Nadređena Kategorija: Participatory methods

Crowdsourcing - participativno upravljanje

DESCRIPTION

Crowdsourcing – online angažiranje javnosti jedan je od alata e-demokracije, koji omogućava uključivanje u proces sukreiranja odluka u različitom opsegu. Ova metoda u osnovi predstavlja otvoreni poziv svim građanima koji su voljni dati doprinos u određenim temama putem online platforme sa slobodnim pristupom. Postoji 5 različitih oblika crowdsourcing-a (Noveck, Beth 2015), koji su na raspolaganju javnim tijelima kako bi uskladili svoje politike s potrebama i interesima građana: crowdsourcing mišljenja (1), ideja (2), sredstava (3), zadataka (4) i podataka (5).

Online angažiranje javnosti usmjereno je k unaprjeđenju procesa kreiranja javnih politika, u smislu izrade boljih politika, izgradnje povjerenja, prihvaćanja politika i podjele odgovornosti (OECD 2003). Dodatno, angažiranje javnosti doprinosi uključenosti marginaliziranih ili ranjivih skupina (Gigler, Soren 2016).

Vrijeme provedbe ovisi o složenosti sustava online angažiranja, uključenim ljudskim resursima i potencijalnim ograničenjima (pravnim, tehničkim, financijskim itd.). Za provedbu je neophodno raspolagati određenim stupnjem ICT kompetencija, poznavanjem prava te komunikacijskim vještinama.

Postoje brojni primjeri dobre prakse u primjeni ove metode. Ovdje smo izdvojili 5 koji bi vas mogli inspirirati:

 • Liège, Belgium: #RéinventionsLiège
  Belgijski grad Liège sa svojom je platformom CitizenLab dosegao 15% gradske populacije te prikupio 1.000 prijedloga i 95.000 glasova.
 • Reykjavik, Iceland: Betri Reykjavik
  'Bolji Reykjavik’ naziv je online platforme koja kombinira dogovornu i participativnu demokraciju te pruža građanima prostor unutar kojeg mogu predložiti, raspravljati i glasati o proračunskim pitanjima i drugim komunlanim projektima.
 • Amsterdam, Netherlands: Amsterdam Smart City
  Platforma 'Amsterdam Smart City' povezuje tvrtke, javnu upravu, znanstvene institucije i građane u cilju unaprjeđenja kvalitete života u gradu. Uključene strane potiče da predlažu i implementiraju inovativna rješenja urbanih problema.

 • Melbourne, Australia: FutureMelbourne
  Wiki mrežna stranica (pokrenuta 2008.) potiče građane da razmjenjuju ideje i uređuju  sadržaj nacrta plana budućeg Melbournea.
 • Medellin, Colombia: MiMedellín
  Crowdsourcing mrežna stranica u nadležnosti gradske uprave koja poziva građane na razmjenu urbanih rješenja.

U širem smislu, crowdsourcing se može provoditi u bilo kojoj od faza procesa: identificiranje problema, analiza, razvoj i/ili poboljšanje rješenja, provedba te evaluacija procesa. Ipak, dvosmjerna suradnja između vlasti i građana najbitnija je u sljedećim fazama (OECD 2003):

 • Utvrđivanje plana aktivnosti: aktivna participacija omogućuje građanima da utvrde određene probleme
 • Analiza: prikupljanje dokaza i saznanja od strane građana, definiranje izazova i prilika povezanih s utvrđenim planom aktivnosti.
 • Nadzor odluka: omogućuje građanima da iskažu svoj stav prema aktivnim politikama i odlukama te da predlože promjene.

Dok noviji izvori (CE Handbook, 2014) predlažu da bi građani trebali biti uključeni u čitav životni ciklus donošenja odluka (Definiranje problema, Prikupljanje informacija, Uspostavljanje kriterija za odlučivanje, Razvoj alternativa, Procjena alternativa, Donošenje odluke, Provođenje odluke, Vrednovanje odluke), drugi tvrde da se crowdsourcing treba koristiti u fazama u kojima još uvijek nije potrebno donošenje odluka, u cilju promicanja korištenja inputa relevantnih dionika, tj. prikupljanja informacija za strateške odluke (Berg, GVD, Pietersma , P & Ambrosius , W 2014).

