Nadređena Kategorija: Participatory methods

SHOWCASE Motivacijski video pitch

NAZIV: Inovativna participativna rješenja za uključivanje svih interesnih skupina tijekom razvoja energetske strategije i hibridnog sustava daljinskog grijanja za regiju Neusiedl am See

1. KRATKI OPIS PROBLEMA/IZAZOVA

Motivacijski pitch stvoren je kako bi gledateljima pružio kompaktan pregled klimatskih i energetskih strategija te pružio određene savjete koji se mogu odmah primijeniti. U videu je istaknuto da svaki pojedinac može pridonijeti poboljšanju situacije. Pokazan je širok raspon tzv. korak-po-korak savjeta koji promiču zaštitu klime. To je poziv gledateljima da budu otvoreni za promjene u svakodnevnom životu. Prva tema bila je sektor kućanstava gdje su navedene energetski učinkovite preporuke. Zatim je fokus bio na mobilnosti pojedinca i kako smanjiti količinu emisija u ovom sektoru. Prijedlozi u ovom slučaju bili su dijeljenje automobila, hodanje ili vožnja bicikla na kratkim udaljenostima. Sljedeći dio bio je usredotočen na ponašanje potrošača, pogotovo stoga što se kao potrošač trebate preorijentirati na regionalne i sezonske proizvode te izbjeći nepotrebnu ambalažu. Nadalje, vi kao potrošač trebate se voditi 'manje je više' principom i razumnom potrošnjom. Zatim je gledatelj bio suočen sa sektorom kućanstava gdje se posebno raspravljalo o sektoru građevinske tehnologije. Predložene su promjene u svakodnevnom načinu življenja kao što je intenzivno provjetravanje i smanjenje temperature. Nadalje je predloženo da se sustav grijanja redovito provjerava i da se postavi toplinska izolacija. Nakon svih mogućih prijedloga vizualizirane su prednosti provedbe svih tih mjera. Pokazalo se da su ti prijedlozi i provedba ne samo dobri za okoliš nego i za vlastiti džep. Na kraju se ističe da se ciljevi koji se odnose na klimu i energiju mogu postići samo ako je određeni okvir definiran i svaki građanin daje svoj doprinos.


2. POČETAK INTEREKACIJE I KORIŠTENJE ALATA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Prvo pitanje koje se pojavljuje u motivacijskom pitchu je pitanje o dionicima. Koji dionici trebaju ili bi mogli biti uključeni u ovaj zadatak? Nakon razmatranja, odlučeno je da nema potrebe za uključivanjem dionika, jer se ovakav motivacijski pitch može primijeniti i sam, tako da za proizvodnju motivacijskog pitcha nisu neohodni dionici. Prvi koraci u realizaciji videozapisa bili su određivanje cijelog sadržaja i priprema grubog pregleda priča.  Dodatno, potrebno je odrediti vremenski slijed s obzirom na ono što se želi ispričati. Kada je riječ o tehničkoj realizaciji videa, razmatran je širok raspon različitih alata i aplikacija. Proučeni su prednosti i nedostaci svakog alata, te je na koncu odlučeno da se koristi alat Powtoon.

3. IMPLEMENTACIJA PARTICIPATIVNIH METODA

Za prezentaciju su u početku su bili pripremljeni rezultati metoda World Cafea i Living Laba.

Sljedeći korak bio je pažljivo procijeniti rezultate i detaljno razmotriti svaku korisnu preporuku. Na temelju tih rezultata i preporuka stvorena je skripta. U načelu, tehnička provedba mogla bi se obaviti s mnogo različitih alata, ali nakon procesa odabira, alat Powtoon (www.powtoon.com) je određen za realizaciju ovog motivacijskog pitcha. Nakon završetka projekta, videozapis je prenesen i objavljen na YouTube-u. YouTube je odabran jer je najpopularnija video platforma s najširim rasponom utjecaja. Dodatno, videozapis je podijeljen na platformama Facebook, Twitter i LinkedIn kako bi se povećao broj prikaza i doseglo što je moguće više ljudi.

4. ISHODI/REZULTATI PILOT PROJEKTA

Rezultat ovog pilot projekta je kratak i sažet video koji se bavi širokim spektrom tema. Glavni sadržaj ovog motivacijskog pitcha je razvoj klimatske i energetske strategije i načina na koji ljudi mogu podržati ciljeve ove strategije. Nadalje, zaštita okoliša, ušteda resursa i održiviji životni stil glavni su dio ovog videa. Detaljnije su prikazani sektori mobilnosti, kućanstva, ponašanje potrošača i dr.

U svakom su polju navedeni prijedlozi za poboljšanje. Također je izričito navedeno da ovi koraci ne samo da imaju pozitivne učinke na okoliš nego i na kućni budžet. Video je nastao kao instrument za suočavanje ljudi s temama održivosti, energetske učinkovitosti i okoliša te bi ih trebao potaknuti da promijene svoj način života i doprinesu stvaranju ljepšeg svijeta.