Nadređena Kategorija: Participatory methods

Vision Factory (Tvornica vizija)

OPIS

Tvornica vizija je kombinacija World Caféa za budući razvoj složenih tematskih područja poput urbanog razvoja ili restrukturiranja poduzeća. Počinje s nekoliko World Caféa specifičnih za ciljnu skupinu, kako bi se razmotrili njihovi specifični zahtjevi i mišljenja vezana uz temu od njihovog interesa. Ciljne skupine su primjerice specifične skupine stanovništva koje žive u gradu (starije osobe, migranti, djeca…) ili odjeli poduzeća. Na temelju rezultata tih radionica definiraju se pitanja koja se odnose na 'glavni događaj' - tvornicu vizija.

Ovaj event okuplja predstavnike sivh ciljnih skupina kako bi raspravili određene teme i pritom uzeli u obzir specifične zahtjeve pojedinih skupina.

Rezultat je vizija budućnosti za određenu temu s duljim vremenskim horizontom (5-20 godina).

 

KOME JE NAMIJENJENO ?

Nakon definiranja svrhe, potrebno je odrediti ciljne skupine. U tom kontekstu potrebno je odlučiti o maksimalnom broju sudionika za pojedinačne evente (namijenjene ciljnim skupinama) te za glavni događaj. Prvi bi trebao okupiti 10-20 sudionika, a drugi do 100. U provedbi evenata za specifične ciljne skupine uvijek treba uzeti u obzir odgovarajuće karakteristike tih ciljnih skupina (npr. veličina fonta i jasna objašnjenja za starije osobe, korištenje engleskog jezika za migrante koji ne vladaju s nacionalnim jezikom itd.).

Izaberite odgovarajuće komunikacijske kanale kako biste pozvali različite ciljne skupine (npr. pozivnice starijim osobama putem klasične pošte, društvene mreže za mlade). Imajte na umu da bi na glavnom događaju moglo doći do konflikata između predstavnika različitih ciljnih skupina.

 

RESOURSI

Pogledajte 'Potrebni resursi' za metodu World Café.

Budući da je broj sudionika evenata namjenjenih specifičnim ciljnim skupinama nizak, potrebno je samo 1-2 stola za raspravu i odgovarajući pribor.

 

PRIPREMA DOGAĐAJA

FACILITATOR

Facilitator bi trebao biti odjel ili organizacija sa znanjem i iskustvom u organiziranju i moderiranju radionica, koja poznaje specifičnosti različitih ciljnih skupina te može  analizirati i interpretirati rezultate World Caféa. Stručnjaci iz područja društvenih znanosti dobra su opcija za facilitiranje događaja. Moderiranje događaja je ključno. Preporučuje se unajmiti profesionalnog moderatora (kao i u World Caféu), koji će moderirati sve organizirane evente (pojedinačne World Cafés i glavni – Tvornicu vizija, odnosno Vision factory).

SVRHA

Uvijek imajte na umu razlog organiziranja Tvornice vizija. Na temelju toga možete odlučiti koja je vrsta ciljnih skupina relevantna i koji su parametri važni za postizanje željenog rezultata participacije. Vrlo je važno pronaći i postaviti teme ili pitanja koja su bitna identificiranim ciljnim skupinama. Razgovori u okviru Tvornice vizija odnose se na otkrivanje i istraživanje bitnih tema ili pitanja. Najčešće je riječ o vrlo složenim temama, stoga se preporuča podijeliti ih u podteme. Svakoj podtemi dodjeljujete jedan stol za raspravu na glavnom događaju. Definirajte i koju vrstu rezultata želite dobiti na kraju participacije. To uvjetuje definiranje glavnih pitanja za evente namijenjene odabranim ciljnim skupinama.

