Participativni proces

 

Izazov

Većina današnjih javnih i privatnih usluga dio su šireg seta proizvoda, usluga i dionika, koji su na raspolaganju raznolikoj populaciji i različitim tipovima i formatima organizacija i tvrtki. Okruženje i potrebe stanovništva sve više utječu na pojavu inovacija. Proizvodi i usluge nalaze se pred izazovom ne samo kako da se prilagode ljudskim potrebama, već i kako da omoguće krajnjim korisnicima reformirati način svoje participacije u stvarnom životu.

Jedinstveni cilj koji se postavlja pri kreiranju novih proizvoda, usluga i iskustava jest taj da se oni što bolje integriraju u živote ljudi. To ima značajne implikacije u načinu njihova izučavanja i njihova sudjelovanja u procesu dizajniranja.

 

 


Kako ideje mogu samo sletjeti u nečiji život i biti dragocjene?

challenge

 

Kada se korisnici isključe

Razvoj proizvoda u zatvorenom procesu često se ne uklapa u korisničku svakodnevnicu, već je narušava.

users  products

users left out

Zatvoreni procesi nemaju potencijal razviti proizvode i usluge koji podržavaju ciljeve korisnika u njihovim svakodnevnim životima.

 

Otvoreni proces

U otvorenom procesu razvoj proizvoda temelji se na razumijevanju ljudi i njihovih potreba. Na taj način razvijen proizvod usklađen je s korisničkim navikama.

open process

Otvaranje procesa razvoja proizvoda prema krajnjim korisnicima omogućuje oblikovanje proizvoda u skladu s njihovim navikama i potrebama.

 

Dinamika života

rhythms of people s lives

No, samo otvaranje procesa prema korisnicima ponekad nije dovoljno.

Idući korak je poštovati dinamiku njihovih života i razvijati proizvod u tom kontekstu.

 

Integracija

Procesi najviše profitiraju pri kolaboracijskim aktivnostima, poput radionica, u kojima su integrirani s dinamikom kako korisnika, tako i dionika i drugih strana u čitavom procesu.

integration

Integriranje, znanje i inputi iz okruženja korisnika i dionika koriste se u kreativnim aktivnostima, a svaki ishod i rezultat tih aktivnosti ponovo se uključuje u njihove prakse i način rada.

 

KONCEPTI SU RAZVIJENI U SKLOPU EUROPSKOG PROJEKTA FP7 UPSIDE
www.upside-project.eu