Prvi korak: Definiranje problema i ciljeva

Definiranje izazova i ciljeva procesa ključno je za uspješnost suradnje s krajnjim korisnicima. Problem i ciljevi mogu se redefinirati nakon prve interakcije s ciljnim skupinama kako bi postali jasniji.

Drugi korak: Izgradnja odnosa

Izgradnja odnosa predstavlja prvi korak koji se preispituje u svim narednim etapama ovog kontinuiranog procesa. Predstavlja kombinaciju ICT alata i koraka koji se trebaju poduzeti kako bi se dosegla s ciljna skupina i započela interakcija.

Treći korak: Pozivi

Opisuje splet ICT alata za dijeljenje i prijavu na vaš interaktivni događaj.

Peti korak: Participativne metode

Različite participativne metode koje možete koristiti na susretima sa svojim ciljnim skupinama i dionicima, uključujući i praktične savjete iz stvarnih primjera.

Šesti korak: Dokumentacija

Različiti načini pripreme i vođenja dokumentacije vezane uz interaktivni događaj uz korištenje postojeće tehnologije i ICT alata.

sedmi korak: Praćenje

Alati i kontrolna lista za uspostavu komunikacije sa sudionicima nakon interaktivnog događaja.