Nadređena Kategorija: Participatory methods

PRIMIJER SLUČAJA Online uključivanje javnosti

NASLOV: ONLINE UKLJUČIVANJE JAVNOSTI U RIJECI

1. KRATKI OPIS PROBLEMA/IZAZOVA

Centralni dio Riječkog pilot projekta (HR) je uspostava Platforme za suradnju građana (eng. Citizen Collaboration Platform - CCP), internetskog alata koji će omogućiti interakciju s građanima, prvenstveno na prikupljanju ideja i prijedloga za korištenje infrastrukturnih objekata u vlasništvu Grada, nekretnina i drugih javnih prostora, od kojih su mnogi obnovljeni i traže nove sadržaje i funkcije. Namjera je da se prevladaju granice između lokalnih vlasti i građana, istraži najjednostavniji i najučinkovitiji način identificiranja njihovih potreba i interesa, te da se provedu promjene koje građani zahtijevaju.

CCP pilot testirat će se među građanima u tri već postojeća sudionička programa:

  • Male komunalne akcije - gdje građani mogu tražiti manje intervencije u određenim dijelovima grada i dati svoj prijedlog na online obrascu.
  • Lokalno partnerstvo - izravno sudjelovanje udruga, volontera i lokalnih odbora omogućuje građanima da brže i isplativije riješe svoje probleme u pogledu javnih prostora.
  • Otvoreni prijedlozi - građanima će biti dopušteno da podnesu svoje prijedloge o prostorima u vlasništvu Grada bez vremenskog ograničenja, nasuprot drugim dvjema opcijama koje su ograničene trajanjem poziva.

Provedbom ovog novog participativnog alata, gradski (neiskorišteni) prostori mogu dobiti novu svrhu i obuhvatiti programe usklađene s potrebama građana. Konačno, CCP platforma dio je politike pametnog grada Rijeke te će se u bliskoj budućnosti proširiti novim funkcijama građanske participacije.


2. POČETAK INTEREKACIJE I KORIŠTENJE ICT ALATA

Prva verzija CCP-a predstavljena je na tri radionice, uključujući i World cafe metodu, za tri različite ciljne skupine. Svrha ove interaktivne radionice bila je prikupiti ideje i potrebe građana o osobitostima i funkcionalnostima koje treba ugraditi u CCP. Četvrta radionica održana je za sudionike iz tehnološkog sektora, a cilj rasprave bio je saznati kako nove tehnologije mogu pomoći u poboljšanju usluga građana, posebice s primjenom AI, VR, AR.

Druga participativna metoda - online angažiranje građana, započelo je u veljači 2019. Usmjereno je na doseg šire, nespecifične publike s ciljem prikupljanja prijedloga i ideja o poboljšanju CCP-a. Aktivnost će biti komunicirana na sljedećim društvenim medijima i platformama za dijeljenje:

  • Službena web stranica Grada Rijeke
  • Multimedijalni portal Grada Rijeke „Moja Rijeka“
  • Službena Facebook stranica Grada Rijeke
  • Službena Facebook stranica „Moja Rijeka“
  • Službena Facebook stranica Startup inkubatora Rijeka
  • Službeni Twitter profil Grada Rijeke
  • Ako je moguće: Druge platforme za razmjenu povezanih institucija/ dionika uključenih u proces razvoja CCP.

3. IMPLEMENTACIJA PARTICIPATIVNIH METODA

Za online sudjelovanje građana, postojeći službeni alat e-Konzultacije koristit će u cilju dosega do širokog i raznolikog raspona krajnjih korisnika. U uvodnom dijelu korisnicima se pružaju objašnjenje pilot projekta: koja je svrha, mogućnosti i funkcionalnosti CCP-a, platforme za suradnju s građanima. Također, povratne informacije koje želimo prikupiti precizno su definirane: učinkovitost, korisnost, korisničko sučelje, složenost i općenito - korisničko iskustvo. Od ispitanika se traži da daju svoje prijedloge o nazivu alata, novim funkcijama, poboljšanjima, vizualizacijama prikupljenih podataka itd. Razdoblje prikupljanja prijedloga i ideja ograničeno je na otprilike 7-14 dana. Nakon razdoblja sudjelovanja, prikupljena mišljenja građana bit će analizirana, ocijenjena i, po mogućnosti, provedena.4. ISHODI/REZULTATI PILOT PROJEKTA

Cilj je doprijeti do različitih ciljnih skupina kako bi se prikupili različiti setovi mišljenja. Moguće je da neki prijedlozi nisu komplementarni ili se međusobno isključuju. Ukoliko dođe do takvih situacija, rješavat će se cost-benefit metodom poduzimanja predložene intervencije. Cilj je da CCP platforma bude u svojoj konačnoj verziji u što većoj mjeri prilagođena potrebama i idejama građana.