a mentorov z firiem, vytvorených okolo každej výzvy, kým Demola tím proces uľahčuje a podporuje.

Demola inovačnú metódu môžete použiť pripojením sa do jedného z existujúcich Demola centier alebo jeho založením vo vašom meste (www.demola.net).  

 

PRE KOHO ?

Demola je veľmi dobrá pri hľadaní inovatívnych riešení pre dobre definované výzvy, čo znamená, že výzvy by mali byť dobre definované zúčastnenými firmami a dostatočne konkrétne. Nie je to metóda na vývoj stratégií, vízií, akčných plánov alebo podobne, je určená na vytvorenie prototypu, aplikácie, mikro biznis modelu atď. Výstupy sú väčšinou veľmi konkrétne.

Pre firmy je veľmi užitočné vstupovať do otvoreného inovatívneho procesu so študentmi pri vytváraní alebo zlepšovaní nového produktu alebo riešenia a takisto pre verejné služby pri zavádzaní nových a zlepšovaní existujúcich služieb.

 

ZDROJE

Keďže Demola metóda môže byť uskutočňovaná len cez Demola sieť, nie je možné poskytnúť popis procesu a zdroje, aby boli zachované práva intelektuálneho vlastníctva.

Ale vo vašom meste môžete založiť Demola centrum zapojením sa do Demola sieste cez kontakty na stránke https://www.demola.net/about/#contact.

 

SHOWCASE DEMOLA

IMPROVING E-SERVICES IN THE CITY OF MARIBOR