Nadređena Kategorija: Participatory methods

PRIMIJER SLUČAJA Vision Factory

NAZIV: Multidisciplinarni znanstveni centar, VAS regija (HU)

1. KRATAK OPIS PROBLEMA/IZAZOVA

Glavni cilj Pannon Business Network-a (PBN) je učiniti lokalni/mađarski sektor MSP-a (malih i srednjih poduzeća) konkurentnijim i inovativnijim kako bi mogli pronaći prave odgovore na današnje izazove. Najveći i najaktualniji problem u regiji je nedostatak odgovarajuće radne snage u različitim područjima proizvodnje.

Kako bi odgovorili na taj izazov, organizacija se okrenula u smjeru programa Industry4.0 i njegovoj provedbi u regiji. Da bi podržao ovaj proces, PBN je odlučio uspostaviti lokalni digitalni HUB za inovacije, koji bi mogao donijeti inovativna rješenja za život surađujući s više područja inženjerstva.

Digitalni HUB za inovacije djeluje od 1. studenog 2017. godine i zove se Am-LAB, što znači Napredni LAB za proizvodnju. U ovom trenutku organizacija zapošljava tri inženjera s punim radnim vremenom, s kvalificiranim znanjima iz industrijskog dizajna, senzorske tehnologije i primijenjene fizike uz potporu studenata i drugih suradnika. Također, Am-LAB posjeduje tehnološki park koji se proširuje i posjeduje veći broj 3D printera koji koriste više tehnika, 3D skener, autonomni mobilni robot, dron i robotsku ruku.

Projekt URBAN INNO pomaže Am-LAB-u u prepoznavanju i prikupljanju potreba korisnika koji dolaze iz različitih područja, kao što su građani, predstavnici/voditelji MSP-a i lokalna zajednica učenika, putem različitih participativnih događaja. S tim znanjem, razvoj proizvoda i izrada prototipa mogao bi biti na pravom putu da zadovolji očekivanja korisnika od samog početka procesa.

Vas regija je primjenjivala tri participativne metode, a prva je bila Tvornica vizija (Vision factory), metoda za mapiranje ne samo potreba krajnjih korisnika, već i znanja i know-how, koje bi suradnici am-LAB-a trebali prikupiti u cilju da učine ovu inicijativu uspješnom. To je bio zajednički proces učenja primjenjivog I4.0 znanja, kroz pet različitih događaja.


2. POČETAK INTEREKACIJE I KORIŠTENJE ICT ALATA

Polaznici koji su sudjelovali u realizaciji metode bili su predstavnici lokalne zajednice učenika, am-LAB i PBN suradnika (uglavnom inženjera i voditelja projekata URBAN INNO) i dionika, koji su već prikupili jedinstvena I4.0 iskustva u praksi.

Korišteni su izravni pozivi zainteresiranim lokalnim školama i djelatnicima koji primjenjuju industriju4.0, a korišteni su i internetski oglasi i pozivi na relevantnim platformama. Čak su i međunarodni stručnjaci iz austrijskog visokog obrazovanja došli predstaviti svoja posebna rješenja temeljena na I4.0 kako bi pomogli sudionicima da bolje razumiju kako se različite tehnike mogu koristiti u praksi i učiniti ih vrijednim.

Različiti sudionici unaprijed su bili obaviješteni o pojedinim događajima kojima će prisustvovati, jer su neki od njih bili intenzivniji i vremenski zahtjevniji, kao što je 3D print za studente koji je održan u tri uzastopna dana. Nadalje, organizirani su studijski posjeti i prezentirani I4.0 primjeri iz prakse u suradnji s ekspertima, kako bi sudionicima pružili dublji uvid u tematiku.

Budućnost primjene I4.0 izgradit će mlađa generacija, otvorena poduzeća u razvoju, njezini stručnjaci i inženjeri, te je na taj način PBN i birao sudionike.

3. IMPLEMENTACIJA PARTICIPATIVNIH METODA

Participacija je realizirana u šest događaja, od kojih su se četiri koncentrirala na obuku lokalnih predstavnika učenika i njihove povratne informacije, od kojih je jedan imao za cilj pružiti članovima PBN-a i am-LAB-a kvalificirani I4.0 know-how, a posljednji ujediniti različite vrste krajnjih korisnika radi razmjene mišljenja i izrade nacrta buduće strategije.

Uz organizirane događaje, studenti su dobili uvid u tehnologije utemeljene na I4.0 te je objašnjen izraz "Internet of Things" kako bi bolje razumjeli kakav razvoj događaja omogućuje stvarnu revoluciju u industrijskom području. Stručnjaci su timu am-LAB-a i PBN-a pokazali različite načine iskorištavanja tih novih tehnika. Budući da I4.0 nije napredno područje u Vas regiji, am-LAB i uključeni krajnji korisnici mogli bi odigrati važnu ulogu u suradnji s lokalnim tvrtkama u pronalaženju najkorisnijih i profitabilnijih načina za provedbu onoga što ova nova tehnologija nudi.

Tvrtke i njezini članovi imaju svoje vlastito stajalište i ponekad može biti teško oblikovati inovativnu ideju izlaskom iz vlastitih krugova, dajući povjerenje nekom drugom, i u slučaju ako bi nove tehnologije omogućile produktivnije rezultate. Svježi um studenata mogao bi pomoći čak i ako im je I4.0  jedva poznata, uz zaposlenike am-LAB-a, čija je misija pomoći ovom procesu. Zato je Tvornica vizija kao metoda vrlo korisna, kako bi okupila sve točke gledišta sudionika i kako bi se uvidjelo koje su zajedničke točke i korisna otkrića. Nadalje, u okviru nekoliko radionica, pripadnici različitih vrsta krajnjih korisnika mogli bi razraditi vlastite ideje uz međusobnu podršku, a zatim organizirati zajednički događaj kako bi se zajednički raspravili glavni pravci.


4. ISHODI/REZULTATI PILOT PROJEKTA

Rezultati su bolji od očekivanog. Pet studenata koji su uvedeni u I4.0 još uvijek rade s nama i sve više se bave ovom misijom am-LAB-a i PBN-a.

Također, naši tehničari su na pravom putu da pomognu malim i srednjim poduzećima iz cijele Mađarske da ostvare veću produktivnost sa znanjem I4.0 koje su dobili, u čemu je Tvornica vizija iznimno doprinijela.

Na temelju iznesenog u  Tvornici vizija, druga metoda Projekt u jednom danu počela se uglavnom koncentrirati na izradu prototipa rješenja koja će biti ponuđena za MSP-ove koji međusobno surađuju, a motivacijski video pitch je spreman uključiti više partnera. Saznajte više: