Nadređena Kategorija: Documentation (how to produce results)

Dokumentacija uživo

PRIJE
Priprema dokumentacije i plana.
google slides
computer
 
ZA VRIJEME
Fotografiranje i snimanje, premanje i apliciranje u prezentaciju.
smart phone
camera
wireless sharing
NAKON
Prikazivanje prezentacije, naknadno slanje e-poštom.
projector
e mail
 
+
  • Trenutna povezanost
-
  • Stresno