VREMENSKI TIJEK I LOGISTIKA

Potrebno je planirati dulji vremenski okvir, odnosno 3-6 mjeseci za provedbu ove metode. Tijekom tog razdoblja provode se sve pojedinačne radionice (World Café-i) namijenjeni odabranim ciljnim skupinama, te na kraju i glavni event - Tvornica vizija. Za informacije o organizaciji pojedinačnih događaja pogledajte metodu World Café. Razlika između Tvornice vizija u odnosu na pojedinačne World Café-e je u vremenskom trajanju (4-6 sati). Ovisno o ciljnim skupinama i organizatoru, Tvronica vizija trebala bi biti planirana i organizirana u danima vikenda.

PRETEĆA DOKUMENTACIJA

Navedite smjernice i scenarije za moderatore i domaćine stolova. Također su korisni i predlošci za dokumentiranje rasprava za pojedinim stolom. Potrebno je oblikovati glavna pitanja za sudionike  koja će omogućiti logički tijek i napredak rasprava i zaključaka tijekom nekoliko krugova diskusije. Dobro definirana pitanja usmjeravaju pozornost sudionika na ono što je doista važno. Preporučuju se otvorena pitanja. Kvalitetna pitanja pozivaju na istraživanje i otkrivanje, a ne na zagovaranje i stjecanje prednosti. Pitanja ne uključuju hitne korake ili rješavanje problema kao rezultat rasprave. Smatra se da je pitanje dobro postavljeno ako se tijekom nekoliko rundi razgovora i dalje pojavljuju nove ideje i uvidi. Pitanja moraju biti jednostavna, jasna i provokativna, moraju se fokusirati na istraživanje te istražiti nesvjesne pretpostave i nove mogućnosti.

POZIV SUDIONICIMA

Pozivi na participativne događaje moraju biti jasno formulirani. Svom eventu - Tvornici vizija dajte naziv koji odgovara njenoj namjeni. U pozivu navedite sažetak o razlozima organizacije događaja, upoznajte potencijalne sudionike s ciljevima događaja te ih uputite zašto bi trebali sudjelovati. Nemojte zaboraviti navesti datum, vrijeme i mjesto održavanja događaja. Po potrebi prilagodite tekst pozivnice različitim ciljnim skupinama. Poziv treba poslati 4-6 tjedana prije početka događaja. Podsjetnik registriranim sudionicima trebao bi biti distribuiran tjedan dana prije događaja. Koristite odgovarajuće kanale za pozivnicu (npr. društvene mreže, pozivnice putem redovne pošte ili putem e-pošte). Organizacija koja je inicirala Tvornicu vizija također bi trebala pozvati potencijalne sudionike (npr. grad, općina, tvrtka…).  Ta se organizacija može razlikovati od organizacije koja zapravo vodi i moderira radionice (odnosno pružatelja usluga).

POSTAVLJANJE OKRUŽENJA

Vidi 'Postavljanje okruženja' za metodu World Café. Budući da je broj sudionika događaja za pojedine ciljne skupine nizak, potrebno je samo 1-2 stola za raspravu i odgovarajući pribor.

 

PROVEDBA DOGAĐAJA

Za realizaciju World Caféa namijenjenih specifičnim ciljnim skupinama pogledajte odjeljak 'Provedba događaja' kod metode World Café.

Za razliku od te metode, sudionici glavnog događaja mogu odabrati svoju glavnu (pod)temu prilikom registracije za sudjelovanje. Na početku glavnog događaja sudionici su raspoređeni oko stolove za raspravu s odabranom temom. Sudionici ne mijenjaju temu stola, te ostaju na 'svojoj' temi tijekom cijelog događaja. Glavna pitanja koja proizlaze iz pojedinih World Caféa prikazana su na karticama za tematskim stolom. Svaki stol ima ko-moderatora, odnosno predstavnika organizatora (ovdje nema domaćina stola iz redova sudionika).

Tvornica vizija započinje dobrodošlicom od strane organizatora i uvodom moderatora.

