Nadređena Kategorija: Participatory methods

SHOWCASE LEADERS

NASLOV: Digitalizacija regionalnih i urbanih prehrambenih mreža u regiji Košice, Slovačka

1. KRATKI OPIS PROBLEMA/IZAZOVA

URBAN INNO pilot aktivnosti fokusirale su se na inovaciju Urbane prehrambene mreže u Košicama, poboljšavajući ruralno-urbanu povezanost s okolnim mjestima Košičke regije u Slovačkoj. Napori su doveli do razvoja digitalne tržnice poljoprivrednih proizvoda, s kojom je uspješno povezana lokalna proizvodnja iz ruralnih dijelova s potražnjom iz urbanih dijelova regije. Virtualna tržnica će omogućiti građanima, restoranima, kantinama i drugim korisnicima u gradu Košice da kupe proizvode direktno od lokalnih poljoprivrednika – od pojedinaca do velikih obiteljskih gospodarstava. Aktivnosti obuhvaćaju i ostale sporedne procese povezane s ovom ekonomskom djelatnošću.

Izazovi su povezani s kompleksnim međusobnim odnosima između različitih nacionalnih, regionalnih i lokalnih dionika i njihovih potreba i zahtjeva. Participativni pristup, služeći se benefitima Living Lab metode, bio je važan korak kako bi ostvareni ciljevi ostali održivi. Izabrana LEADERS metodologija unutar Living Lab pristupa osigurala je različite razine upravljanja – od strateške do operativne – povezane sa sljedećim akcijskim koracima:

L - Lokalizirati i identificirati dionike; (eng. Localise and identify your stakeholders)

E - Uspostaviti Living Lab JPP (Javno Privatno Partnerstvo); (eng. Establish a Living Lab PPP (Public Private Partnership))

A - Procijeniti važnost regionalne problematike; (eng. Assess the relevance of regional issues)

D - Angažirati ICT infrastrukturu; (eng. Deploy an ICT infrastructure)

E - Uspostaviti lokalnu/regionalnu JPPLJ zajednicu (JPP + Ljudi); (Establish a local/regional PPPP community (PPP + People))

R - Upravljati pilotima usmjerenima korisniku/otvorenih inovacijskih modela; (eng. Run User Driven / Open Innovation pilots)

S - Sažeti i ocijeniti rezultate (eng. Summarise and evaluate the results


2. POČETAK INTEREKACIJE I KORIŠTENJE ICT ALATA

Interakcija s dionicima bila je dugoročna procedura. Kao početna točka interakcije izvršena je analiza regionalnog okruženja i relevantnih dionika kako bi se identificirali potencijalni partneri i organizirali u manje grupe. Na taj način navedeni dionici bili su uključeni u proces od samog početka te su služili kao veza s drugim sudionicima. Organizirano je više bilateralnih i multilateralnih sastanaka kroz regiju, koji su uključivali donosioce propisa, poslovne organizacije, poduzetnike, subjekte istraživanja i inovacija, organizacije civilnih društava i građane, sve s ciljem da se primarno razumiju njihovi različiti interesi i motivacije kako bi ih uključili u interakciju u sklopu aktivnosti pilot projekta.

U kasnijoj fazi započeli smo pregled koncepta i novih ideja i izvan područja implementacije - koncept pilot aktivnosti predstavljen je na dva vanjska tematska događaja. To je rezultiralo zajedničkom provedbom različitih komplementarnih inicijativa i proširene zajednice dionika uključenih u pilot projekt.

Faza interakcije realizirana je uglavnom putem osobnih sastanaka, dopunjenih on-line komunikacijskim kanalima, kao što su e-mailovi i sustavi zajedničkog upravljanja dokumentima.

3. IMPLEMENTACIJA PARTICIPATIVNIH METODA

Razvoj digitalne tržnice realiziran je prema Living Lab pristupu, koji uključuje buduće korisnike u dizajniranje i razvojnu fazu od samog početka.

Usvojena LEADERS metodologija predstavlja dugotrajan proces složenih načina djelovanja:

L - Lokalizirati i identificirati svoje dionike - provedena je analiza regionalnog okruženja i relevantnih aktera.

E - Uspostaviti Living Lab JPP - osnovati savjetodavnu skupinu stručnjaka za praćenje pilot koncepta i sadržaja.

A - Procijeniti relevantnost regionalnih pitanja - realiziranih u okviru nekoliko bilateralnih  i multilateralnih sastanaka organiziranih kako bi se razumjele potrebe i motivacije dionika, te prezentiranje koncepta pilota javnosti na relevantnim tematskim događajima.

D - Angažirati ICT infrastrukturu - na temelju odobrenog koncepta pokrenut je razvoj digitalnog tržišta.

E - Uspostaviti lokalnu/regionalnu JPPLJ zajednicu (JPP + Ljudi) – Inovativna četverostruka-helix  mreža, potpora pilot projektu, službeno je pokrenuta i vanjski stručnjaci su uključeni u pilot.

R - Upravljati pilot projektima usmjerenima korisniku/otvorenih inovacijskih modela - prototipovi su fizički testirani od strane krajnjih korisnika kako bi razumjeli razinu intuitivnosti i lakoće korištenja te ukazali na nedostatke u funkcionalnosti, čak i u ranim fazama razvoja. Pregledan je komunikacijski plan.

S - Sažeti i ocijeniti rezultate - Kao rezultat, identificirana su ključna poboljšanja i problematični/nejasni dijelovi koji se provode u posljednjoj fazi programiranja, što ga čini MVP-om (Minimal Viable Product). Spremno za pokretanje komunikacijske kampanje.


4. ISHODI/REZULTATI PILOT PROJEKTA

Digitalna tržnica poljoprivrednih proizvoda uspješno je razvijena i spremna za go-live. Tržnica je prikladno okruženje za predstavljanje lokalnih poljoprivrednika, kao i njihovih proizvoda, i alat koji građanima i ostalim lokalnim potrošačima (poput hotela, restorana i školskih kantina) omogućuje kupnju prerađenih ili neprerađenih poljoprivrednih proizvoda. Ovaj ICT alat može se opisati sljedećim značajkama:

Multimedijalna prezentacija lokalnih proizvođača i njihovih poslovnih priča

  • Intuitivno upravljanje portfeljem proizvoda, uvjeti isporuke i plaćanja
  • Napredni alati za pretraživanje - uključujući pretraživanje prema kategoriji, prodavatelju/proizvođaču, ili udaljenost između korisnika i prodavatelja
  • Interaktivna karta prodavača/proizvođača koja omogućuje filtriranje prema kategorijama i drugim karakteristikama
  • Jednostavna obrada kupnje od strane krajnjeg kupca
  • Alati za povratne informacije - recenzije, komentare - s ciljem da se omogući brzo prepoznavanje proizvoda ili poljoprivrednika koji ne udovoljavaju zahtjevima kvalitete
  • Primijenjeni visoki standardi za tehničku sigurnost/povjerenje