Nadređena Kategorija: Continued Interactions

Platforme za rasprave

dots 2

UMJERENA ANGAŽIRANOST

  • Forumi za rasprave i grupe za dijeljenje informacija.

  • Korištenje platformi i zadataka iz koraka 'Početak interakcije'.

  • Potencijal za stalnu suradnju.