Postoji mnogo namjena u kojima se koristi crowdsourcing - od internih i zatvorenih sustava (kao što su tvrtke) do otvorenih pitanja na međunarodnoj razini. Kada se radi o online angažmanu građana, crowdsourcing se može koristiti za strukturirano ili nestrukturirano prikupljanje mišljenja u različitim tematskim područjima koja se bave javnim pitanjima (infrastruktura, energija, mobilnost, stanovanje, propisi itd.).

 

ZA KOGA ?

Dok neka pitanja zahtijevaju sudjelovanje ili angažman opće populacije, neke teme mogu se odnositi samo na određenu skupinu građana (npr. Stanovnici pojedine gradske četvrti ili vlasnici kućnih ljubimaca). Organizator/i, kao i koordinator, moraju doći do tih specifičnih grupa ili osigurati da veliki dio građana bude informiran o mogućnosti participacije. Informacije se mogu pružati putem službenih komunikacijskih kanala, uključujući društvene mreže i lokalne medije.

 • Za specifične ciljeve stvorite popis kontakata koji sadrži sve relevantne pojedince ili entitete koje želite doseći. To može biti mailing lista ili bilo koja druga vrsta izravnih kontakata (messengeri, skype, izravna pošta).
 • Ako angažman uključuje samo određene dijelove grada, informacije bi se mogle distribuirati putem lokalnih zajednica ili mjesnih odbora
 • Koristite potporu lokalnih nevladinih organizacija i udruga za promociju online angažmana i pozovite građane na sudjelovanje.
 • Stil komunikacije i količina/dubina pruženih informacija o temi angažmana ovise o karakteristikama ciljne skupine.
 

RESURSI

Osoblje:

 • Stručnjak za odnose s javnošću
 • IT stručnjak
 • Stručnjak iz određenog područja - ovisno o temi angažmana

Tehnologija i okruženje:

 • Web-prostor: službena web-lokacija, specijalizirana web-lokacija, aplikacija
 • Alat za ispitivanje (ako postoji upitnik)
 • Alati za analizu podataka (ovisno o vrsti inputa)

Sredstva:

 • Kada se uspostavi web prostor i logistika, nema potrebe za dodatnim sredstvima kako bi se osigurala provedba aktivnosti participacije.
 

PRIPREMA PROCESA

 • Za svako pojedino pitanje mora biti osigurana posebna participativna sesija (prikupljanje ideja i prijedloga)
 • Vrijeme trajanja sesije mora biti jasno određeno
 • Građani moraju biti informirani o tome kako će njihovi doprinosi utjecati na problem
 • Moraju se pružiti informacije o tome tko, kada i gdje će ih obavijestiti o rezultatima njihovog angažmana
 • Sesija mora sadržavati podatke o javnom tijelu koje organizira sesiju.
 • Potrebno je jasno i jednostavno navesti objašnjenje o tome kako predmet angažmana (tema na koju se traži praticipacija) može utjecati na njihov svakodnevni život.
 • Najbolje rješenje je pružiti povratnu informaciju građanima na istom mjestu gdje su dali svoj doprinos (tj. na istoj online platformi)
 • Motivacija je ključni čimbenik: predmet rasprave mora biti predstavljen na način na koji građani mogu razumjeti i shvatiti mogući utjecaj na njihov život i okruženje.

FACILITATOR

Jedinica javnog tijela (odjel, ured) kojoj su odnosi s javnošću i medijima u djelokrugu rada smatra se dobrim koordinatorom za aktivnosti građanske participacije. Postoji nekoliko razloga za to:

 • Stručnjaci za odnose s javnošću posjeduju vještine o tome kako pojednostaviti ‘priče’ i učiniti ih razumljivim građanima. Mnoga pravila i nacrti zakona napisani su u pravnim i administrativnim terminima koje većina ljudi ne razumije.
 • Stručnjaci su dobro upoznati s općom javnom i društvenom klimom u nekoj sredini. Također, u stanju su dobro procijeniti važnost teme i njen utjecaj na život građana.
 • Odjel za odnose s javnošću obično upravlja kanalima na društvenim mrežama i može lako disperzirati vijest o participativnoj sesiji putem tih kanala.
 • Odjel za odnose s javnošću surađuje s lokalnim medijima i može objaviti vijest putem lokalnih medijskih kanala.
 • Kako bi se osigurao jedinstveni i dosljedan postupak sudjelovanja i stil komunikacije u svakom javnom pitanju, koristite istog koordinatora. To će olakšati čin angažmana i smanjiti stopu odustajanja sudionika.
 • Suradnja između kooridnatora i organizatora je ključna: organizator mora dostaviti sve relevantne ulazne podatke koordinatoru na vrijeme, zajedno s nedvosmislenim uputama o tome što se želi postići. Koordinator priprema sučelje na temelju ulaznih podataka organizatora. Slaba suradnja može rezultirati lošim ishodima participativne sesije.

