Rodičovská kategória: Continued Interactions

Newsletter

dots 1

NÍZKA MIERA ZAPOJENIA

  • Vzdialené publikum, ktoré chce ostať informované.

  • Mohli by byť pozorovateľmi "Platformy pre diskusie”.

  • Potenciálni účastníci "Platformy pre diskusie" a mohli by mať záujem o zvýšenie ich angažovanosti.