Nadrzędna kategoria: Participatory methods

World Café

OPIS

World-Café to metoda warsztatowa, odpowiednia dla grup liczących od 12 do 2 000 uczestników. Jest to zorganizowany proces konwersacji mający na celu ułatwienie otwartej dyskusji w kameralnych warunkach. Łączy pomysły zebrane w większej grupie w celu uzyskania dostępu do „zbiorowej inteligencji” uczestników i zrozumienia wielu punktów widzenia oraz uczenia się na tej podstawie. Koncentruje się raczej na badaniu/wprowadzaniu innowacji w zakresie danych zagadnień niż na rozwiązywaniu problemów. Forma jest zasadniczo zaprojektowana jako forum kreatywnego/otwartego myślenia i nie jest odpowiednia dla scenariuszy, w których istnieje wcześniej ustalona odpowiedź/rozwiązanie. Środowisko World Café powinno być zachęcające – jak atmosfera panująca w każdej kawiarni (małe okrągłe stoły pokryte obrusem do pisania, papier pakowy lub karty papierowe w różnych kształtach, kolorowe długopisy...). Czas trwania wynosi od ok. 45 minut do 3 godzin.

Metodę World Café można stosować na niemal wszystkich etapach procesu, zarówno w sprawach publicznych, jak i związanych z rozwojem usług prywatnych. Dobrze sprawdza się przy łączeniu różnych poglądów na dany temat, przygotowywania planu działania w krótkim czasie, wspólnego opracowywania strategii, zapewniania informacji zwrotnych na temat już przygotowanych propozycji oraz, w stosownych przypadkach, opracowywania propozycji ulepszeń jak również w kontekście ocen projektów lub gromadzenia wyników pośrednich. Z metody World Café korzystają międzynarodowe przedsiębiorstwa, organizacje polityczne, gminy, miasta, stowarzyszenia itp. Metoda ta jest szczególnie skuteczna w heterogenicznych, mieszanych grupach uczestników, których łączy wspólny temat.

 

DLA KOGO ?

Po określeniu celu metody World Café należy określić grupę docelową, której przedstawicieli należy zaprosić na dane wydarzenie. W tym kontekście należy również określić maksymalną liczbę uczestników. W przypadku korzystania z podejścia otwartych innowacji, grupa uczestników powinna być tak różnorodna, jak to tylko możliwe, jednak wszyscy uczestnicy powinni być związani z tematem World Café.

Należy pamiętać, że może wystąpić ryzyko konfliktu w przypadku zaproszenia uczestników z konkurencyjnych organizacji lub przeciwników i zwolenników danego tematu.

 

ZASOBY

Należy powołać zespół odpowiedzialny za organizację i realizację World Café. Liczba członków zespołu zależy od liczby działów/organizacji, na które dany temat ma wpływ. Finansowanie może być zapewnione przez samą organizację inicjującą lub poprzez złożenie wniosku o finansowanie publiczne. Koszty mogą się różnić w zależności od lokalizacji, wyżywienia i zaangażowania zewnętrznego dostawcy usług w zakresie organizacji/moderacji imprezy.

Miejsce organizacji musi być wystarczająco duże, aby pomieścić planowaną liczbę uczestników zachowując atmosferę kawiarni (małe stoliki, 4-5 krzeseł przy jednym stole, rośliny doniczkowe...). Potrzebne są również materiały przydatne do procesu (np. obrusy do pisania, tablica flipchart/podkładki pod kartki, markery w różnych kolorach, pinezki, przesuwne tablice ścieralne, statywy do flipchartów, dzwonki, kartki samoprzylepne...).

 

PRZYGOTOWANIE WYDARZENIA

Proces World Café składa się z trzech etapów: Działania wstępne, wdrożenie i zakończenie. Działania wstępne obejmują takie kwestie jak utworzenie zespołu ds. planowania, określenie grupy docelowej, przygotowanie harmonogramu, lokalizacja, moderacja, poczęstunek, materiały, zaproszenia, komunikacja i wykorzystanie wyników. Wdrożenie stanowi faktyczną realizację wydarzenia, a podsumowanie obejmuje analizę i dalsze wykorzystanie wyników. Organizatorem powinna być organizacja, która zainicjowała World Café. Nadaje to wydarzeniu bardziej oficjalny charakter i przyczynia się do dobrego odbioru przekładającego się na liczbę uczestników. Na przykład, jeśli World Café zajmuje się tematyką miejską, organizatorem powinno być miasto. Jeśli w centrum uwagi znajduje się tematyka badawcza, organizatorem powinien być ośrodek badawczy z odpowiedniej dziedziny. W przypadku rozwoju/udoskonalenia produktu lub usługi, organizatorem powinna być powiązana firma (im większa i / lub lepiej znana, tym lepsza reakcja).