SVRHA:

Metoda on-line angažmana teži uključivanju što je moguće većeg broja građana, osobito onih koji su usko povezani s predmetom rasprave i na koje u većoj mjeri utječu odluke koje iz rasprave proizlaze. Svrha angažmana je ugraditi prikupljena mišljenja u propise, politike ili planirane aktivnosti. Kako bi se maksimalno povećalo sudjelovanje zainteresiranih strana, kooridnator mora jasno postaviti temu sesije angažmana, objašnjavajući zašto je to važno, te što se može promijeniti angažmanom građana.

 • Kako bi naglasili predmet angažmana/rasprave, učinite ga osobnijim, objašnjavajući kako će to utjecati na različite aspekte života građana (npr. obiteljski proračun, potrošnja vremena, sigurnost djece itd.).
 • Odraz doprinosa građana mora se jasno vidjeti u konačnim odlukama i javno predstaviti u završnom izvješću. To je objektivna i transparentna potvrda da je angažman bio produktivan.

VREMENSKI TIJEK I LOGISTIKA

Predviđeno vrijeme za pripremu participativne sesije je dva tjedna, nakon što kooridnator zaprimi svu potrebnu dokumentaciju od organizatora. Logistika uključuje sljedeća pitanja:

 • Pripremanje mrežnog prostora
 • Izrada e-obrasca
 • Definiranje službenih kontakt informacija (adresa e-pošte i poštanska adresa)
 • Tko će biti kontakt osoba
 • Tko će biti odgovoran za prikupljanje podataka
 • Tko ćeanalizirati prikupljene podatke
 • Tko je odgovoran za završno izvješće

Kada započne sesija angažmana, građanima se mora pružiti razumni vremenski rok za reakciju. Ne postoji preporuka o tome koliko dugo bi trebala trajati jedna participativna sesija (javna rasprava), ali uobičajeno razdoblje je od dva do četiri tjedna.

    SAVJETI

 • E-obrazac: kada se od građana traži da daju svoj doprinos u vezi s određenim pitanjem, osigurajte da dobijete potpune povratne informacije tako da navedete obavezna polja za određena pitanja. Preporuka je da ostavite jedno polje za otvorene komentare. Možda će se sudionici baviti pitanjima koja nisu navedena u obaveznim poljima, a čija važnost može dovesti do kvalitetnijih odluka.
 • Ako tema angažmana dopušta, koristite upitnik kako biste dobili strukturirane ulazne podatke. To će olakšati analizu prikupljenih podataka. Upitnici moraju biti profesionalno osmišljeni i provedeni kako bi se izbjegla pristranost i dobili točni podaci.
 • Analize bi se uvijek trebale provoditi unutar organizacijske jedinice koja je inicirala participaciju. Nadležna institucija, odjel ili ured poznaje temu angažmana i ima mogućnost odabira i procjene prikupljenih podataka.
 • Ako sesija angažmana traje više od 30 dana, povratne informacije mogu biti prorijeđene. Također, ako je razdoblje prekratko (manje od dva tjedna), sudionici neće imati dovoljno vremena za reagiranje.

PRATEĆA DOKUMENTACIJA

Unutar participativne sesije potrebno je priložiti sve povezane dokumente: akte i propise, akcijske planove, strategije, karte, sheme itd. U uvodnom dijelu korisno je dati linkove na relevantne mrežne stranice, gdje će se sudionici moći detaljnije informirati o temi. Izvori moraju biti autentični i pouzdani.

Ako je moguće, koristite infografike, videoisječke i multimedijske prezentacije. Ovi instrumenti olakšavaju razumjevanje predmeta javne rasprave, a vrijeme potrebno za upoznavanje građana s temom se reducira.

