Nadrzędna kategoria: Participatory methods

PRZYKŁAD WDROŻENIA DEMOLA

TYTUŁ: USPRAWNIENIE E-USŁUG W MIEŚCIE MARIBOR

1. KRÓTKI OPIS PILOTAŻOWEGO PROBLEMU/WYZWANIA

Szeroki wybór e-usług jest dostępny dla obywateli miasta Maribor przez dostawców usług publicznych (media, transport publiczny, biblioteki ...), jednak ich duża liczba i rozbieżność w cyberprzestrzeni stanowi wyzwanie dla potencjalnych użytkowników.

Zespół projektowy gminy Maribor i eZavod zorganizował grupę uczestników wszystkich zainteresowanych dostawców usług elektronicznych, aby poprawić jakośće-usług i zapewnić lepszy system nawigacji ukierunkowany na użytkownika końcowego — obywatela. Celem było znaczne zwiększenie korzystania z e-usług wśród obywateli. Koncepcja DEMOLA była tylko częścią szerszego procesu współtworzenia zorganizowanego jako Living Lab. Populacja studentów została zdefiniowana jako jedna z kluczowych grup docelowych i zaproszona do przyłączenia się do procesu współtworzenia w celu udoskonalenia e-usług.

Zastosowano koncepcje DEMOLA, ponieważ jest to prosta i sprawdzona metoda projektowania innowacyjnych rozwiązań z grupą studentów.
Zastosowanie przedstawionej metody:
 • Rzeczywiste testowanie e-usług przez obywateli korzystających z tych usług na co dzień
 • Współprojektowanie rozwiązań z dostawcami usług elektronicznych i ich twórcami
 • Wspólne ustalenia i zalecenia dotyczące usprawnienia e-usług


Proces współtworzenia DEMOLA:

 • Warsztaty przygotowawcze ze studentami
 • Praca w terenie ze studentami - testowanie e-usług w sytuacjach naturalnych
 • Ankiety przeprowadzane przez uczniów wśród ich szkolnych kolegów
 • Wspólne warsztaty ze studentami i dostawcami usług internetowych - programistami
 • Sporządzenie ostatecznych ustaleń i zaleceń


2. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY I NARZĘDZIA ICT

Please describe your pilot starting interaction activities, how did you motivate stakeholders to get involved into pilot project implementation and which communication ICT tools (social media and sharing platforms) you used (Text up to 1.000 characters)

Początkowo zespół zidentyfikował ŁĄCZNIKA na Uniwersytecie w Mariborze - profesor Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej, który przez lata był kierownikiem DEMOLA na tym uniwersytecie, dzięki czemu miał szeroką grupę zainteresowanych. Zorganizowano z nim wstępne spotkanie w gminie, aby przedstawić przytoczone wyzwanie. Zainteresował on grupę studentów z dziedziny architektury i planowania przestrzennego, aby stworzyć Zespół Roboczy. Zespół zaprosił innych uczniów poprzez osobiste relacje (efekt "kuli śnieżnej").
Uczniowie otrzymali listę e-usług do przetestowania i kody dostępu. Kanałem komunikacji był e-mail i telefon, aktywacja poprzez media społecznościowe nie miałaby sensu w tym przypadku.

 

3. WDRAŻANIE METODY WSPÓŁPRACY

Na początku przeprowadziliśmy warsztaty z publicznymi dostawcami usług elektronicznych miasta Mariboru, w których to udział wzięło 9 instytucji (przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, dostawca transportu publicznego, bibliotek ...), w których określono główne wyzwania - niskie wykorzystanie usług elektronicznych wśród obywateli, duża liczba e-usług dostępnych bez pojedynczego punktu wprowadzania.

"Główny zespół" złożony z 3 studentów został powołany i zaproszony na sesję edukacyjną, na której przedstawiono wyzwania oraz metodologię pomysłu. Główny zespół zaprosił dodatkowo 20 studentów, aby uczestniczyli w projekcie, który został wdrożony w następujących etapach:

 1. Początkowe warsztaty z głównym zespołem studentów, dla których przekazano instrukcje i wspólne pojęcie osiągniętego problemu. Mentor został wyznaczony przez zespół projektowy do wspierania studentów w trakcie całego procesu
 2. Praca w terenie – Główny zespół miał 2 miesiące na przetestowanie aplikacji i innych e-usług oraz na przygotowanie kompleksowych informacji zwrotnych
 3. Główny zespół zebrał 20 dodatkowych studentów, aby zapewnić lepsze doświadczenia użytkownika w uproszczony sposób - wywiady
 4. Wspólne warsztaty z dostawcami e-usług – wspólne warsztaty (3 godziny) z dostawcami i twórcami e-usług zostały zorganizowane jako proces współtworzenia.
 5. Końcowy etap - końcowy etap został przekazany dostawcom usług elektronicznych w formie praktycznych zaleceń dotyczących usprawnienia e-usług. Papierowa wersja zaleceń została dostarczona przez główny zespół studentów.
 6. Nagroda finansowa została przyznana studentom przez zespół projektowy.


4. WYNIKI/REZULTATY PROJEKTU PILOTAŻOWEGO

NOWA USŁUGA DLA OBYWATELI MIASTA MARIBORU

Dzięki wdrożeniu procesu partycypacyjnego w ramach koncepcji Living Lab & DEMOLA, nowa usługa - POJEDYNCZY PUNKT KONTAKTOWY został opracowany dla mieszkańców Mariboru - wraz z obywatelami Mariboru. Zastosowany proces współtworzenia przyniósł rozwiązanie, które poprawi korzystanie z publicznych e-usług. Nowe rozwiązanie zapewnia uproszczony dostęp do publicznych usług elektronicznych i łatwiejszą nawigację. Niektóre e-usługi będą modyfikowane (gdy firmy będą je aktualizować zgodnie z ich wewnętrznymi planami) na podstawie ustaleń uzyskanych w procesie współtworzenia.