Vodič kroz ikone

Person
Osoba
Group
Grupa
Connector
Konektor
 
E mail
E-pošta
Conversation
Razgovor
 
 
Photos
fotografije
Reading
Čitanje
Films
Films
Questions
Pitanja
Wireless sharing
Bežično dijeljenje
Cables
Kablovi
 
film editing
Uređivanje filma
 
Camera
Kamera
Computer
Računalo
Projector
Projektor
smart phone
Pametni telefon