MODERATOR

Moderatorem powinien być dział lub organizacja posiadająca wiedzę i doświadczenie w organizowaniu i moderowaniu warsztatów, zajmowaniu się różnymi grupami docelowymi oraz analizowaniu/interpretowaniu wyników World Café. Odpowiednimi uczestnikami takich wydarzeń są badacze nauk społecznych. Moderacja wydarzenia ma kluczowe znaczenie. W wielu przypadkach World Café korzysta się z usług profesjonalnego moderatora (jako gospodarza kawiarni) w zakresie ogólnej moderacji wydarzenia.

CEL

Zwróć wcześniej uwagę na powód zorganizowania World Café. Na tej podstawie możesz zdecydować, jakich uczestników zaprosić oraz jakie parametry są ważne dla osiągnięcia pożądanego rezultatu wydarzenia. Bardzo ważne jest znalezienie i określenie zakresu tematów lub pytań, które mają znaczenie dla zaproszonych uczestników. World Café może skupić się na badaniu tylko jednego tematu/pytania lub opracowywaniu kilku tematów/pytań. Rozmowy w World Café dotyczą zarówno odkrywania, jak i zgłębiania ważnych tematów/pytań. W przypadku złożonych tematów, można je podzielić na podtematy. Do każdego podtematu przypisuje się jeden stół dyskusyjny danego wydarzenia. Należy również zdefiniować wyniki, jakich oczekujesz po wydarzeniu. Ma to wpływ na określenie pytań przewodnich dla uczestników.

HARMONOGRAM I LOGISTYKA

Zdefiniuj harmonogram całego procesu, począwszy od daty wysłania zaproszenia do potencjalnych uczestników (powinno się to odbyć 4-6 tygodni przed wydarzeniem). Należy również określić ramy czasowe wydarzenia (zazwyczaj 2-4 godziny, w zależności od dnia tygodnia i grupy docelowej). Po określeniu celu, który należy osiągnąć i ustaleniu czasu trwania, możesz zdecydować o odpowiedniej liczbie i długości etapów dyskursu. Jeśli chodzi o konkretną datę wydarzenia, można podjąć decyzję zespołową lub skonsultować się z grupą docelową (np. poprzez Doodle), jeśli liczba potencjalnych uczestników na to pozwala. Należy pamiętać o wakacjach szkolnych, świętach i okresach specjalnych (sezon adwentowy, karnawał...). Należy również zaplanować poczęstunek, zapewnić niezbędne materiały i lokalizację.

DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

PZapewnienie pewnego rodzaju wskazówek/scenariusza dla moderatora (moderatorów) i gospodarzy stołów. Pomocne będą również szablony do dokumentowania dyskusji. Zdefiniuj pytania przewodnie dla uczestników, aby wesprzeć logiczny postęp dokonywanych odkryć podczas kilku etapów dyskursu. Dobrze zdefiniowane pytania skupiają uwagę uczestników na tym, co naprawdę ma znaczenie. Zaleca się stosowanie pytań otwartych. Dobre pytania powinny raczej zachęcać do zapytań i odkryć niż do promowania i przewagi. Nie muszą sugerować natychmiastowych działań lub rozwiązywania problemów. Pytanie jest dobre, jeśli w dalszym ciągu odkrywa nowe pomysły i spostrzeżenia. Silne pytanie jest proste, jasne i prowokuje do myślenia, skupia się na dociekaniu, uwidacznia podświadome założenia, otwiera nowe możliwości.

ZAPROSZENIE UCZESTNIKÓW

Należy sformułować zaproszenie uczestników na wydarzenie. Nadaj World Café nazwę odpowiednią do jej celu, np. Knowledge Café, Strategy Café. Przedstaw potencjalnym uczestnikom krótkie podsumowanie dotyczące powodu wydarzenia, celu (celów) i powodów, dla których powinni wziąć udział, a następnie podaj datę i miejsce. W razie potrzeby należy dostosować tekst zaproszenia do różnych grup docelowych. Zaproszenie należy wysłać na 4-6 tygodni przed wydarzeniem. Przypomnienie dla zarejestrowanych uczestników należy rozesłać na tydzień przed wydarzeniem. Skorzystaj z odpowiednich kanałów dla zaproszeń (np. media społecznościowe, zaproszenia listowe, zaproszenia e-mailowe). Również organizacja, która zainicjowała World Café (np. miasto, firma...) powinna wystosować zaproszenia. Mogą się one różnić w zależności od organizacji, która faktycznie prowadzi warsztaty (np. usługodawca).

