Nadređena Kategorija: Invitations
Platforme za dijeljenje

Platforme za dijeljenje

mailchimp
cost free
 
 
MAILCHIMP
+
 • Statistički podaci
 • Popis korisnika
 • Popisi za različite grupe
 • Vizualizacije
 • Integriranost
 • Povezanost s poslom
 • Ciljanost
-
 • Opasnost od zaprimanja u pretinac bezvrijedne pošte
 • Korisnici često preopterećeni količinom email-ova
 • Potrebna adresa korisnika
 • Rijetko se prosljeđuje
 • Ograničenja veličine

 

mailchimp qr 20