POZIV SUDIONICIMA

Ovisno o određenoj ciljnoj grupi, sudionici mogu biti pozvani ili obaviješteni o aktivnostima angažmana putem e-pošte, medija, društvenih medija, oglašavanja ili konferencije za novinare. Voditelj može koristiti sve dostupne komunikacijske kanale kako bi došao do zainteresiranih strana, uključujući alate za diseminaciju izvan mreže (npr. plakate ili letke na javnim mjestima ili unutar javnih zgrada - knjižnica, službi i ureda, sportskih dvorana, škola, fakulteta itd.).

   SAVJETI

 • Kako bi se osigurala uravnotežena i učinkovita komunikacija s različitim publikama, pobrinite se da se vijest pokreće iz jednog centra (npr. Odjel za odnose s javnošću).
 • Potaknite građane da sudjeluju pomoću upitnika (npr. Kakvo je vaše poimanje X-a? Koja je glavna prednost X-a? Što bi još moglo biti učinjeno kako bi se X poboljšao? Jeste li zadovoljni X-om?)
 • Jasno odredite utjecaj angažmana: građani moraju biti uvjereni da je njihovo mišljenje važno i da će postati dio budućih odluka.
 

PROVEDBA PROCESA

Korak 1:
Javno objavljivanje aktivnosti angažmana, uključujući:

 • Opis teme angažmana pisan razumljivim jezičnim stilom
 • Prateća dokumentacija kao i detaljna objašnjenja o predmetu rasprave
 • Početni i završni datum
 • Ime organizatora i kontaktne informacije
 • Obrazac za sudjelovanje i upute za sudjelovanje
 • Informacije o tome kada i gdje će biti objavljeno završno izvješće

Korak 2:
Aktivna promocija aktivnosti angažmana:

Vlastiti medijski kanali, lokalni mediji i ostali komunikacijski alati.

Korak 3:
Prikupljanje prijedloga građana.

Korak 4:
Analiza podataka.

Korak 5:
Izrada i objavljivanje završnog izvješća.

Korak 6:
Integracija prijedloga građana u konačne odluke (propisi, akti, aktivnosti, procesi, manifestacije itd.)

    SAVJETI

 • Izbjegavajte pravne, administrativne ili tehničke izraze kada objašnjavate temu angažmana (predmet javne rasprave
 • Izbjegavajte kratice ili objašnjenja njihovog značenja
 • Koristite specifična pitanja kako biste poboljšali povratne informacije, osobito kada se traže inicijative i kreativne ideje
 • Pomoću automatskog odgovora obavijestite sudionika da je prijedlog uspješno poslan. U odgovoru navedite datum i mrežnu stranicu na kojoj će biti objavljeno završno izvješće.
 • Opcionalno, registracija sudionika može biti obvezna. To može rezultirati višom stopom odustajanja, ali i vrijednim statistikama o osobnim karakteristikama građana koji su se uključili.
 • Završno izvješće mora sadržavati popis prihvaćenih prijedloga. Građani moraju dati dopuštenje da u izvješću navode njihova imena.
 • Neprihvaćena mišljenja također su dio konačnog izvješća i zahtijevaju odgovarajuću argumentaciju.
 

DOKUMENTIRANJE I RAZMJENA REZULTATA

Osim općih informacija o angažmanu, završno izvješće sadrži rezultate analize podataka. Ako angažman uključuje više podtema, trebala bi postojati sinteza rezultata za svaku od njih.

Obrazac završnog izvješća prilagođava se formi angažmana:

 • Ako je upitnik bio središnji dio angažmana, onda izvješće mora pružiti numerički i grafički pregled rezultata, te potom objašnjenje i zaključak.
 • Ako su prijedlozi i komentari odbijeni, sudionik mora biti obaviješten o razlogu odbijanja.

Rezultati se moraju javno objaviti, najbolje na istoj mrežnoj stranici ili platformi na kojoj je održana sesija.

    SAVJETI

 • Objava rezultata na vlastitim medijskim kanalima, uključujući društvene mreže, pokazuje da je aktivnost angažmana bila produktivna, korisna i da će imati utjecaja na buduće odluke. Kako bi se unaprijedila diseminacija rezultata, organizator može održati konferenciju za medije.
 • Ako je predmet aktivnosti participacije propis, akt, strategija ili sličan dokument, preporučuje se objavljivanje konačnog dokumenta.Time se sudionici mogu uvjeriti da su njihovi prijedlozi integrirani u konačne odluke i da je njihov angažman značajan.
 