U prvom krugu, koji traje oko 30 minuta, na svakom se stolu raspravlja o zahtjevima određene teme. Cilj je izraditi plakat sa objedinjenim zahtjevima i izazovima koji se odnose na temu stola. To je polazna točka i osnova za razvoj vizije. Sudionici raspravljaju i zapisuju sve zahtjeve i izazove. Ko-moderator stola objašnjava zadatak, moderira raspravu i grupira upisane inpute.

U drugom krugu, koji traje oko jedan sat, sudionici 'putuju u budućnost'. Vodi se rasprava i zapisuju se imaginarne i konkretne ideje o idealnoj državi u određenom tematskom području.Tako interpretirana budućnosti ilustrira se primjerima. Sudionici se međusobno trebaju složiti oko 3-5 ključnih poruka (tzv. jezgre vizije – vision cores). Te jezgre sažimaju prikupljene ideje i nameću se kao krovne teme temeljene na tim primarnim idejama. Ako je potrebno, sudionici mogu koristiti ljepljivu traku za postavljanje prioriteta.

U sljedećem krugu (oko 1 sat) sudionici su konkretizirali i ilustrirali svoje vizije. Sudionici prenose jezgre na poster i raspravljaju o tome kako se te vizije mogu postići. Potom se selektiraju postupci i točke za daljnju obradu. Na stolnom plakatu sudionici moraju pojasniti područja u kojima žele nešto vizualizirati. Zatim se sudionici trebaju podijeliti u (dvije/tri) skupine. Svaka grupa preuzima određeni zadatak vizualizacije (rukotvorinama, crtežima…). Pripremaju se rezultati za plenarnu prezentaciju i raspravu te se biraju prezenteri. Rezultat je veliki stolni plakat/kolaž s jezgrama vizije, na kojima se trebaju istaknuti najvažnije točke i radnje za predmetno područje, referirajući se na potrebe i želje koje se tu namiruju. Na posteru se mogu istaknuti i veze između tih akcija, točke konflikata i prve preporuke za djelovanje (u smislu budućeg željenog stanja: način i instrumenti koji mogu do toga dovesti).

Nakon toga, tijekom veće pauze (oko jedan sat), sudionici mogu dobiti uvid u druge tematske stolove, pogledati grupirane ideje i jezgre te ostaviti komentare putem post-it papirića.

Nakon pauze održava se plenarna prezentacija i diskusija o rezultatima tematskih stolova (trajanja oko dva sata). Rasprava se bavi utvrđivanjem posebnih obilježja, preklapanja te sinergijskim učinkom, kao i potencijalnim konfliktnim točkama. Nadalje, potrebno je od sudionika prikupiti nove prijedloge, probleme i kritike. Sudionici bi također trebali komentirati svoj doprinos postizanju vizije.

Na kraju događaja moderator daje pregled onoga što će se dogoditi s rezultatima i kako izgleda budući projekt.

 

DOKUMENTIRANJE I RAZMJENA REZULTATA

Za svaki događaj: Fotografije svih crteža i tekstova sa stolnjaka i postera,  post-it-a i flipcharta. Sudionici mogu staviti veliki post-it s jednim uvidom na svaku ploču, zidne ili stol. Domaćini mogu grupirati uvide sa svojih stolova u 'skupine afiniteta', na način da su povezane ideje vidljive i dostupne za planiranje sljedećih koraka.

Grupni razgovori na glavnom događaju mogu biti zabilježeni od strane grafičkog zapisničara koji tekstom i grafički prenosi ideje na flipchartove ili zid, kako bi ilustrirao obrasce razgovora.

 

LITERATURA I IZVORI

Ova metoda razvijena je u okviru njemačkog projekta i korištena je samo jednom (za ovaj projekt 2015.). Niti jedna druga literatura, smjernice ili priručnici nisu javno dostupni.

 

SHOWCASE Vision Factory

Multidisciplinary Science Center, VAS COUNTY