Nadređena Kategorija: Continued Interactions

Newsletter

dots 1

NISKA ANGAŽIRANOST

  • Korisnici na daljinu koji žele ostati informirani.

  • Korisnici u ulozi promatrača 'Platforme za rasprave'.

  • Potencijalni sudionici 'Platforme za rasprave' te korisnici zainteresirani za veći angažman.