Nadređena Kategorija: Documentation (how to produce results)

Tradicionalno

PRIJE
Pripremite opremu i platforme.
cables
computer
google drive
ZA VRIJEME
Fotografirajte i snimajte.
smart phone
camera
 
NAKON
Odabir fotografija i video-materiala,
uređivanje i slanje e-poštom.
film editing
e mail
facebook
+
  • Dobra kvaliteta
-
  • Oduzima previše vremena