Nadređena Kategorija: Participatory methods

Showcase Suradnički poslovni model

NASLOV: SURADNIČKI POSLOVNI MODEL ZA E-MOBILNOST

1. KRATKI OPIS PROBLEMA/IZAZOVA

FHV pilot projekt pruža platformu za suradnički poslovni model (SPM) koji postavlja metodologiju i definira eksperimentalne aktivnosti za organizaciju dizajniranja poslovnog modela otvorenih inovacija za u području e-mobilnosti. Rješenja izazova koje postavlja urbana mobilnost vidljiva su u kontekstu mrežne suradnje - inovacije quadruple-helix mreže, osiguravanje suradnje između industrije, akademije, javne vlasti i građana za pružanje inovativnih usluga e-mobilnosti. U tu svrhu model identificira faze, glavne aktere, njihove uloge i aktivnosti za zajednički inovacijski dizajn.

Model uključuje skup alata koji se primjenjuju u kontekstu participativnih laboratorija, s ciljem upravljanja dijalogom dionika i dostavljanjem inovacija. U tom smislu, FHV razvija rješenja utemeljena na sekvencijalnom pristupu koji podupire uključivanje dionika od početka procesa, omogućujući dionicima da zajedno osmisle pametne gradske usluge e-mobilnosti razvijanjem vještina, znanja i tehnika za suradnju i koprodukciju. Stoga predloženi okvir podupire oblikovanje i analizu višestrukih koraka u uključivanju dionika koji dovode do uspješne koprodukcije i konačnog otvorenog inovacijskog poslovnog modela za e-mobilnost.

Alati za sudjelovanje koji se primjenjuju u modelu:

 • Crowdsourcing
 • Gamification
 • Motivacija
 • Storytelling i osposobljavanje

Dodatni alati za sudjelovanje:

Brainstorming, diskusije u fokus grupama, otvorene priče i participativne prezentacije.2. POČETAK INTEREKACIJE I KORIŠTENJE ICT ALATA

Projektni tim FHV identificirao je glavne skupine sudionika uključenih u poslovni model suradnje - studenti, industrijski partneri, lokalne vlasti i građani, koji se angažiraju i dodaju vrijednost prethodno definiranoj ulozi u inovacijskom procesu. Prva skupina bili su dobavljači električne energije i lokalni dobavljač e-automobila, koji su nakon prezentacije pilot projekta predložili potencijalne mrežne kanale za dopiranje do već postojećih krajnjih korisnika. Kako bi doprli do potencijalnih korisnika, projektni tim je kontaktirao nevladinu organizaciju i aktivirao unutarnje odjele FHV-a, odgovorne za dodatnu promociju i doseg do relevantnih dionika. Osim toga, drugi istraživači, studenti i projektni partneri iz prethodnih suradnji, poslužili su kao kanal za proširenje i dopiranje do publike. 

Struktura pristupa SPM-a koji podržava sudjelovanje različitih dionika uključuje sljedeći postupak:

 • Identifikacija dionika
 • Upis dionika
 • Dijalog s dionicima
 • Inovacijski sustav dionika

Glavno komunikacijsko ICT sredstvo za komunikaciju između dionika bile su društvene mreže i institucionalne web stranice.

3. IMPLEMENTACIJA PARTICIPATIVNIH METODA

Provedba SPM-a podrazumijeva dva participativna laboratorija za svaki testni scenarij, kao i niz sastanaka dionika. U tom smislu, FHV je proveo prvi testni scenarij - infrastrukturna rješenja za električne punjače, te drugi scenarij - inovacijske usluge dijeljenja E-automobila. Faze provedbe:

 1. Informativna sastanak između studenata, akademskog i industrijskog sektora. Tijekom pojedinih nastavnih kolegija studenti surađuju s predstavnicima industrije, definiraju pitanja i razvijaju početne ideje kako bi zadovoljili zahtjeve u industrijskom i društvenom kontekstu.
 2. Informativni događaj civilnog društva - Građani su uključeni u početnu fazu SPM inovacije na kojoj se provjerava njihova razina znanja o određenoj temi. Ova se faza odnosi na participativni laboratorij pod nazivom ‘Long Night of Participation’ i ‘Project Marketplace II’, za oba testna scenarija.
 3. Prvi sastanak između industrije i studenata - Cilj sastanka uključenih strana je dostaviti prvi nacrt o zajedničkom poslovnom modelu koji će biti temelj za inovativni i participativni zajednički dizajn među uključenim dionicima.
 4. Radionice za sve dionike – Predstavnici akademskog sektora facilitiraju radionice i participativne događaje na kojima su svi sudionici uključeni u zajedničko oblikovanje inovacija. U tom su kontekstu organizirani sudionički laboratoriji koji su uključivali 'Project Marketplace' i 'Business Bodensee Forum' za upravljanje inovacijskim dizajnerskim rješenjima u 1. i 2. testnom slučaju.
 5. Završni sastanak akademskog i industrijskog sektora - Predstavljanje konačnog dizajna suradničkog poslovnog modela, temeljenog na integraciji rezultata iz svih prethodnih faza.
 

4. ISHODI/REZULTATI PILOT PROJEKTA

Rezultati pilot projekta odgovaraju razvoju dvaju poslovnih modela za e-mobilnost:

 1. Infrastruktura za električne punjače za buduću mobilnost;
 2. Poslovni model dijeljenja električnih automobila.

SPM platforma i njezina provedba tijekom određenih participativnih laboratorija i sastanaka dionika poslužili su za formaliziranje konačnih nacrta poslovnih modela. Slijedom toga, ovi poslovni modeli imaju za cilj potaknuti potencijalne spin-off projekte i potencijalna start-up poduzeća u području e-mobilnosti, koji će osigurati održivost participativnih rješenja za gradsku mobilnost.

The CBM implementation and organized participatory labs provide data and present schemes for applying particular pricing and demand strategies to business model designs. Additionally, these events served for identifying main geographical areas for execution of such business models. These models provide solutions to inter modal transport chains for the future of e-mobility, but also opens up follow-up opportunities for new EU projects. In summary, both business models serve as a trigger for improvements of urban mobility sector, and e-mobility services in a way that creates a win-win strategy for all actors involved.