Rodičovská kategória: Participatory methods

PRÍKLAD Motivačná video prezentácia

NÁZOV: Inovatívne participatívne riešenia pre zapojenie všetkých skupín zainteresovaných strán do vývoja energetickej stratégie a hybridného systému diaľkového vykurovania pre región Neusiedl am See

1. STRUČNÝ OPIS PROBLÉMU/VÝZVY PILOTNÉHO PROJEKTU

Motivačný prezentácia bola vytvorená tak, aby divákom poskytla ucelený prehľad o stratégiách v oblasti klímy a energetiky a poskytla niekoľko rád, ktoré môžu sami okamžite uplatniť. Vo videu je zdôraznené, že každý človek môže prispieť k zlepšeniu situácie. Preukazuje sa široká škála takzvaných tipov „krok za krokom“, ktoré podporujú ochranu klímy. Je to výzva pre divákov, aby boli otvorení zmenám v ich každodennom živote. Prvou oblasťou bol sektor domácností, v ktorom sú uvedené energeticky účinné odporúčania. Ďalej sa pozornosť sústredila na mobilitu jednotlivca a ako možno znížiť množstvo emisií v tomto sektore. Návrhy v tomto prípade boli nasledovné - použiť a pripojiť sa k systémom zdieľania áut, prípadne chodiť alebo jazdiť na bicykli na krátke vzdialenosti. Ďalšia časť bola zameraná na spotrebiteľské správanie sa. Najmä na to, že ako spotrebiteľ by ste sa mali zamerať na regionálne a sezónne produkty a vyhýbať sa zbytočnému baleniu. Okrem toho, ako spotrebiteľ by ste sa mali držať pravidla “menej je viac” a rozumnej spotreby. Potom sa divákovi predstavil sektor domácností/obydlí, kde sa diskutovalo najmä o sektore stavebnej techniky. Boli spomenuté niektoré návrhy ohľadom každodenného života, ako intenzívne vetranie a znižovanie teploty. Ďalej bolo navrhnuté, aby sa vykurovacie zariadenie pravidelne kontrolovalo a aby sa inštalovala tepelná izolácia. Po všetkých možných návrhoch boli vizualizované výhody implementácie takýchto opatrení. Ukázalo sa, že tieto návrhy a ich realizácia nie sú dobré len pre životné prostredie, ale aj pre vaše vlastné vrecko. Nakoniec sa poukazuje na to, že ciele súvisiace s klímou a energiou sa dajú dosiahnuť len vtedy, ak sa vymedzí konkrétny rámec a každý občan k tomu prispeje.


2. SPUSTENIE INTERAKCIE A POUŽITÉ IKT NÁSTROJE

Prvá otázka, ktorá vzišla v projekte “motivačnej prezentácie” bola otázka ohľadom zainteresovaných strán. Aké strany by mali alebo by mohli byť zapojené do tejto úlohy? Po niekoľkých úvahách bolo rozhodnuté, že nie je treba zapojiť žiadne zainteresované strany, pretože takýto motivačný návrh môže človek vytvoriť sám, takže nie je treba žiadne zainteresované strany. Prvé kroky tvorby videa boli určiť celý obsah a pripraviť hrubý prehľad príbehov. Okrem toho sa musí určiť časová postupnosť týkajúca sa príbehu. Taktiež sa riešila technická realizácia videa. Preto sa uvažovalo o širokej škále rôznych nástrojov a aplikácií. Výhody a nevýhody boli zvážené predtým, ako sa nakoniec rozhodlo použiť nástroj „Powtoon“.

3. ZAVÁDZANIE PARTICIPATÍVNEJ METÓDY

Na začiatku, boli výstupy World Café a Living Lab pripravené na prezentáciu motivačným návrhom.

Po tomto, bolo ďalším krokom zhodnotiť tieto výstupy a detailne sa pozrieť na každé nápomocné odporúčanie. Vzhľadom na tieto výstupy a odporúčania bol vytvorený scenár. Technická realizácia by sa v zásade dala realizovať s mnohými rôznymi nástrojmi, ale po výberovom procese sa na realizáciu tohto motivačného kurzu zvolil nástroj Powtoon (www.powtoon.com). Po dokončení tohto projektu, bolo video pridané a uverejnené na Youtube. Youtube bol vybratý preto, lebo je to najpopulárnejšia video platforma s najširším vplyvom. Video bolo taktiež zdieľané na platformách ako Facebook, Twitter a LindkedIn, aby sa zvýšil počet videní a aby oslovilo čo najviac ľudí.

4. VÝSLEDKY PILOTNÉHO PROJEKTU

Výsledkom tohto pilotného projektu je krátke a stručné video, ktoré sa zaoberá so širokým spektrom tém. Hlavným obsahom tohto motivačného videa je vývoj klimatickej a energickej stratégie a to, ako ľudia podporujú ciele tejto stratégie. Hoci sú ochrana životného prostredia, úspora zdrojov a udržateľnejší životný štýl hlavnou časťou tohto videa, podrobnejšie sa prezentujú aj odvetvia mobility, domácnosti, spotrebiteľského správania atď.

V každom smere boli poskytnuté návrhy na zlepšenie. Tiež sa výslovne uvádza, že tieto kroky majú nielen pozitívny vplyv na životné prostredie, ale aj na vašu peňaženku. Video vzniklo ako nástroj na konfrontáciu ľudí s témami trvalej udržateľnosti, energetickej účinnosti a životného prostredia a malo by ich povzbudzovať k zmene ich spôsobu života a k prispievaniu k svetu, ktorý ma byť viac obývateľný.