Nadređena Kategorija: Participatory methods

SHOWCASE DEMOLA

NASLOV: UNAPRJEĐENJE E-USLUGA U GRADU MARIBORU

1. KRATKI OPIS PROBLEMA/IZAZOVA

Široki izbor e-usluga građanima Maribora dostupan je od strane pružatelja javnih usluga (komunalne usluge, javnog prijevoza, knjižnica…), ali njihov veliki broj i raspršenost u virtualnom prostoru predstavlja problem za potencijalne korisnike.

Projektni tim Općine Maribor i eZavod organizirali su skupinu dionika svih relevantnih pružatelja e-usluga kako bi poboljšali e-usluge i osigurali bolji navigacijski sustav usmjeren na krajnjeg korisnika - građanina. Cilj je bio znatno povećati korištenje e-usluga među građanima. DEMOLA pristup bio je samo dio šireg suradničkog procesa organiziranog kao Living Lab. Studenti, kao jedna od ključnih ciljnih skupina, pozvani su da se uključe u suradnički proces s ciljem poboljšanja e-usluga.

Primijenjen je DEMOLA pristup kao jednostavna i dokazana metoda za projektiranje inovativnih rješenja sa studentskom populacijom.

Primjena navedene metode:
 • Real-life testiranje e-usluga od strane populacije koja svakodnevno koristi e-usluge
 • Zajedničko osmišljavanje rješenja s pružateljima e-usluga i njihovim programerima
 • Rezultati i preporuke za poboljšanje e-usluga.


DEMOLA Proces suradničkog stvaranja
:

 • Pripremna radionica sa studentima
 • Terenski rad studenata - testiranje e-usluga u stvarnim scenarijima
 • Ankete koje studenti obavljaju sa svojim školskim/akademskim kolegama
 • Zajednička radionica sa studentima i pružateljima e-usluga
 • Postavljanje konačnih rezultata i preporuke


2. POČETAK INTEREKACIJE I KORIŠTENJE ICT ALATA

Prvotno je projektni tim identificirao konektora na Sveučilištu u Mariboru - profesora na Građevinskom fakultetu, koji je godinama bio zadužen za DEMOLA metodu na Sveučilištu, a time razvio  i široku mrežu dionika. Općina Maribor organizirala je s profesorom inicijalni sastanak kako bi mu predstavili problem. Profesor je aktivirao je grupu studenata iz područja arhitekture i prostornog planiranja da postanu 'središnji tim' procesa. Tim je aktivirao druge studente kroz osobne odnose ('snow-ball' efekt).

Studenti su opremljeni popisom e-usluga koje će se testirati i pristupnim kodovima. Komunikacijski kanal bio je e-mail i telefon, aktivacija putem društvenih medija u ovom slučaju nije bila potrebna.

 

3. IMPLEMENTACIJA PARTICIPATIVNIH METODA

Na početku je održana radionica s predstavnicima pružatelja javnih e-usluga iz Maribora, koja je okupila 9 institucija (komunalna poduzeća, javni prijevoz, knjižnica…) gdje su definirani glavni izazovi: niska upotreba e-usluga među građanima, veliki broj e-usluga dostupnih bez jedinstvene pristupne točke.

Aktiviran je i središnji tim sastavljen tri studenta koji su pozvani na radionicu na kojoj su predstavljeni izazovi i metodologija. Središnji tim je aktivirao dodatnih 20 studenata za sudjelovanje u procesu, koji je proveden kroz sljedeće korake:

 1. Inicijalna radionica sa studentskim timom na kojoj su im dane upute i na kojoj je postignuto zajedničko razumijevanje problema. Od strane projektnog tima imenovan je mentor kako bi pružio podršku studentima tijekom cijelog procesa.
 2. Terenski rad – središnji tim dobio je dva mjeseca da testira aplikacije i druge e-usluge i pripremi sveobuhvatnu povratnu informaciju korisnika.
 3. Središnji tim je aktivirao dodatnih 20 studenata kako bi pribavio iskustva korisnika – provedeni su razgovori.
 4. Zajednička radionica s pružateljima e-usluga: zajednička radionica u trajanju od 3 sata s pružateljima i programerima e-usluga organizirana je kao proces zajedničkog stvaranja.
 5. Završni pitch - studentski tim sastavio je prezentaciju za pružatelje e-usluga u obliku praktičnih preporuka za njihovo poboljšanje. Radnu verziju sastavio je središnji tim studenata.
 6. Projektni tim dodijelio je studentima financijsku nagradu


4. ISHODI/REZULTATI PILOT PROJEKTA

RAZVIJENA JE NOVA USLUGA ZA GRAĐANE MARIBORA

Putem participativnog procesa uz pomoć metoda Living Lab i DEMOLA, za građane Maribora razvijena je nova usluga – Jedinstvena pristupna točka. Proces zajedničke izrade donio je rješenje koje će poboljšati korištenje javnih e-usluga. Novo rješenje osigurava pojednostavljeni pristup javnim e-uslugama i lakšu navigaciju. Neke će e-usluge biti modificirane (kada ih poduzeća ažuriraju u skladu s njihovim internim planovima) na temelju nalaza dobivenih u procesu zajedničkog stvaranja.