USTALENIA DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA

Istotne jest stworzenie środowiska, które ma charakter nieformalny i kameralny. Uczestnicy powinni czuć, że nie jest to zwykłe spotkanie. Wybierz przestrzeń z naturalnym światłem i widokiem na zewnątrz. Spraw, aby przestrzeń wyglądała jak prawdziwa kawiarnia z małymi stolikami, które mieszczą 4-6 osób, rozłożonymi w sposób przypadkowy; dzięki temu miejsce zachęca do odwiedzin i wygląda na takie, w którym można się zrelaksować. Na każdym stole należy zapewnić obrusy, po których można pisać oraz rośliny doniczkowe. Alternatywnie, można umieścić co najmniej 2 duże arkusze papieru na każdym obrusie wraz z kubkiem wypełnionym kolorowymi markerami. Papier i długopisy zachęcają do pisania, rysowania, a tym samym do łączenia pomysłów. Umieść jeden dodatkowy stolik z przodu sali na potrzeby materiałów prezentera. Rozważ możliwość wystawy dzieł sztuki lub zawieszenia dodatkowych plakatów na ścianach. Zapewnij uczestnikom napoje i przekąski.

 

REALIZACJA WYDARZENIA

Moderator otwiera World Café ciepłym powitaniem i wprowadzeniem do procesu World Café, ustalając kontekst, dzieląc się zasadami etykiety World Café i rozluźniając uczestników.

Przykładowe zasady etykiety World Café, które moderator musi przekazać uczestnikom:

  • Skup się na tym, co ważne.
  • Wnieś swój wkład w postaci swoich przemyśleń.
  • Mów, co myślisz i czujesz.
  • Słuchaj, aby zrozumieć.
  • Łącz ze sobą pomysły.
  • Wspólnie nasłuchuj nowych refleksji i głębszych pytań.
  • Baw się, bazgraj, rysuj - zachęcamy do pisania na obrusie

Moderator prosi o zgłoszenie się ochotników spośród uczestników, którzy będą pełnić rolę gospodarza stołu i wyjaśnia ich zadania (inna możliwość: zespół organizacyjny zapewnia gospodarzy stołu). Gospodarze stołu mają szczególne znaczenie dla World Café. Muszą zapewnić, że powstaje otwarta, przejrzysta i przyjazna atmosfera. Gospodarze stołu pełnią swoją funkcję podczas wszystkich etapów dyskursu przy danym stole i żegnają gości, gdy zmieniają oni stół, witają nowych gości i podsumowują główne idee i kluczowe wnioski z poprzedniego etapu. Podczas rozmowy toczącej się przy ich stole zapewniają, że wszyscy mają możliwość uczestniczenia oraz że na obrusach zostaną zapisane i narysowane ważne myśli, pomysły oraz ich połączenia. Na koniec procesu muszą ogólnie podsumować kluczowe wnioski zaproponowane przez swój stół.

Następnie moderator wstępnie dzieli (losowo) uczestników na kilka grup według liczby stołów i przyporządkowuje każdą grupę do jednego stołu. Moderator przedstawia pytania lub tematy etapów dyskursu i zapewnia, że są one widoczne dla każdego na flipcharcie lub na kartach przy każdym stole. Moderator porusza się pomiędzy stołami i zachęca wszystkich do uczestnictwa, a podczas dyskursu upewnia się, że kluczowe spostrzeżenia są rejestrowane wizualnie lub są gromadzone i w miarę możliwości publikowane. Moderator pilnuje czasu poszczególnych etapów dyskursu i sygnalizuje uczestnikom konieczność zmiany stołu lub przerw na kawę. Uczestnikom należy zapewnić gorące i zimne napoje oraz słodkie przekąski lub coś podobnego przez cały czas trwania wydarzenia.

