Nadređena Kategorija: Documentation (how to produce results)

Video sažetak

PRIJE
Odabir uređaja.
film editing
magisto
 
ZA VRIJEME
Snimanje videa u trajanju 10 sekundi.
smart phone
camera
 
NAKON
Prijenos i uređivanje snimljenog materijala u odgovarajućem alatu.
wireless sharing
youtube
vimeo 
+
  • Visoki učinak
  • Manji intezitet aktivnosti nakon događaja
-
  • Veći intezitet aktivnosti za vrijeme događanja