SAVJETI ZA PROVEDBU

Uvijek koristite online angažman građana:

 • Kod donošenja onih odluka (propisima, zakonima, akcijskim planovima i dr.) koje izravno utječu na život građana
 • Pri planiranju novih objekata za nove namjene
 • Kod unaprjeđenja postojećih prostornih kapaciteta, manifestacija, procesa ili postupaka
 • Pri planiranju aktivnosti koje imaju dvostruku ili višestruku nadležnost i/ili koje uključuju više od jedne jedinice javne vlasti (npr. obrazovne ustanove i ustanove u kulturi, turistička zajednica i odjel za poduzetništvo itd.)
 • U operativnoj fazi za posebna pitanja: što je predmet sudjelovanja specifičniji, dobiva se više povratnih informacija.
 • Što je veći stupanj identificiranja građana s temom angažmana (predmetom javne rasprave), stopa uključenosti bit će viša.
 

LITERATURA I IZVORI

Berg, GVD, Pietersma, P, and Ambrosius, W: The 8 Steps to Strategic Success: Unleashing the power of engagement, Kogan Page, 2014

Betri Reykjavik, https://betrireykjavik.is/domain/1

CE Handbook, Government of Canada, Canadian Institute for Health Research, 2014, http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/42207.html

Citizen Engagement, The World Bank, 2017, http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/citizen-engagement

Crowdfunding.Gent, https://crowdfunding.gent/nl/

Dean, M, Engelbert J, Hirzalla, F, Hussey, S, Schokker, L, Walker-Love, A, Zoonen, LV, Zuijderwijk, L: Public Engagement with the Smart City, Bang the Table, 2017, http://www.bangthetable.com/public-engagement-smart-city/

Estellés-Arolas, E & González-Ladrón-de-Guevara, F: ‘Towards an integrated crowdsourcing definition’, Journal of Information Science, XX (X), pp. 1-14, 2012.

EUCrowd - European Citizens Crowdsourcing, http://www.inepa.si/eucrowd/

Gigler, S: 10 lessons on citizen engagement, World Economic Forum, 2016, https://www.weforum.org/agenda/2016/01/10-lessons-on-citizen-engagement/

Government Technology: 5 Ways to Improve Citizen Engagement Initiatives, 2013, http://www.govtech.com/e-government/5-Ways-to-Improve-Citizen-Engagement-Initiatives.html

IBRD & ENoLL: Citizen-Driven Innovation: A guidebook for city mayors and public administrators, International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank and European Network of Living Labs, 2015.

Kurin, K: Inspiring Examples of Citizen Participation, WeThinq, 2015, https://www.wethinq.com/en/blog/2015/02/03/citizen-participation-examples.html

Leong, M: Online Citizen Engagement Trends to Watch in 2017, Tamarack Institute, 2017, http://www.tamarackcommunity.ca/latest/online-citizen-engagement-trends-to-watch-in-2017

McGinty, S: Top 5 crowdsourcing initiatives in government: better engagement with citizens, Idox group, 2016, https://blog.idoxgroup.com/2016/03/29/top-5-crowdsourcing-initiatives-in-government-better-engagement-with-citizens/

Noveck, BS: Smart Citizens, Smarter State, Harvard University Press, 2015.

OECD: Promise and Problems of E-Democracy: Challenges of Online Citizen Engagement, OECD Publications, 2003.

Participedia, https://participedia.net/en

Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Povjerenik za informiranje, Zagreb, 2016, http://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2014/03/Prirucnik-za-savjetovanja-e-izdanje.pdf

[Handbook for Implementation of Public Consultations for Local Authorities, by Commissioner for information]

Ransbeeck, WV: 5 Ways Crowdsourcing Serves Our Governments, CitizenLab, 2016, https://www.citizenlab.co/blog/civic-engagement/crowdsourcing-for-governments/

Riviere, P: How to Implement Successful Online Citizen Participation: 5 Tips We Heard from the Citizens Themselves, CitizenLab, 2017, https://www.citizenlab.co/blog/civic-engagement/implement-successful-online-citizen-participation-5-tips-heard-citizens/

Walker-Love, A: Citizen engagement in urban transformation: smart cities, smart citizens, but smart projects?, Bang The Table, 2016, http://www.bangthetable.com/citizen-engagement-in-urban-transformation/

 

 

 

SHOWCASE On-line Public Engagement

ON-LINE PUBLIC ENGAGEMENT IN RIJEKA