Nadrzędna kategoria: Participatory methods

PRZYKŁAD WDROŻENIA Motywacyjna prezentacja wideo

TYTUŁ: Innowacyjne rozwiązania oparte na uczestnictwie w angażowaniu wszystkich grup uczestników, podczas opracowywania strategii energetycznej i hybrydowego systemu ciepłowniczego w regionie Neusiedl am See

1. KRÓTKI OPIS PILOTAŻOWEGO PROBLEMU/WYZWANIA

Prezentacja motywacyjna został stworzony, aby przekazać widzom całościowy przegląd klimatu i strategii energetycznych, a także dostarczyć porad, które mogą być natychmiast zastosowane samodzielnie. Film wskazuje, że każdy może przyczynić się do poprawy sytuacji. Przedstawiono szereg wskazówek, które krok po kroku promują ochronę klimatu. To jest apel dla widzów otwartych na zmiany w ich codziennym życiu. Pierwszym tematem było gospodarstwo domowe - sektor, w którym powinny być stosowane zalecenia dotyczące efektywności energetycznej. Następnie skupiono się na jednostkach mobilnych i problemie zmniejszenia ilość emisji w tym sektorze. W tym przypadku sugerowano, aby używać i dołączać do systemów współdzielenia samochodu lub chodzić lub jeździć na rowerze, przemierzając krótkie dystanse. Następna część była skoncentrowana na zachowaniach konsumentów. Zwłaszcza, że każdy konsument powinien korzystać głównie z produktów regionalnych i sezonowych i unikać niepotrzebnych opakowań. Ponadto, konsumenci powinni przyjąć zasadę „mniej znaczy więcej” i rozsądnie regulować swoje zakupy spożywcze. Wtedy widz został skonfrontowany z sektorem dom, w którym omawiano w szczególności sektor technologii budowlanych. Sugerowano, aby stosować intensywną wentylację i obniżanie temperatury. Następnie zaproponowano, aby system ogrzewania był regularnie sprawdzany i instalowana była izolacja cieplna. Po przeanalizowaniu wszystkich sektorów zobrazowano wdrożone rozwiązania. Wykazano, że proponowane sugestie i ich realizacja są nie tylko dobre dla środowiska, ale także dla własnej kieszeni. Jest również wskazane że cele ochrony klimatu i energii można osiągnąć tylko wtedy, gdy każdy wnosi swój wkład.


2. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY I NARZĘDZIA ICT

Pierwszym pytaniem, które pojawia się w tym projekcie było pytanie o interesantów. Którzy interesanci powinni lub mogą być zaangażowani w to zadanie? Po zastanowieniu uzgodniono, że nie ma potrzeby włączania żadnych interesariuszy do programu, ponieważ punkty mogą być zastosowane samodzielnie, więc interesariusze są potrzebni. Pierwsze kroki realizacji miały na celu określenie całej zawartości i przygotowanie przybliżonego przeglądu. Ponadto należało określić kolejność czasową. Zastosowano szeroką gamę różnych narzędzi i rozpatrywano wnioski. Zalety i wady zostały porównane przed ostatecznym użyciem narzędzia „Powtoon”.

3. WDRAŻANIE METODY WSPÓŁPRACY

Na początku przygotowano prezentacje World Cafe i Living Lab.

Następnym krokiem była staranna ocena wyników i szczegółowe spojrzenie na każde zalecenie. Dla celu podstawia tych wyników i zaleceń stworzony został skrypt. Zasadniczo implementacja techniczna może być wykonywana za pomocą wielu różnych narzędzi, ale zastosowano tutaj narzędzie Powtoon (www.powtoon.com). Po zakończeniu projektu wideo zostało przesłane i opublikowane na YouTube. Wybrano YouTube, ponieważ jest to najpopularniejsza platforma wideo o najszerszym zasięgu oddziaływania. Dodatkowo film został udostępniony na platformach Facebook, Twitter i LinkedIn, aby zwiększyć liczbę wyświetleń i dotrzeć do jak największej liczby osób.

4. WYNIKI/REZULTATY PROJEKTU PILOTAŻOWEGO

Rezultatem tego projektu pilotażowego jest krótki i zwięzły film, który zajmuje się szerokim spektrum tematu. Główną treścią tej motywacyjnej prezentacji jest rozwój klimatu i energii i sposób, w jaki ludzie mogą wspierać cele tej strategii. Ponadto ochrona środowiska, oszczędność zasobów i bardziej zrównoważony styl życia to główna część tego filmu, ale zawiera on także bardziej szczegółowe informacje na temat mobilności sektorów, gospodarstw domowych, zachowań konsumentów itd.

W każdej dziedzinie wymieniono sugestie dotyczące poprawy. Zostało również wyraźnie zaznaczone, że te kroki nie tylko mają pozytywny wpływ na środowisko, ale także na budżet. Film został wyprodukowany jako narzędzie do zapoznania ludzi z tematami zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej i środowiska i powinien zachęcić ich do zmiany sposobu życia i przyczynienia się do budowania lepszego świata.