Uczestnicy siedzą w sali przy stołach dla czterech do ośmiu osób. Stoły pokryte są białymi, nadającymi się do pisania obrusami (i/lub kartami papieru) i znajdują się na nich ołówki lub markery. Każdy stół zajmuje się konkretnym tematem lub pytaniem. Każdy etap dyskursu rozpoczyna się tym pytaniem, przygotowanym z myślą o konkretnym kontekście i pożądanym celu World Café. Te same pytania mogą być używane podczas więcej niż jednego etapu lub mogą być budowane na bazie poprzednich, aby skupić rozmowę na danym temacie lub ją ukierunkować. Alternatywnie, może istnieć jeden ogólny temat z podtematami przydzielanymi poszczególnym stołom. Podczas jednego etapu dyskursu, temat ten lub pytanie musi być rozpatrywane przez każdą grupę przez 15 do 30 minut.

Proces rozpoczyna się dla małej grupy siedzącej przy danym stole pierwszym z trzech, lub większej ilości, etapów dyskursu. Na koniec każdego etapu dyskursu, każdy członek grupy przenosi się do innego, nowego stołu. Tylko gospodarze stołu pozostają przy swoim stole przez cały czas. Witają nowych gości, krótko podsumowują poprzednią rozmowę i zachęcają do dalszej dyskusji.

W niektórych wersjach można użyć „patyka mówcy”, aby upewnić się, że wszyscy uczestnicy mają możliwość zabrania głosu. Oprócz mówienia i słuchania, zachęca się każdą z osób do pisania lub rysowania na papierowym obrusie lub papierowych kartach, tak aby przy zmianie stołu myśli poprzedników były widoczne w postaci ich własnych słów i rysunków. Uczestnicy mają do dyspozycji wiele etapów dyskursu w odpowiedzi na wcześniej zdefiniowane pytania, czerpiąc pomysły z jednej grupy i dodając do nich swoje, rozwijając spostrzeżenia poprzez wielokrotne rozmowy z różnymi osobami i poszerzając zbiorową wiedzę grupy. W ten sposób następuje wizualne odzwierciedlenie wyników na wiele sposobów.

W zależności od planowanej liczby etapów dyskursu, moderator może rozpocząć po kilku etapach dyskursu jeden etap rozmowy z całą grupą uczestników, aby porozmawiać o pośrednim wyniku World Café.

Proces World Café jest uzupełniany fazą refleksji. Po zakończeniu wstępnie zdefiniowanej liczby etapów dyskursu, gospodarze otrzymują 10 minut na ogólne podsumowanie wyników swojego stołu. W dalszej części moderator pyta uczestników, czy chcą coś wyjaśnić lub zmienić. Następnie moderator wyjaśnia uczestnikom, co się stanie z wynikami World Café, np. grupowanie pomysłów i spostrzeżeń oraz dogłębniejsza analiza dotycząca rozwoju rozwiązań. Moderator pyta uczestników, czy ktoś jest zainteresowany wynikami analizy i ich dalszym wykorzystaniem oraz zbiera adresy e-mail zainteresowanych uczestników. Następnie moderator dziękuje uczestnikom za zaangażowanie i oficjalnie zamyka World Café. Następnie uczestnikom zostanie zaoferowany posiłek (w zależności od dostępnych pieniędzy) podczas którego będą mogli omówić swoje spostrzeżenia.

 

DOKUMENTOWANIE I UDOSTĘPNIANIE WYNIKÓW

Dokumentowanie odbywa się poprzez wykonanie zdjęć wszystkich rysunków i zapisków na obrusach do pisania oraz informacji umieszczonych na flipchartach. Uczestnicy mogą umieszczać na czarnej tablicy, ścianie itp., przy każdym stole duże kartki samoprzylepne z pojedynczym spostrzeżeniem na każdej. Gospodarze stołów mogą grupować spostrzeżenia z kartek samoprzylepnych swoich stołów w „grupy podobieństwa”, tak aby powiązane pomysły były widoczne i dostępne na potrzeby planowania kolejnych kroków.

Rozmowy grupowe mogą być również zapisywane przez osobę zajmującą się rejestrowaniem grafik, która umieszcza pomysły na flipchartach lub plakatach ściennych przedstawiających tekst i grafikę w celu zilustrowania wzorów rozmowy. Możliwe jest również umieszczenie przy każdym stole osoby, która zapisuje historię dyskusji i jej wyniki.

 

LITERATURA I ŹRÓDŁA

Juanita Brown und David Isaacs: The World Café. Shaping Our Futures Through Conversations That Matter, McGraw-Hill Professional, 1995.

Merianne Liteman; Sheila Campbell; Jeffrey Liteman (14 July 2006). Retreats That Work: Everything You Need to Know About Planning and Leading Great Offsites. John Wiley & Sons.

 

PRZYKŁAD WDROŻENIA: WORLD CAFÉ

eDrais2017, E-bikes i pedicele